فارسی
يكشنبه 26 خرداد 1398 - الاحد 12 شوال 1440
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

رحمت خاصهٔ پروردگار در دنیا و آخرت برای مؤمنین

رحمت خاصهٔ پروردگار در دنیا و آخرت برای مؤمنین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   جلوه‌های رحمت پروردگار -رحمت واسعهٔ خدا نسبت ...

اولیای خاص خداوند، پردازش‌گران حقیقی بشر

اولیای خاص خداوند، پردازش‌گران حقیقی بشر
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نقشه و طرح زندگی اولیای خاص خداوند نکات بسیار ...

مودت اهل‌بیت(ع)، بالاترین خوبی‌ها

مودت اهل‌بیت(ع)، بالاترین خوبی‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   خداوند، خواستار عاقبت‌به‌خیری بندگان اگر ...

خیر دنیا و آخرت در گرو پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین(ع)

خیر دنیا و آخرت در گرو پذیرفتن ولایت امیرالمؤمنین(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   پذیرفتن حق یا باطل بودن امور از سوی عقل اگر ...

خداوند، مبدأ و منتهای امیرالمؤمنین(ع)

خداوند، مبدأ و منتهای امیرالمؤمنین(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ارزش‌های بی‌شمار وجودی امیرالمؤمنین(ع) این ...

مراقبت خداوند از تمام کردارهای بشری

مراقبت خداوند از تمام کردارهای بشری
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ایصال به مطلوب وجود انسان باید با توحید خالص ...

مقام الهی امیرالمؤمنین(ع)

مقام الهی امیرالمؤمنین(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   امامت، جایگاهی عظیم از سوی خداوند -جایگاه ...

مراحل معناشدن یک انسان

مراحل معناشدن یک انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کلمۀ وجود انسان که طبق آیات سورۀ کهف و لقمان ...

محبت میان دین‌داران

محبت میان دین‌داران
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».     محبت اولیای خدا به همدیگر کلمۀ وجود انسان ...

وجوب راهنما برای حرکت در جادهٔ دین

وجوب راهنما برای حرکت در جادهٔ دین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   گوناگونی در آفرینش موجودات، از نشانه‌های ...

پذیرش ولایت امیرالمؤمنین(ع)، شرط رستگاری در دنیا و آخرت

پذیرش ولایت امیرالمؤمنین(ع)، شرط رستگاری در دنیا و آخرت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   زحمات طاقت‌فرسای علمای شیعه در حفظ دین رشتهٔ ...

معرفی‌نامهٔ خداوند دربارهٔ اولیای الهی در قرآن

معرفی‌نامهٔ خداوند دربارهٔ اولیای الهی در قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   ویژگی‌های انسان خداشناس در کلام رسول ...

معنای مثبت یا منفی کلمۀ وجود انسان

معنای مثبت یا منفی کلمۀ وجود انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کلمۀ وجود انسان اگر مثبت معنا بشود طبق آیات ...

استغفار انبیا در قرآن

استغفار انبیا در قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   معنای معصیت برای انبیا آیاتی را در کتاب خدا ...

راهنمایان حقیقی دین، جامع همهٔ کمالات انسانی

راهنمایان حقیقی دین، جامع همهٔ کمالات انسانی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اثبات ولایت بلافصل امیرمؤمنان(ع) الف) دلایل ...

حذف و انتخاب از دیدگاه قرآن

حذف و انتخاب از دیدگاه قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   تعریف دین دین واقعی خدا که طبق قرآن مجید دین ...

حصار ولایت، پناهگاهی امن در برابر شیاطین

حصار ولایت، پناهگاهی امن در برابر شیاطین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   منفعت‌های یقین به صفات خداوند برای ...

اوصاف اولیای الهی در کلام رسول اکرم(ص)

اوصاف اولیای الهی در کلام رسول اکرم(ص)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اقدامات مهم علمای شیعه برای کتاب شریف ...

وظایف پدران در برابر فرزندان

وظایف پدران در برابر فرزندان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کلمات الهی در عالم وجود همه موجودات او هستند. ...

پیام‌های خداوند به انسان برای تحوّل باطنی

پیام‌های خداوند به انسان برای تحوّل باطنی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   پیام‌های خداوند خداوند پیام‌های بسیار ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز