فارسی
دوشنبه 20 مرداد 1399 - الاثنين 20 ذي الحجة 1441
  49
  0
  0

آمريکا حامي بابيت و بهائيت

آمريکا حامي بابيت و بهائيت

در برهه اي از زمان و قطعاتي از تاريخ، محور و مدار اصلي استعمارگري و تعدي و سيطره بر کشورهاي جهان سوم به ويژه ممالک اسلامي «انگلستان» بود. گسترش ترفندها و حيله ها و شگردهاي منتهي به نفوذ و ايجاد تفرقه و اختلاف و تسلط بر کشورها و ملتها توسط اين قدرت استعماري موجب شد تا در ميان ملل مسلمان و غير مسلمان جهان که در معرض ستم و تعدي و چپاول قرار گرفته بودند، به «روباه پير استعمار» اشتهار يابد. 

حيله گري و حق ستيزي و استعمارگري انگليسي ها اگر چه هم اکنون نيز ادامه دارد، لکن از نقش محوريت خارج شده و امروز کشور استعماري «آمريکا» جايگزين انگليس و ادامه دهنده ي سياستهاي ضد انساني و حقيقت ستيزانه آن کشور شده است. 

 

 جايگزيني آمريکا به جاي انگليس نه تنها از شدت و گستردگي جور و فساد و قتل و غارت نکاسته، بلکه بر آن افزوده است. اين فزوني و شدت گستردگي تعدي و کشتار و چپاول منابع ثروت ملتهاي محروم جهان به حدي است که هيچ صفت و لقبي همانند «شيطان بزرگ» نمي تواند عمق فجايع و جناياتي را که توسط آمريکا در گستره زمين به وقوع مي پيوندد، نمايان سازد. 

با توجه به گسترش روز افزون سيطره ي شوم آمريکا بر سرزمينهاي اسلامي و بهره برداري هاي همه جانبه ي او از بهائيت، بسيار ضروري است که به منظور تکميل حلقه هاي محاصره ي فرهنگ و انديشه اسلامي و انقلاب و نظام حکومتي اسلام که مرکز آن ايران اسلامي است، پيوند و تعامل متقابل حکومت آمريکا با سران و عناصر بهائي بررسي شود تا از طرفي، عداوت و دشمني قدرت استعماري آمريکا با اسلام و نظام اسلامي بيشتر نمايان گردد . 


و از سوي ديگر اين واقعيت بزرگ بهتر و عريان تر رخ بنمايد که بهائيت، اين فرقه ساخته و پرداخته ي دست استعمار، بر اساس شرايط زمان و با در نظر گرفتن وضعيت سياسي و استراتژيک قطبها و قدرتهاي حاکم بر جهان، به اين نظامهاي قدرت نزديک مي شود و خود را در دامان آنها مي افکند و با اعلام سرسپردگي و تبعيت محض در برابر سران جنايتکار و سازمانهاي مخوف جاسوسي آنان، به خيانت و جنايت عليه اسلام و جوامع و سرزمينهاي اسلامي مي پردازد. 

 

پيشينه ي حمايتهاي آمريکا از بهائيت و بهره برداري هاي ابزاري از عناصر بهائي براي تحقق سياستهاي خود در ايران، به سالهاي پس از کودتاي 28 مرداد 1332 بازمي گردد که با رخنه و نفوذ بهائيان در تشکيلات دولت ايران، جاي پاي آمريکائيان براي عينيت بخشيدن به اهداف و سياستهايشان استحکام يافت. 

حسين فردوست، از مهره هاي کليدي و سرسپرده رژيم پهلوي درباره نفوذ بهائيت در تشکيلات حکومت شاه و ارتباط آمريکا با بهائيت چنين مي گويد: 

«... او معتقد است در دوران رژيم پهلوي تشکيلات بهائيت در کشور آمريکا در اوج توانايي به سر مي برد، تا آنجا که به اعتقاد وي تعداد بهائيان در آمريکا بيشتر از ايران مي باشد. بهائي ها در آمريکا بسيار قوي هستند و مراکز متعددي از جمله شيکاگو دارند.» [1] . 

 

حسين فردوست درباره «عبدالکريم ايادي» مي گويد: 

«نفوذ اصلي بهائيت در دوران عبدالکريم ايادي بود. ايادي در خانواده ي طراز اول بهائيت بود. او به اين دليل نام فاميل «ايادي» داشت که پدرش از «ايادي امرالله»؛ يعني چند نفر خواص اطراف عباس افندي بود. ايادي با نفوذي که نزد محمد رضا کسب کرد بهائي را به مقامات عالي رساند» [2] . 

