فارسی
يكشنبه 01 مهر 1397 - الاحد 13 محرم 1440

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

انسان يك گونه از حيوانات است. انسان در زير گروه حيوان قرار مي گيرد. حيوانات گونه هاي متفاوتي دارند و به گروه هاي مختلفي تقسيم ميشوند. امّا همه در حيوان بودن سهيم اند.

 

علماي منطق و فلسفه حيوان را به جسم متحرك بالاراده حسّاس تعريف كرده اند و انسان را به حيوان (جسم متحرك بالارادة حساس) ناطق تعريف نموده اند. فرق انسان با بقية حيوانات،اين است كه انسان قوة ناطقه و عاقله دارد، ولي حيوانات ديگر اين قوّه را ندارند، يعني نمي توانند مانند انسان تفكر و انديشه كنند و از جزئيات، كلياتي را كشف كنند يا از كليات، جزئياتي را درك كنند يا درس بخوانند و بر علمشان افزوده شود، ولي انسان با وجود قوة عاقله كه خداوند در نهاد او قرار داده، ميتواند به علوم بي شماري دست يابد، همان طور كه تا كنون به درجات بالايي از علوم دست يافته است.

 

امّا هيچ گونه از حيوانات چنين نيستند، از اين رو خداوند انسان را برترين و اشرف مخلوقات دانسته واو را به واسطة دادن اين قوّه مورد تكريم قرار داده است: و لقد كرّمنا بني آدم و حملنا هم في البرّ و البحر و رزقنا هم من الطّيّبات و فضّلناهم علي كثير ممّن خلقنا تفضيلاً؛ ما بني آدم راگرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرديم و از انواع روزي هاي پاكيزه بهآنان روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري داديم. بنابراين انسان گُل سر سبد موجودات است، چون توانايي ذاتي براي ترقي و تكامل و هدايت دارد. او ميتواند نه تنها بر كرة زمين بلكه بر كرات ديگر نيز دست يابد و سلطه پيدا كند.

 

تنها موجودي كه از نيروهاي مختلف مادي و معنوي، جسماني و روحاني تشكيل شده و در لابه لاي تضاد ها ميتواند پرورش پيدا كند و استعداد تكامل و پيشروي نامحدود دارد، انسان است. حديث معروفي كه از اميرمؤمنان (ع) نقل شده، شاهد روشني بر اين مدعا است: خداوند خَلْق عالَم را بر سه گونه آفريد: فرشتگان و حيوانات و انسان. فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب؛ حيوانات مجموعي از شهوت و غضبند و عقل ندارند؛ امّا انسان مجموعه اي است از هر دو، تا كدامين غالب آيد. اگر عقل او بر شهوتش غالب شود، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چيره گردد، از حيوانات پست تر ميشود.


چون انسان عقل دارد، امام همان كاري را انجام ميدهد كه حيوان انجام مي دهد، يا حتي كاري كه حيوان انجام نميدهد، انجام مي دهد، پس پست تر از جيواني است كه قوّه عقل و انديشه ندارد.

برتري انسان بر ساير موجودات، به سبب جنبه هاي معنوي و انساني او است. به گفتة دانشمندان، انسان حتّي از نظر نيروهاي جسماني در بعضي از جهات از ساير جانداران قوي تر و نيرومند تر است. چون خداوند به انسان ويژگي هايي داده و او را برتر از موجودات ديگر قرار داده، انتظار و توقعات بيشتري از انسان دارد.

 

در آيات بعدي ميفرمايد: و من كان في هذه أعمي فهو في الاخرة أعمي و اضلّ سبيلاً؛ آنان كه در اين جهان (از ديدن چهرة حق) نابينا بودند، در آخرت نيز نابينا هستند و گمراه ترند. آنان كه گمراهي پيشه كردند و به بيراهه رفتند و در برابر اين همه الطاف الهي كه در وجود آنان قرار داده و نعمت ارزاني كرده، ناسپاسي و كفران نعمت مي كنند، مسلّماً از مسير هدايت دور شده اند. قرآن ميفرمايد: إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً؛ ما راه را بر انسان روشن كرديم. يا او شاكر وسر براه است و ياكفران كننده و ناسپاس. پرده هاي ضميم جهل و غرور و تعصب و لجاجت و شهوت، انسان را به جايي ميكشاند كه از حيوانات پست تر مي گرداند.

