فارسی
جمعه 28 شهريور 1399 - الجمعة 29 محرم 1442

  1118
  0
  0

عرفان اسلامي: شرح مصباح الشريعه (جلد 6)

حسين انصاريان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1386، 416 صفحه، وزيري.  مجموعه آثار؛ 35
شرحي است بر كتاب«مصباح الشريعه» كه منسوب به امام جفعر صادق (ع) بوده و مشتمل بر مضامين مهم عرفان اسلامي مي باشد. نويسنده سعي دارد ابعاد و جوانب مختلف موضوعات عرفاني را از ديدگاه ايات و روايات بررسي كند. در ششمين جلد از اين مجموعه پانزده جلدي ابواب پانزدهم تا بيست و يكم از كتاب مذكور مورد شرح و بررسي قرار گرفته است. در هرباب از كتاب فرازهايي از متن كتاب«مصباح الشريعه» نقل و سپس ترجمه وشرح مفاد آن و نيز تحليل مباحث با استناد به ايات و روايات و آراي عرفا و حكاياتي پند آموز در رابطه با موضوع مورد بحث در كتاب ارائه مي گردد. در ابتداي اين جلد از كتاب ادامه آداب ظاهري و باطني نماز مطرح شده و آداب ظاهري و باطني ركوع، حقيقت ركوع، و ذكر آن و جايگاه ركوع در نماز از ديدگاه آيات و روايات مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده، ركوع در نماز را مظهر خشوع دانسته و حكاياتي در اين باب نقل كرده است. در ابواب بعدي كتاب آداب ظاهري و باطني و اسرار سجود، تشهد و سلام در نماز بيان و ديدگاه هاي قرآن روايات و برخي از عارفان و سالكان در باره اين سه موضوع تبيين و داستان هايي در مورد بركات سجود و تبعات عدم سجده نقل گرديده است. در باب بعدي كتاب آداب ظاهري و باطني دعا و حقيقت و اسرار آن بررسي گرديده و ديدگاه آيات و روايات و دانشمندان و عارفان در مورد آثار معنوي دعا و فضايل متعدد آن منعكس گرديده است. نويسنده، به شروط استجابت دعا و اسباب عدم استجابت دعا نيز در اين باب اشاراتي نموده است. در باب بيستم به بحث در باره آداب ظاهري و باطني و اسرار روزه پرداخته شده و آيات وروايات وديدگاه هاي برخي از عرفا در اين زمينه مطرح گرديده است. اقسام روزه، اوصاف روزه دار واقعي، نيت روزه، مبارزه با نفس به وسيله روزه و ثواب آن از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از كتاب است. در باب پاياني كتاب آداب ظاهري و باطني زكات و حقيقت و اسرار آن بيان شده است وي، دراين بخش نيز ابتدا ديدگاه آيات و روايات را در مورد فلسفه و حكمت زكات و زكات هر يك از اعضاء و جوارح بدن و رابطه زكات با كمال و فناي انسان بيان شده و ديدگاه برخي از عرفا به همراه نقل حكاياتي از ايشان درباره زكات مطرح شده است.

 


منبع : روابط عمومی و امور بین الملل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی
  1118
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب


 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز