فارسی
پنجشنبه 30 فروردين 1397 - الخميس 2 شعبان 1439
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

اثرات جبران‌ناپذیر شرک و بی‌دینی در زندگی بشر

اثرات جبران‌ناپذیر شرک و بی‌دینی در زندگی بشر
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   ابلاغ دین، مبارزهٔ همه‌جانبهٔ خدا و ...

عاشقانه‌های خداوند

عاشقانه‌های خداوند
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   عشق یکطرفه یا دوطرفه؟ کمک‌های مربوط به ...

سپاس از نعمات بیکران خداوند

سپاس از نعمات بیکران خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   پاسخ نعمات بیکران خدا چیست؟  تمام آفرینش ...

تصدیق و باور نبوت در پرتو قرآن

تصدیق و باور نبوت در پرتو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   قرآن و حکمت پیامبر، هماهنگ با عقل و فطرت ...

یاری های عاشقانه خدا

یاری های عاشقانه خدا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   دست یاری پروردگار برای عالمیان یقیناً هیچ ...

قرآن حکیم و حکمت پیامبر، دو بازوی استوار ابلاغ رسالت

قرآن حکیم و حکمت پیامبر، دو بازوی استوار ابلاغ رسالت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   قرآن و حکمت، دو حقیقت بزرگ برای ...

رسول اکرم(ص)، اسوه‌ای نیکو برای جهانیان

رسول اکرم(ص)، اسوه‌ای نیکو برای جهانیان
بسم الله الرحمن الرحیم«الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین». داشتن معرفت و عشق، دو نیروی قدرتمند در انجام ...

حجت باطنی و ظاهری، دو چراغ هدایت جدانشدنی

حجت باطنی و ظاهری، دو چراغ هدایت جدانشدنی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».     عقل واسطه‌ای برای دریافت حقایق ...

رسول خدا و امامان معصوم، حافظان بشر در مدار انسانیت

رسول خدا و امامان معصوم، حافظان بشر در مدار انسانیت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».     اسرار علمی نهفته در قرآن پروردگار ...

ایمان ویژه و خاص رسول خدا(ص) به حضرت حق

   ایمان ویژه و خاص رسول خدا(ص) به حضرت حق
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   ارزش اجابت دعوت خالق هستی علاقه و رغبت ...

حقیقت قرآن در قلب پیامبر

حقیقت قرآن در قلب پیامبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.     قبل از اینکه مقام نبوت به رسول خدا اعلام ...

راه رسیدن به رستگاری

راه رسیدن به رستگاری
بسم الله الرحمن الرحیم   الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.     از ابتدای قرآن تا پایان کتاب خدا تقریباً ...

تقوا؛ عامل جذب کمک های پروردگار

تقوا؛ عامل جذب کمک های پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم   الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.     صریح آیات قرآن و روایات اهل بیت بیان ...

محافظانی از جنس ملائک

محافظانی از جنس ملائک
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   یاری و کمک‌کاری و پشتیبانی به جز پروردگار ...

راه پرفراز و نشیب ابلاغ دین خدا

راه پرفراز و نشیب ابلاغ دین خدا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   مأموریت رسول خدا(ص)، بازسازی ساختمان ...

سعادت یا تباهی؟!

سعادت یا تباهی؟!
بسم الله الرحمن الرحیم   الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   عرض کردم چهار جمله حکیمانه استوار، پرمفهوم ...

مسئولیت انسان در برابر تکالیف الهی

   مسئولیت انسان در برابر تکالیف الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   ارزش غیر قابل‌قیاس مسئولیت انبیا در ...

خداوند، تنها مأمن و پناه انسان

خداوند، تنها مأمن و پناه انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   حقایق ملکوتی، کلید همهٔ امور این چهار ...

دین اسلام، معیار سنجش حق از باطل

دین اسلام، معیار سنجش حق از باطل
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   وظیفهٔ انبیا، ابلاغ دین خدا به ...

قدرت و ضعف ایمان در انسان‌ها

قدرت و ضعف ایمان در انسان‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   سبقت مؤمنین برای جانبازی در راه ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

مبعث پیامبر اکرم (ص)

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

تنها گناه نابخشودنی

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

رمز موفقيت ابن ‏سينا

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

راه كنترل شهوت چگونه است؟

پر بازدید ترین مطالب روز

اهمیت و ارزش و فضیلت های ماه شعبان

اهمیت ذکر صلوات در ماه شعبان

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

آیا تصویر امام زمان را دیده اید!

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

چگونه امام موسی کاظم (ع) که همیشه در زندان ...

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