فارسی
جمعه 23 آذر 1397 - الجمعة 6 ربيع الثاني 1440
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

حقایق سه‌گانۀ دین

حقایق سه‌گانۀ دین
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سه حقیقت دین وجود مبارک حضرت رضا(ع) در ...

ارسال پیامبر برای تزکیۀ بشر

ارسال پیامبر برای تزکیۀ بشر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   چند بار خداوند مهربان در قرآن کریم سورۀ بقره، ...

استقامت برای پاسداشت دین

استقامت برای پاسداشت دین
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.    از گناه در روایات اهل‌بیت تعبیر به کارد تیز ...

حسین(ع) ما را رها نمی‌کند

حسین(ع) ما را رها نمی‌کند
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   پنجاه و هفت سالی که حضرت ابی‌عبدالله الحسین(ع) ...

شناخت شخصیت والای پیامبر

شناخت شخصیت والای پیامبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سه منبع برای شناخت پیامبر ما در حد ظرفیت فکری و ...

خدایی شدن با ذکر دائم

خدایی شدن با ذکر دائم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سخن در موعظۀ پیغمبر عظیم‌الشأن اسلام به خانمی ...

تجلی اسما و صفات خداوند در هستی

تجلی اسما و صفات خداوند در هستی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   تعریف اهل سلوک از عالم هستی یک مطلب مهمی را ...

مصداق‌های ذکر

مصداق‌های ذکر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   کلام در این مسئله بود که وجود مبارک رسول خدا یک ...

پرهیز از گناهان باطنی و ظاهری

پرهیز از گناهان باطنی و ظاهری
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   گناهان باطنی از مسائل بسیار مهمی که در آیات ...

معنای ذکرگفتن از دیدگاه آیات و روایات

معنای ذکرگفتن از دیدگاه آیات و روایات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   سه نصیحت پیامبر به یک بانو خانم بزرگواری از ...

کورشدن بر اثر اصرار در گناه

کورشدن بر اثر اصرار در گناه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   بنابر آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت، گناه ...

واجبات مالی الهی

واجبات مالی الهی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   نصیحت پیامبر؛ هجرت از گناهان کلام در این مسئله ...

چگونه گناه نکنیم؟

چگونه گناه نکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   شنیدید بخشی از آیات قرآن کریم و روایات ...

ترویج فرهنگ اسلام

ترویج فرهنگ اسلام
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   در جلسات قبل شنیدید وجود مبارک رسول خدا با ...

نیاز همگان به موعظه

نیاز همگان به موعظه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   ارمغان پیامبر؛ تفکر و اندیشه از جلسۀ قبل ...

ایجاد تحول عظیم در عصر جاهلیت مکه

ایجاد تحول عظیم در عصر جاهلیت مکه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   عصر جاهلیت در مکه مکه طبق نوشته‌های اهل تاریخ ...

رعایت آداب توبه کردن

رعایت آداب توبه کردن
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین. از مباحث شب‌های گذشته یک روایت بسیار مهم باقی ...

ایستادگی در برابر نفس

ایستادگی در برابر نفس
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.برای تکمیل بحث قبل، دو آیه و یک روایت قرائت ...

دشمنی به نام نفس اماره

دشمنی به نام نفس اماره
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین. بنا بر آن بود که یک بحث همه جانبه دربارۀ گناه مطرح ...

اهل گناه در سورۀ حمد

اهل گناه در سورۀ حمد
بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.از مهم‌ترین مباحث قرآن کریم بحث گناه است؛ در این ...

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

یک آیه و این همه معجزه !!

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

پر بازدید ترین مطالب ماه

راه‌هاى ايمنى از شيطان‏

عملی که علم کثیر می‌آورد!

عفو و گذشت پيامبر از دختر حاتم‏

اهمیت طلب حاجات در نماز شب

صفتی که پیش خدا عزیزمان می کند!

مرگ و عالم آخرت

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

براي رسيدن به مقام طي الارض راه حل چيست؟

درمان غم و اندوه

پر بازدید ترین مطالب روز

اهمیت و آثار نماز شب

محیط برزخ چگونه است؟ چرا قبل از بهشت و جهنم ...

همزمان با آیین رونمایی از ترجمه اصول کافی؛ ...

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

پنجشنبه 22 آذرماه؛ آیین رونمایی از کتاب ...

اسم اعظمی که خضر نبی به علی(ع) آموخت

مقدمه استاد انصاریان بر ترجمه کتاب شریف اصول ...

حق نداشتی او را از خود برانی!

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

ساده ترین راه ممکن برای آمرزش گناهان!