آمريکا از دوران حکومت پهلوي دوم به همان ميزان که در سيستم و تشکيلات دولت شاه رخنه کرد و مهره هاي دست آموز خود را که از ثمره ي کودتاي 28 مرداد محسوب مي شدند به مناصب عالي رساند، عناصر بهائي را نيز براي تسلط و احاطه بيشتر بر رويدادهاي درون رژيم پهلوي به خدمت گرفت و با رابطه و تعامل متقابلي که با بهائيت ايجاد نمود، سيطره جهنمي خويش را بر سرتاسر سرزمينهاي ايران گسترش داد. 

قدرت استعماري آمريکا به صراحت دريافته است که «بهائيت» «دين» و «مذهب» نيست و از حقيقت وحي الهي و رسالت و کتاب آسماني بي بهره است و نيز مي داند که بهائيت نه تنها دين نيست، که براي مقابله با دين حياتبخش اسلام و حقانيت احکام و قوانين قرآن پاي در عرصه ي وجود نهاده است و هدف اصلي و نهايي آن فروپاشي وحدت مسلمانان و ايجاد تفرقه و تشتت فکري و اعتقادي و سياسي و اجتماعي در جوامع اسلامي به نفع دشمنان کينه توز دين مبين اسلام مي باشد. 

«بهائيت» به عنوان دين ساخته و پرداخته استعمار روسيه و انگليس هم اينک در آمريکا و در خدمت رؤساي اين دولت براي تقابل با اسلام و جلوگيري از رشد اين تفکر اصيل الهي در جهان قرار گرفته است. 

دولت مردان آمريکايي در اوج نفاق دروني و عداوت و کينه ي ديرينه اي که نسبت به حقيقت وحي الهي و رسالت نبي اکرم صلي الله عليه و اله و احکام و قوانين جامع و زندگي ساز اسلام دارند و نيز با علم و يقين کامل به ساختگي و استعماري بودن بهائيت، اعلام مي کنند که: «بهائيت، برگزيده ترين دين جهان است که به وسيله الهام به بهاء الله به وجود آمده است» [3] . 

 

آمريکا در کنار حرکت تخريبي و تبليغاتي عليه «اسلام» با دين و مذهب اعلام نمودن بهائيت، روش هاي ديگري را نيز به بهره برداري مي رساند تا از اين راه به گسترش القائات شيطاني در جامعه آمريکا و ساير جوامع و کشورها بپردازد و به زعم باطل خود از امواج اسلام گرايي در جهان جلوگيري به عمل آورد. 

يکي از اين روشهاي مخرب حضور در حلقه و جمع کشورهاي اروپايي - که هم پيمان او در تهاجم عليه اسلام مي باشند - اقدام به انتشار تمبر براي رسميت بخشيدن به بهائيت به عنوان يکي از اديان و مذاهب است: 

«تعدادي از کشورهاي اروپايي به همراه آمريکا، اقدام به چاپ و انتشار تمبرهايي با مضمون معرفي اديان الهي نموده اند که يکي از تمبرهاي اين مجموعه، تمبري در معرفي فرقه ضاله بهائيت است. هر يک از تمبرهاي مزبور حاوي تصاوير و اشکالي مي باشد که به عنوان سمبل يک دين شناخته شده است. اين تمبرها به صورت يک مجموعه مرتبط با يکديگر تهيه و به چاپ رسيده و شامل اديان اسلام، مسيحيت و زرتشت مي باشد.» [4] . 

چنين اقدامي نشان دهنده ي تلاش جبهه متحد استعمار خارجي با نقش آفريني هاي مؤثر آمريکا براي رسميت دادن بهائيت و مقابله با اسلام مي باشد. اين تلاشها در حالي صورت مي گيرد که کشورهاي سلطه جو همچون: آمريکا، انگليس، اسرائيل و فرانسه، به خوبي مي دانند که بهائيت هرگز يک دين و مذهب الهي و متکي به وحي آسماني نيست. 

 ---------------------------------------------------------------

پی نوشت ها :
[1] ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، شهبازي، مؤسسه - مطالعات و پژوهشهاي سياسي، انتشارات اطلاعات، ج 1 ص 374 - 6.

[2] همان مدرک.

[3] روزنامه جمهوري اسلامي، 29 / 7 / 75.

[4] همان، 28 / 7 / 75.


منبع: 
http://antibahayi.vcp.ir

 

  49
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    نقش رژیم پهلوی در تحکیم فرقه بهاییت
    مذهبی استعماری برای مقابله با اسلام
    پيدايش بابي
    روسیه و بهاییت
    اظهارات جامعۀ بهائی به نمایندگی از بهائیان بیش از 230 ...
    بهائيت، پيوند با استکبار
    حمايت صهيونيسم از بهائيان
    آمريکا حامي بابيت و بهائيت
    بهائيت‌ و امريكا
    به بهانه ایام ماه صیام در بهائیت ( شهر العلاء بهائی )

بیشترین بازدید این مجموعه


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز