ไทยแลนด์
Wednesday 21st of March 2018
code: 80182

มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

 มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

 

 

มนุษยชาติกำลังรอคอย... กำลังรอคอยอะไรหรือ กำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง กำลังรอคอยปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ทำไมมนุษยชาติจึงกำลังรอคอย ทำไมมนุษยชาติจึงอยู่ในการรอคอยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้... มันคือเหตุการณ์อะไรหรือที่ทำให้มนุษยชาติเป็นผู้รอคอยการปรากฏขึ้นของมัน!

 

มนุษยชาติกำลังรอคอยอะไร?

 

    

นี่คือคำถามที่สำคัญมากสำหรับผู้มีปัญญา ผู้มีความเข้าใจในหมู่มนุษยชาติ บรรดาเกจิและผู้เชี่ยวชาญของหมู่ชนและประชาชาติทั้งหลาย นับจากยุคเริ่มแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติจวบจนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งคำถามนี้สำหรับตนเองและสำหรับมนุษย์ผู้มีสติปัญญาและนักคิดคนอื่นๆ ตลอดมา แต่ทว่าสำหรับแรงบันดาลใจในการหยิบยกและการนำเสนอคำถามที่สำคัญเหล่านี้ สามารถสรุปได้ในรูปต่างๆ ต่อไปนี้

 

แรงบันดาลใจสำหรับคำถาม

 

     

แรงบันดาลใจประการแรกที่ทำให้เกิดคำถามเช่นนี้ขึ้น คือความไม่พึงพอใจต่อสภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ความรู้สึกไม่พึงพอใจดังกล่าวนี้ได้ปกคลุมอยู่ในส่วนใหญ่ของประชาคมของมนุษยชาติ ที่เกิดจากการพบเห็นการถูกเหยียบย่ำทำลายสิทธิต่างๆ ของเพื่อนมนุษย์ การล่วงละเมิดและความไร้ซึ่งความยุติธรรมที่กำลังประสบกับมนุษย์ส่วนใหญ่ ที่กำลังบีบคั้นพวกเขาอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาน ความรู้สึกที่แสนขมขื่นในความไม่ราบรื่นต่างๆ ของการดำเนินชีวิตของมนุษยชาตินี้เองที่ทำให้พวกเขามีมีความหวังและความมุ่งมาตรปรารถนาต่ออนาคต ที่พวกเขาจะหลุดพ้นออกจากความไม่ราบรื่นและความทุกข์ยากต่างๆ ดังนั้นพวกเขากำลังรอคอยวันใหม่ รอคอยอนาคตที่สดใสที่ปราศจากความทุกข์ยากและความขมขื่น

 

    

แรงบันดาลใจประการที่สองของการรอคอยของมนุษย์ คือความไม่พึงพอใจต่อการพัฒนาการและวิวัฒนาการสู่ความสมบูรณ์ของพวกเขา จำนวนมากมายจากมวลมนุษย์ที่บรรลุสู่ความสมบูรณ์แล้ว ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในทุกยุคสมัยและอยู่ในทุกสภาพการณ์ของวัฒนธรรมและอารยธรรมแห่งมนุษยชาตินั้น พวกเขาจะมุ่งแสวงหาสภาพการณ์ที่ดีกว่าและเหนือกว่าขึ้นไป พวกเขาไม่พอใจแค่เพียงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ ดังนั้นพวกเขาจะมุ่งแสวงหาอนาคตที่สดใสกว่า และเฝ้ารอคอยด้วยความหวังต่อสิ่งดังกล่าว

 

การรอคอยอันศักดิ์สิทธิ์

 

      

คนอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากความไม่พอใจต่อสถานภาพที่ดีอยู่แล้วของตนเอง พวกเขาก็กำลังรอคอยเช่นเดียวกัน พวกเขามีแรงบันดาลใจที่สูงส่งกว่าคนสองกลุ่มแรก ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เรานั้นมีศักยภาพ มีความสามารถและมีขุมคลังอันเป็นต้นทุนที่ชวนพิศวงอยู่ในตัวเอง พวกเขาอาจที่จะรู้สึกถึงความไม่พอเพียงต่อสถานภาพที่เป็นอยู่ของตนเอง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในระดับสูงสุดของตนเองได้แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าสถานภาพอันยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ของพวกเขานั้นควรที่จะก้าวไกลไปได้มากกว่านั้น ดังนั้นสภาพดังกล่าวจึงไม่อาจทำให้พวกเขารู้สึกพอเพียงและพึงพอใจได้ ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การครอบครองจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจทำให้พวกเขาพึงพอใจต่อสถานภาพที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับตนเองได้

 

      

