فارسی
جمعه 26 مرداد 1397 - الجمعة 5 ذي الحجة 1439
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

راه و رسم بندگی

راه و رسم بندگی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   تواضع و تسلیم بودن بندگان خدا در برابر فرامین ...

نماز، دعوت خدا به‌سوی بهترین عمل

نماز، دعوت خدا به‌سوی بهترین عمل
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نماز صحیح، شرط قبولی عمل انسان حضرت رضا(ع) پدر ...

حفظ ارزش‌های دینی در سفارش امام رضا(ع)

حفظ ارزش‌های دینی در سفارش امام رضا(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سفارش امام رضا(ع) به فرزندشان -محروم نکردن مردم ...

پیوند همیشگی شیعه با نماز

پیوند همیشگی شیعه با نماز
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اهتمام به نماز از نشانه‌های شیعهٔ حقیقی وجود ...

دغدغهٔ امام رضا(ع) نسبت به شیعه

دغدغهٔ امام رضا(ع) نسبت به شیعه
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نگرانی امام رضا(ع) از انحراف در افکار شیعه شاید ...

عبودیت، بستر ظهور نبوت و امامت

عبودیت، بستر ظهور نبوت و امامت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عطای مقام نبوت و امامت براساس علم پروردگار بستر ...

آسودگی خیال بندهٔ واقعی در گرفتاری‌های دنیا

آسودگی خیال بندهٔ واقعی در گرفتاری‌های دنیا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   «عین» عبد، یعنی عرفان ربّ اهل نظر فرموده‌اند ...

امان از آتش دوزخ در سایه‌سار شناخت حق امامت

امان از آتش دوزخ در سایه‌سار شناخت حق امامت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عظمت خاص امام رضا(ع) -عطای علم غیب به بندگان ویژه ...

خودنگهداری و صبر، از نشانه‌های بندگان خدا

خودنگهداری و صبر، از نشانه‌های بندگان خدا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حقایق و ظرایفی از بندگی در کتب شیعه لطایف خیلی ...

جوشش خیر در بندگی خدا

جوشش خیر در بندگی خدا
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عباد حقیقی خداوند این مسئله یقینی است و تاریخ ...

تجلی فیوضات الهی، منوط به رفع موانع

تجلی فیوضات الهی، منوط به رفع موانع
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حقیقت عبد، تسلیم پروردگار و دافع دشمنان ...

شیاطین، سدّ راه عبودیت

شیاطین، سدّ راه عبودیت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   دشمنی شیاطین انسی و جنی با اهل ایمان -دشمنی ...

ظهور کمالات انسانی در پرتو تسلیم پرورگار شدن

ظهور کمالات انسانی در پرتو تسلیم پرورگار شدن
بسم الله الرحمن الرحیم «رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عبادت، بستر ظهور کمالات انسانی -عبودیت، یعنی ...

راز ماندگاری انسان در عالم هستی

راز ماندگاری انسان در عالم هستی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   استقبال بهشت از اهل ایمان روز شنبه است و به ...

نگاه خداوند به حقوق والدین

نگاه خداوند به حقوق والدین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».    نگاه خداوند به والدین در جلساتی که ...

خداوند هیچ مؤمنی را طرد نمی‌کند

خداوند هیچ مؤمنی را طرد نمی‌کند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

خدای آمرزنده‌ی ستّار و بنده‌ی خطاکار عصیانگر

خدای آمرزنده‌ی ستّار و بنده‌ی خطاکار عصیانگر
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   وجوب شناخت پنج حقیقت سعادت‌یاب برای همه در ...

پیروی از راهنما، شرط رسیدن به گنج سعادت

پیروی از راهنما، شرط رسیدن به گنج سعادت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   محکومیت جاهل و عالم بی‌عمل دربارهٔ ...

خدا رحمت را بر خودش واجب کرده

خدا رحمت را بر خودش واجب کرده
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   آیه شریفه‌ای از سوره مبارکه انعام ...

دستورات اخلاقی خدا به پیامبر در راستای تحقق جامعه دینی

دستورات اخلاقی خدا به پیامبر در راستای تحقق جامعه دینی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   کلام در رحمت وجود مقدس پروردگار به اینجا رسید ...

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

حکایت خدمت به پدر و مادر

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

یک آیه و این همه معجزه !!

پر بازدید ترین مطالب ماه

پیش خرید خانه‌های بهشت

معناى هم‏‌كفو بودن در ازدواج‏

افزایش رزق و روزی با نسخه‌ای از امام جواد ...

شهادت امام جواد بیت آیت الله وحید خراسانی

وقار و متانت امام جواد (ع)

این رفتارها روزی تان را زیاد می کند

رمزی که انسان را با امام حسین(علیه السلام) ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

راز عدم ازدواج حضرت معصومه (س)

پر بازدید ترین مطالب روز

حکایت نمک خوردن و حرمت صاحب نمک

سخنرانی حضرت استاد حسین انصاریان پیرامون امام ...

مرگ و عالم آخرت

توبه ی این گناه خیلی سخت است

خوابی که روزی را کم می کند!

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

داستانى شگفت از مبارزه با نفس‏

ديدار با خوبان در عالم رؤيا

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

استاد انصاریان: خودنگهداری، شرط گشایش فیوضات ...