فارسی
جمعه 27 مهر 1397 - الجمعة 9 صفر 1440

سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

تأثیر قرآن بر زندگی

تأثیر قرآن بر زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   استفاده از فرهنگ اهل‌بیت بر ما واجب است از ...

نتایج اتصال به خداوند

نتایج اتصال به خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سخن در آیات 35 تا 37 سوره مبارکۀ آل‌عمران است، ...

قرارداد همسر عمران با خداوند

قرارداد همسر عمران با خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   باور به خدا و قیامت در اوایل سورۀ مبارکۀ ...

دلیل برتری برخی انبیا در قرآن

دلیل برتری برخی انبیا در قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   دلیل برتری انبیا آیاتی که تلاوت شد «إِنَّ ...

رابطۀ زبان و تقوا

رابطۀ زبان و تقوا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سخن نیکو با همه نکات بسیار مهمی از قرآن کریم و ...

عبادت، مانع از فساد و تباهی

عبادت، مانع از فساد و تباهی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   عبادت مانع فساد عبادت ـ پیوند قلبی و عملی با ...

عشق بی‌نهایت پروردگار به بندگان محبوبش

عشق بی‌نهایت پروردگار به بندگان محبوبش
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   محبوب‌ترین عبد در پیشگاه خداوند مسئلهٔ ...

حقیقت و ماهیت باطنی محرّمات

حقیقت و ماهیت باطنی محرّمات
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   خطر دنیا و آخرت در ارتکاب گناه دربارهٔ محرّمات ...

زبان، کلید تمام خیر و شر

زبان، کلید تمام خیر و شر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   اهمیت چشم در آیات و روایات چشم واسطۀ بین ...

هدف از عبودیت

هدف از عبودیت
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   وجودی سراسر خیر در معارف اسلامی گفته شده وجود ...

اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام)، ریشهٔ همهٔ خیرها

اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام)، ریشهٔ همهٔ خیرها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   الهام هشت خصلت به بندگان محبوب در روایت مورد ...

پاداش‌های عظیم در مقابل کارهای روزانه

پاداش‌های عظیم در مقابل کارهای روزانه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   تجارت پرسود سخن در عبودیت و عبادت بود که از ...

دوری از محرّمات، خصلت بندگان محبوب خدا

دوری از محرّمات، خصلت بندگان محبوب خدا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   چشم‌پوشی از حرام الهی، از خصایل بندگان محبوب ...

گناهان مربوط به زبان

گناهان مربوط به زبان
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   بی‌خبری شیعه از علم علی(ع) امیرالمؤمنین(ع) ...

عوامل نفرت خداوند از بنده

عوامل نفرت خداوند از بنده
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   گذری بر بحث پیشین مقدمهٔ قابل‌توجهی در روایت ...

مرگ، نیستی نیست

مرگ، نیستی نیست
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   عمر محدود انسان و کرۀ زمین عبادت به فرمودۀ ...

دست‌آوردهای نیک زبان

دست‌آوردهای نیک زبان
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   کتب اربعه کتاب‌هایی که در زمان ائمۀ طاهرین ...

سؤالاتی که تحول عظیم ایجاد می‌کنند

سؤالاتی که تحول عظیم ایجاد می‌کنند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   گاهی افرادی خردمند به محضر مبارک انبیای خدا و ...

تجارت پرسود و بی‌ضرر

تجارت پرسود و بی‌ضرر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   حقیقت لغت عبد کلمۀ عبادت از ابتدای قرآن با ...

کلید‌های شگفت‌آور، اما مشکل‌گشا

کلید‌های شگفت‌آور، اما مشکل‌گشا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حقیقت معنایی دعا -گر گدا کاهل بود، تقصیر ...

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

یک آیه و این همه معجزه !!

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب ماه

شهادت حضرت رقیه (س)

مشاهدات ملکوتی سيّدالشهدا(ع) در عصر تاسوعا

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

کمپین بزرگ منم اربعین کربلام

در خرابه ی شام چه گذشت؟ چگونگی شهادت سه سالۀ ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

لالايى جبرئيل براى امام حسين (ع)

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

حكايت سعدى درباره حرص مال دنيا

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

پر بازدید ترین مطالب روز

سلمان فارسی و اسلام آوردن او

اگر نمی‌توانید به زیارت امام حسین(عليه ...

۸ صفر سالروز درگذشت سلمان فارسی؛ استانداری که ...

وفات سلمان فارسی

مرگ و عالم آخرت

تنها وجود امام حسن(ع) ما را بس است

چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد و امام حسین ...

طريقه احوالپرسى امام حسن عليه السلام‏

قطره ای از صبر و کرامت امام حسن مجتبی(ع)

راز شش گوشه بودن ضریح امام حسین(ع)