 

به تعبير آية شريفه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضلّ اولئك هم الغافلون؛گروه بسياري از جنّ و انس را براي دوزخ آماده كرده ايم؛ آنان كه دل ها(عقل ها)يي دارند كه با آن نمي انديشند و چشماني كه با آن (حقيقت) را نمي بينند و گوش هايي كه با آن (حقيقت را) نمي شنوند. آنان چهار پايانند، بلكه گمراه تر! اينان همان غافلان اند (چرا كه با داشتن همه گونه امكانات هدايت باز گمراهند).

 

بارها در قرآن مجيد غافلان بيخبر به چهارپايان و حيوانات بي شعور تشبيه شدهاند، ولي نكتة تشبيه آنها به چهارپايان شايد اين باشد كه تنها به خور و خواب و شهوت مي پردازند، همانندملت هايي كه تحت شعار هاي فريبنده، آخرين هدف عدالت اجتماعي را رسيدن به آب و نام و زندگي مرفه مادي مي پندارند.

 

علي(ع) ميفرمايد: كالبهمية المربوطة همّها علفها أو المرسلة شغلها تقممها؛ همانند حيوانات پرواري كه تنها به علف ميانديشند و يا حيوانات ديگري كه در چراگاه رها شده اند و از اين طرف و آن طرف خرده علفي بر مي گيرند.
به تعبير ديگر: گروهي از غافلانِ دور افتاده از خدا و معنويت، مرفه اند، همچون گوسفندان پروار و گروهي نامرفه، مانند گوسفنداني كه در بيابان ها دنبال آب و علفي مي گردند. هر دو گروه هدفشان جز شكم نيست.


منبع : پاسخگو
[ تفاوت انسان و حیوان ]     [ فرق انسان با حیوان ]     [ فرق انسان و حیوان ]     [ حیوان چیست ]     [ تفاوت انسان با حیوان ]     [ فرق بین انسان و حیوان ]     [ فرق انسان وحیوان ]     [ تفاوت بین انسان و حیوان ]     [ حیوان چیست؟ ]     [ تفاوت انسان با سایر موجودات ]     [ مقایسه انسان با حیوان ]     [ فرق حیوان و انسان ]     [ تفاوت انسان با دیگر موجودات ]     [ فرق انسان و حيوان ]     [ فرق حیوان با انسان ]     [ فرق انسان باحیوان ]     [ تفاوت میان انسان و حیوان ]     [ تفاوت و شباهت انسان با سایر موجودات ]     [ تفاوت انسان باحیوان ]     [ مقایسه انسان وحیوان ]     [ تفاوت اساسی انسان با سایر موجودات ]     [ تفاوت و شباهت انسان و حیوان ]     [ تفاوت انسان و حیوان در قرآن ]     [ تفاوت انسان با دیگر موجودات در چیست؟ ]     [ شباهت انسان باحیوان چیست؟ ]     [ تفاوت انسان ها با دیگر موجودات چیست ]     [ فرق بين انسان وحيوان ]     [ تفاوت حیوان با انسان ]     [ فرق بین حیوان وانسان ]     [ متن در مورد تفاوت بین انسان و حیوان چیست؟ ]     [ انسان یا حیوان ]     [ تفاوت زندگی انسان با حیوانات ]     [ انشاء تفاوت انسان باحیوان ]     [ انشاء در مورد تفاوت انسان و حیوان ]     [ انسان چه فرقی با حیوان دارد ]     [ انشا مقایسه انسان با حیوان ]     [ مقایسه انسان و حیوان ]     [ فرق انسان با دیگر موجودات از نظر روابط اجتماعی چیست ]     [ انشادرموردمقایسه انسان باحیوان ]     [ آن نعمت که انسان دارد ولی دیگر موجودات ندارد آ نها چیست ]     [ فرق انسان با دیگرموجودات از لحاظ روابط اجتماعی چیست؟ ]     [ آیا انسان با حیوان فرق دارد؟ ]     [ فرق بین انسان و حیوان؟ ]     [ چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است ]     [ شباهت حیوان وانسان ]     [ وجه تمایز انسان و گربه ]     [ تفاوت انسان وحیوانات ]     [ انشاء در مورد مقایسه انسان و حیوان ]     [ تفاوت میان انسان و حیوان از نظر قران ]     [ تفاوت انسان وحیوان در قران ]     [ فرق بین بیماری انسان و حیوان ]     [ یک سوال فرق بین عقل انسان و عقل حیوان چیه؟! ]    

آخرین مطالب

      خصلت‌ها و فضایلی که امام سجاد(ع) بر فراز منبر شام برای ...
      مدت بیماری امام سجاد(ع) در واقعه عاشورا چقدر طول کشید؟
        چرا شمر( این جانباز جنگ صفین در رکاب امام علی(ع)) در ...
      چرا امام حسین(ع) خانواده خود را به کربلا برد؟
      آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ...
      زهیر بن قین دارای چه ویژگی‌هایی بود که امام حسین(ع) ...
      علی اکبر(ع) می‌دانست که در خیمه‌ها آبی وجود ندارد، پس ...
      چرا وقتی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کشتی می گرفتند ...
      آیا کسانی که در روز عاشورا امام حسین را یاری نکردند، ...
      از آغاز حرکت امام حسین(ع) از مکه تا روز عاشورا، چه ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ استاد ...
      چرا باید حجاب داشته باشیم؟
      تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟
      فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟
      آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب آن چیست؟
      چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از كارهاي ما ...
      سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات او چيست؟
      رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از انسان راضي ...
      معنای غدیر چیست؟ و چرا عید غدیر خم به این نام خوانده ...
      ندای «هل من ناصر ینصرنی» را چه کسی و چگونه پاسخ داد؟

نظرات کاربر
مهمان
بسیار ی از حیوانات نیز قوه تفکر و عقل دارند به نظر بنده تفاوت انسان با حیوان در توانایی انسان در انتقال دانش او است.
پاسخ
33     22
29 دى 1391 ساعت 10:00 بعد از ظهر
گلفام كاشانى
كاش خلاصه تر بود
پاسخ
31     10
18 مهر 1393 ساعت 6:36 بعد از ظهر
محد
بسیار زیبا و کاربردی
پاسخ
16     7
13 بهمن 1394 ساعت 2:48 بعد از ظهر

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

یک آیه و این همه معجزه !!

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

حکایت خدمت به پدر و مادر

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب ماه

روضه شب دوازدهم محرم ؛ مصيبت امام زين ...

عاقبت گریه‌کنان بر حسین(ع)

ندای «هل من ناصر ینصرنی» را چه کسی و چگونه پاسخ ...

زنده شدن مرده توسط امام حسین(ع)

آیا از همسر و بچه های حضرت عباس علیه السلام خبر ...

  چرا شمر( این جانباز جنگ صفین در رکاب امام ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

استاد انصاریان؛ دولت شرایط سفر اربعین زائران ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

پر بازدید ترین مطالب روز

توبه ی این گناه خیلی سخت است

عشق امام سجاد (ع) به عبادت

درخواست از امام حسین(ع) که مبادا از گناه شمر ...

مقام حضرت زينب (سلام الله عليها)

خطبه امام سجاد «علیه السلام»، قیام بر علیه ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

مرگ و عالم آخرت

ارزش و جایگاه سیدالشهدا(ع) در بارگاه الهی

قدردانی استادانصاریان از خادمین سیدالشهدا ...

حوادث بعد از واقعه عاشورا