فارسی
جمعه 27 دى 1398 - الجمعة 22 جمادى الاول 1441
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

«ارحنا يا بلال»

«ارحنا يا بلال»
مردمى كه از كار و تلاش روزانه خسته مى‏شوند، براى رفع خستگى چه مى‏كنند؟ بسيارى از مردم‏حداقل در كشور ماعادت به نوشيدن چاى دارند؛ عده‏اى ديگر براى رفع خستگى مى‏خوابند و با خواب خستگى را فراموش مى‏كنند؛ عده‏اى ديگر با خوردن دوا رفع خستگى مى‏كنند ...

عاقبت‌های همراهی با خدا و شیطان

عاقبت‌های همراهی با خدا و شیطان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سنجش راه‌های آن ریشه‌های مطالب بیان شده در ...

پیروی از حق و باور قیامت، حرف همۀ انبیا

پیروی از حق و باور قیامت، حرف همۀ انبیا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   یکی بودن هدف و مسیر انبیای الهی روایات زیادی ...

فرار از شیاطین درونی و بیرونی

فرار از شیاطین درونی و بیرونی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   شکایت امیرالمؤمنین(ع) از مردم کار بسیار مهمی ...

مبدأ ظهور و بازگشت موجودات به‌سوی خداوند

مبدأ ظهور و بازگشت موجودات به‌سوی خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   خداوند، مبدأ ظهور و بازگشت همهٔ ...

زیباترین و نیکوترین بازگشت‌

زیباترین و نیکوترین بازگشت‌
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حقیقت معنایی مبدأ و معاد کلمهٔ مبدأ، یعنی ...

پیش‌گویی پیامبر(ص) درباره حوادث بعد از خود

پیش‌گویی پیامبر(ص) درباره حوادث بعد از خود
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین. معرفی فرقه ناجیه حادثه‌ای که بعد از درگذشت ...

زندگی آرام در پرتو توجه قلبی به آیات الهی

زندگی آرام در پرتو توجه قلبی به آیات الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   قرآن، درمانگری قاطع و نافع -تفاوت درمان ...

برتریِ انجام عمل به سخن گفتن

برتریِ انجام عمل به سخن گفتن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   هدف اصلی انسان برای مطلبی که در نظر گرفته ...

شیطان و دام‌های او

شیطان و دام‌های او
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   مراجعه به عالم برای سنجش  حقیقتی وجود دارد ...

رحمت خاص خداوند در عبادت و بندگی

رحمت خاص خداوند در عبادت و بندگی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   پاداش ابدی خداوند برای عبادت بندگان اینکه ...

ارزش کسب علم در دین اسلام

ارزش کسب علم در دین اسلام
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ارزش خاص در جست‌وجوی علم بودن -طلوع ایمان در ...

سنجش خود با شناخت شیاطین و دوری از آن‌ها

سنجش خود با شناخت شیاطین و دوری از آن‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سنجش و سنگینی پرونده وجود مبارک رسول خدا(ص) به ...

عبادت، هدف نهایی خقلت انسان

عبادت، هدف نهایی خقلت انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اندیشهٔ در آٰفریده‌ها، عبادتی بزرگ -تجلی ...

سنجش و حسابرسی اعمال

سنجش و حسابرسی اعمال
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سنجیدن خودمان وجود مقدس رسول خدا(ص) در جمعیتی که ...

سخن گفتن خداوند با معشوقانش

سخن گفتن خداوند با معشوقانش
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی‌القاسم محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   سخن گفتن عاشق و معشوق گاهی عاشق، با طرفِ ...

اهمیت یاد مرگ و مراقبت بر زندگی خوب

اهمیت یاد مرگ و مراقبت بر زندگی خوب
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   دو سفارش مهم امام عسکری(ع) -کثرت در ذکر ...

نقش امام معصوم در سعادت انسان

نقش امام معصوم در سعادت انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   علاقۀ امام معصوم به دیدار با انسان کامل وجود ...

معصومین(علیهم‌السلام)، واسطۀ فیض الهی

معصومین(علیهم‌السلام)، واسطۀ فیض الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   امام معصوم، واسطۀ فیض الهی به مردم -تفاوت ...

دل نرمیِ مومنان

دل نرمیِ مومنان
 بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   وعده‌ی خدا برای مومنین در دو آیه­ای که از ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز