فارسی
يكشنبه 01 ارديبهشت 1398 - الاحد 15 شعبان 1440
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

رده‌بندی انسان‌ها از منظر روایت امام صادق(ع)

رده‌بندی انسان‌ها از منظر روایت امام صادق(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حذف پروردگار از زندگی شنیدید از یک گروهی ...

تجلی ولایت علمی خداوند در وجود معصومین(علیهم‌السلام)

تجلی ولایت علمی خداوند در وجود معصومین(علیهم‌السلام)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عالم ملکوت، کمال عالم شهود با یک مقدمهٔ مفصّل ...

پرکردن ظرف وجودی انسان

پرکردن ظرف وجودی انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   آثار عظیم و بی‌نظیری که از وجود مبارک حضرت ...

گرایش‌های مثبت و منفی در زندگی بشر

گرایش‌های مثبت و منفی در زندگی بشر
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   گرایش‌های درونی انسان حالات، حرکات درون ...

ظهور معارف در سیرۀ ابی‌عبدالله(ع)

ظهور معارف در سیرۀ ابی‌عبدالله(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   امام حسین(ع)؛ یک حقیقت مهم‌ترین سخنان را ...

علم عینی معصومین(علیهم‌السلام)

علم عینی معصومین(علیهم‌السلام)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   تفاوت علم معصومین(علیهم‌السلام) با دانش ...

تربیت شدن با آداب الهی

تربیت شدن با آداب الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   از وجود مبارک حضرت سیدالشهدا دعایی نقل شده ...

شکر خداوند در خوشی و ناخوشی

شکر خداوند در خوشی و ناخوشی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   وجود مبارک حضرت سیدالشهدا غیر از دعای عرفه ...

مقام حضرت زينب (س)

مقام حضرت زينب (س)
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابی‌القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   قانون وراثت و حضرت زينب عليها السلام   از قانوني بحث می‌کنم كه نزد ...

شتافتن عاشقانهٔ بهشت به‌سوی چهار بانوی عالم

شتافتن عاشقانهٔ بهشت به‌سوی چهار بانوی عالم
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   جان‌فشانی شیخ صدوق در حفظ فرهنگ ...

انسان کامل و اثرگذار، محصول رحم پاک

انسان کامل و اثرگذار، محصول رحم پاک
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   رحم پاک، مستعد موجودی پرمنفعت و باکرامت به ...

تحولات عظیم درونی در سایه‌سار پذیرش کلام الهی

تحولات عظیم درونی در سایه‌سار پذیرش کلام الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اهداف الهی کلام معصومین(علیهم‌السلام) شنیدید ...

اقیانوس بی‌ساحل دانش و فهم انسان کامل

اقیانوس بی‌ساحل دانش و فهم انسان کامل
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   انسان کامل، جامع همهٔ ارزش‌ها و فاقد هر ...

امیرمؤمنان(ع)، الگوی عدالت و معنویت برای بشریت

امیرمؤمنان(ع)، الگوی عدالت و معنویت برای بشریت
 بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   علی(ع)، باب علم در مقدمهٔ کلام، چند شعر مختصر ...

خداوند، عاشق انسان‌های باارزش

خداوند، عاشق انسان‌های باارزش
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ایمان و صبر نوح(ع) در برابر تلخ‌ترین حوادث ...

عظمت علمی و مقام عصمت حضرت زهرا(س)

عظمت علمی و مقام عصمت حضرت زهرا(س)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   هم‌ترازی دانش حضرت زهرا(س) با انبیای الهی از ...

عظمت زهرا(س) در آینهٔ قرآن

عظمت زهرا(س) در آینهٔ قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   قرآن، تجلی اسما و صفات خداوند قرآن مجید تجلی ...

انسان، سزاوار رسیدن به کمال مطلوب

انسان، سزاوار رسیدن به کمال مطلوب
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   بحث بسیار مهم «الإنسان بنیان الله ملعون من هدم ...

پنج عامل تخریبی بنای انسانیت

پنج عامل تخریبی بنای انسانیت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عوامل تخریب ساختمان خدا در شب‌های گذشته ...

خودشناسی، پدیدآورندهٔ ارزش‌های انسانی

خودشناسی، پدیدآورندهٔ ارزش‌های انسانی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   وجود انسان، گوهر نابی در دریای خلقت کلام در ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز