ไทยแลนด์
Wednesday 29th of March 2017
code: 80715
คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)

คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)

 
ท่านอานัส อิบนฺ มาลิก รายงานว่า มีชายเบดูอินคนหนึ่งมาหาท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ที่มัสญิด ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ถามเขาว่า เขามาจากไหน ชายเบดูอินคนนั้นกล่าวว่า “ฉันมาจากที่ห่างไกลเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อ” นายของเขาได้ให้เขามาเพื่อถามคำถามเหล่านี้กับท่านศาสดา(ศ.)

 
ถาม : ฉันอยากจะเป็นผู้มีสติปัญญา ฉันควรทำอย่างไร?

 
ตอบ : จงเกรงกลัวอัลลอฮ์

 
ถาม : ฉันอยากเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของอัลลอฮ์ และทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ฉันทำ

 
ตอบ : จงอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน

 
ถาม : ฉันอยากพบความสว่างและมีความสงบในหัวใจ

 
ตอบ : จงรำลึกถึงความตาย

 
ถาม : ฉันอยากได้รับการปกป้องให้พ้นจากศัตรู

 
ตอบ : จงมอบหมายความไว้วางใจในอัลลอฮ์

 
ถาม : ฉันอยากปฏิบัติตามหนทางที่เที่ยงตรง

 
ตอบ : จงทำดีต่อผู้อื่นเพื่ออัลลอฮ์

 
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่ออัลลอฮ์จะไม่ทำให้ฉันต่ำต้อย?

 
ตอบ : อย่าตอบสนองต่อความปรารถนาทางร่างกายของเธอ

 
ถาม : ฉันอยากมีชีวิตที่ยืนยาว

 
ตอบ : จงสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮ์

 
ถาม : ฉันอยากมีความเจริญรุ่งเรือง

 
ตอบ : จงอยู่ในสภาพที่มีวุฎูอฺตลอดเวลา

 
ถาม : ฉันจะรักษาตัวเองให้พ้นจากไฟนรกได้อย่างไร?

 
ตอบ : จงปกป้องสายตาของเธอ, ลิ้นของเธอ, มือของเธอ และส่วนที่อยู่ต่ำกว่าเอวของเธอให้พ้นจากความชั่วร้าย

 
ถาม : ฉันจะชำระล้างความบาปของฉันได้อย่างไร?

 
ตอบ : จงหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งที่เธอได้ทำลงไป และกลับเนื้อกลับตัวด้วยการแก้ไขในสิ่งที่เธอทำผิด

 
ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่น่านับถือ

 
ตอบ : ถ้าเช่นนั้น, จงอย่าขอสิ่งใดจากใครๆ

 
ถาม : ฉันอยากจะเป็นคนที่มีเกียรติ

 
ตอบ : ถ้าเช่นนั้น จงอย่าเผยการกระทำผิดพลาดของผู้ใด

 
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นจากการทรมานในสุสาน?

 
ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์อัล-มุลก์

 
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ร่ำรวย?

 
ตอบ : จงอ่านซูเราะฮ์ มุซัมมิล

 
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้สงบใจจากความกลัววันแห่งการพิพากษา?

 
ตอบ : จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนรับประทานสิ่งใดๆ และก่อนนอน

 
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮ์ในขณะที่ทำนมาซ?

 
ตอบ : จงให้ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในการทำวุฎูอฺ และในการรักษาความสะอาดบริสุทธิ์

user comment
 

latest article

  ...
  ไชฏอนศึกษา บทเรียนครั้งที่ 4/3 ...
  ...
  ความเสียหายของศาสนาคือสิ่งไหน?
  การนั่งจำสมาธิคืออะไร? ...
  เพราะสาเหตุใดที่ ...
  การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่1
  การรักษาสายตาอันร้ายกาจ ตอนที่2
  คำตอบของนบีมุฮัมมัด(ศ.)
  สถานภาพสตรีในอิสลาม