ไทยแลนด์
Thursday 21st of June 2018

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 3

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 3

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ   ตอนที่ 3
 
ภารกิจที่จำเป็นต้องมีวุฏูอฺ

 

 
๑.เพื่อนะมาซต่าง ๆ ยกเว้น นะมาซมัยยิต (คนตาย)
๒. เพื่อการเฏาะวาฟวาญิบรอบกะอฺบะฮฺ (การเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ)
๓. เพื่อสัมผัสอัล-กุรอาน เขียนโองการอัล-กุรอานและพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.)[๑๓]

 

 
ข้อพึงระวัง

 

 
๑. ถ้านะมาซและเฏาะวาฟวาญิบโดยปราศจากวุฎูอฺ บาฏิล
๒.ผู้ที่ไม่มีวุฎูอฺ ต้องระวังอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับข้อเขียนต่อไปนี้
– อักษรอัล-กุรอาน ยกเว้นคำแปลไม่เป็นไร
-พระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดก็ตาม เช่น อัลลอฮฺ โคดา ALLAH หรือ الله
-อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของท่านนะบี (ซ็อลฯ)
-อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของบรรดาอิมามมะอฺซูม(อ.)
-อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.) [๑๔]
๓. การเป็นฮะรอมในการสัมผัสอักษรอัล-กุรอาน พระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) และอื่น ๆ (โดยปราศจากวุฎูอฺ) ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เช่น
-สัมผัสด้วยมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (ยกเว้นผม)
-สัมผัสตั้งแต่ต้น หรือเพราะความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ถ้ามือได้สัมผัสอยู่กับอักษรอัล-กุรอานและนึกได้ว่าไม่มีวุฎูอฺ ถ้าไม่เอามือออกเท่ากับได้ทำฮะรอม
-ลายอักษรจะเป็นที่รู้หรือไม่ก็ตาม เช่น การเขียนแบบกูฟียฺ
-เขียนด้วยปากกา หรือพิมพ์ หรือเขียนด้วยชอล์ก และอื่น ๆ
-ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเขียนไว้บนกระดาษ ไม้ หิน เสื้อผ้า บนกำแพง และอื่น ๆ
-เป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอื่นเช่น ALLAH หรือ MOHAMMAD แต่คำแปลไม่เป็นไร
-คำที่ดีของอัล-กุรอาน เช่น มุอฺมิน หรือ ซับรฺ หรือคำที่ไม่ดี เช่น อิบลิซ ชัยฎอนเป็นต้น[๑๕]
๔. การสัมผัสอัล-รอานต่อไปนี้ไม่เป็นฮะรอม
-สัมผัสลายเส้นอัล-กุรอานด้วยผม (แม้ว่าเป็นอิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้ละเว้น)
-สัมผัสการเขียนที่มองไม่ออกว่าเป็นลายเส้น เช่นวิธีการเขียนด้วยน้ำหมึกอย่างหนึ่งจะอ่านได้ต่อเมื่อต้องนำไปแช่น้ำ หรือรนกับความร้อน
-สัมผัสโดยผ่านกระจก หรือพลาสติก ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้โดนตัวอักษร
-สัมผัสช่องว่างระหว่าคำ หรือตัวอักษร
-สัมผัสกระดาษ คำอธิบาย ช่องว่างระหว่างบรรทัด หรือปกอัล-กุรอาน (แม้ว่าจะเป็นมักรูฮฺ)
-สัมผัสคำแปลอัล-กุรอานทุกภาษา ยกเว้นพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฎูอฺเป็นฮะรอม เช่นเขียนว่า อัลลอฮฺ โคดา หรือ ก็อด[๑๖]
๕. คำที่ใช้ร่วมกันระหว่างอัล-กุรอานกับภาษาอื่น ถ้าผู้เขียนมีเจตนาเขียนอัล-กุรอานไม่อนุญาตให้สัมผัส แต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาเขียนอัล-กุรอานไม่เป็นไร อนุญาตให้สัมผัส[๑๗]
๖. การสัมผัสสัญลักษณ์ของรัฐอิสลามแห่งอิหร่านถ้าไม่มีวุฎูอฺ อิฮฺติยาฏวาญิบไม่อนุญาต[๑๘]
๗. สร้อยคอ หรือแหวนที่สลักพระนามอัลลอฮฺ (ซบ.) ถ้าสัมผัสโดยปราศจากวุฎูอฺฮะรอม[๑๙]
๘. ภารกิจต่อไปนี้ เป็นมุซตะฮับ ให้ทำวุฎูอฺ
– เข้าไปในมัสยิดและฮะรัม(สถานที่ฝังศพ) ของบรรดาอิมามมะอฺซูม (อ)
– อ่านอัล-กุรอาน
– พกพาอัล-กุรอาน ติดตัว
– สัมผัสปก หรือคำอธิบายอัล-กุรอาน
– เข้าไปซิยาเราะฮฺ (เยียม) สุสานคนตาย (กุบูร)[๒๐] *
*อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี เป็นมุซฮับให้มีวุฎูอฺติดตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเข้าไปในมัสญิด อ่านอัล-กุรอาน ก่อนนอนและเวลาอื่น ๆ

latest article

      อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 18 ...
      เกร็ดสำคัญของดุอาอ์เญาชันกะบีร
      อรรถาธิบาย ดุอาอ์ประจำวันที่ 23 ...
      ความขันติในมุมมองของอัลกุรอาน
      ค้นหาอิสรภาพในเดือนรอมฏอน
      การให้อภัยในอัลกุรอานและริวายะฮ์
      การให้อภัย
      การถูกล่ามโซ่ของชัยฏอน
      การขออภัยโทษ (เตาบะฮ์) ในอัลกุรอาน
      กลิ่นปากผู้ถือศีลอด!

user comment