فارسی
شنبه 30 دى 1396 - السبت 3 جمادى الاول 1439
شرح زیارت وارث - صفر ( دهه دوم ) 1395 - تهران _ حسینیه حضرت قاسم

شب اول پنج شنبه (20-8-1395)

شب دوم جمعه (21-8-1395)

شب سوم شنبه (22-8-1395)

شب چهارم یکشنبه (23-8-1395)

شب پنجم دوشنبه (24-8-1395)

شب ششم سه شنبه (25-8-1395)

شب هفتم چهارشنبه (26-8-1395)

شب هشتم پنج شنبه (27-8-1395)

شب نهم جمعه (28-8-1395)

شب دهم شنبه (29-8-1395)