ความไม่เพียงพอและความรู้สึกไม่พึงพอใจดังกล่าว มีรากฐานที่มาจากความเชื่อและความโน้มเอียงของมนุษย์ไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังโลกแห่งธรรมชาติและสัญชาติญาณแห่งการสร้าง (ฟิตเราะฮ์) ของตนเอง ด้วยกับสัญชาติญาณอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นี่เองที่ทำให้มนุษยชาติไม่พึงพอใจต่อสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ และต่างอยู่ในการรอคอยวันใหม่และอนาคตที่สดใสกว่าที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานให้หน้าต่างแห่งความหวัง

 

      

ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยแรงบันดาลใจใดๆ ก็ตาม มนุษยชาติต่างอยู่ในการรอคอยวันใหม่และอนาคตที่สดใสกว่าวันนี้อยู่ตลอดเวลา วันใหม่ที่ปราศจากความทุกข์ยากและความขมขื่น วันใหม่สำหรับความก้าวหน้าและพัฒนาการในขั้นที่สมบูรณ์กว่า วันใหม่ที่มีสีสันแห่งพระผู้เป็นเจ้าร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นมนุษยชาติทั้งมวลล้วนมีความหวังและกำลังรอคอย โดยรวมแล้วมนุษยชาติต่างดำเนินชีวิตอยู่ในการรอคอยและมีความหวังต่อข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยมือของเขา แต่ทว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและโลกแห่งความเร้นลับ!

 

      

บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ มนุษย์ไม่ว่าจะด้วยแรงบันดาลใจใดๆ ก็ตาม เขากำลังดำเนินชีวิตด้วยการมุ่งแสวงหาประตูแห่งความหวังที่จะเปิดสู่อนาคตที่ดีกว่าของเขา อนาคตที่จะบรรลุสู่ความหวังและอุดมคติดังกล่าวนี้ถูกวาดภาพขึ้นในมโนคติของพวกเขา มันได้ผลักดันพวกเขาให้ดำเนินไปสู่วันพรุ่งนี้ที่สดใสกว่าวันนี้ ดังนั้นมนุษยชาติคือผู้รอคอย รอคอยอนาคตใหม่ที่สดใส ที่ห่างไกลจากความอยุติธรรมและไร้ซึ่งความสมบูรณ์และความบกพร่องต่างๆ กล่าวโดยสรุปคือ พวกเขากำลังรอคอยอนาคตที่มวลมนุษย์จะหันกลับมาสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์นั่นเอง

 

การบรรลุความหวังของมนุษยชาติ

 

     

ใครหรือที่จะสามารถทำให้ความหวังและอุดมคตินี้ของมนุษยชาติบรรลุความเป็นจริงขึ้นมาได้? และมนุษยชาติจะต้องรอคอยบุคลใดหรือสิ่งใดหรือ?! ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์นั้นอยู่ในการรอคอยบุคคลหนึ่งซึ่งจะนำวันใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังมาเป็นของฝากสำหรับพวกเขา ผู้ที่จะมาปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในยุคสุดท้ายของมนุษยชาติ คือผู้ซึ่งจะมาทำให้ความไร้ซึ่งความยุติธรรมและความขมขื่นต่างๆ เข้ารูปเข้ารอย จะทำลายปัจจัยแห่งความบกพร่องและอุปสรรคของการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์ทั้งมวลให้หมดไป จะทำหน้าที่ชี้แนะและจัดเตรียมแนวทางต่างๆ ของการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อที่ทุกคนจะได้ไปถึงยังสิ่งดังกล่าวได้ เขาคือผู้ที่จะสนองตอบสภาพความไม่พึงพอใจอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติ นั้นคือผู้ที่เรียกตนเองว่า “บะกียะตุ้ลลอฮ์” (ผู้ที่คงเหลืออยู่ของพระผู้เป็นเจ้า)

 

     

ด้วยเหตุนี้เอง ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) คือ ผู้ที่จะสามารถจะทำให้ความหวังของมนุษยชาติที่มีต่ออนาคตอันสดใสแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติบรรลุสู่ความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าพวกเขาจะรอคอยสิ่งดังกล่าวด้วยแรงบันดาลใจใดๆ ก็ตาม

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์ islamicstudiesth


source : alhassanain

latest article

  ...
  กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ
  การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
  ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือใคร?
  การประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...
  แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่
  ...
  ...
  40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ...
  ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

اعمال ماه رجب

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

شهادت امام هادی علیه السلام بیت آیت الله ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

حکایت طلبه ای که به لوستر های حرم امیر ...

آیا تمام گناهان بخشیده می شود ؟

ترفندهایی برای رسیدن به موفقیت

جایگاه صبر و شکیبایی در روایات اسلامی-1

مال حلال و حرام در قرآن و روايات‏

پر بازدید ترین مطالب روز

كلیدی برای گشودن گنجینه ی بخشایش الهی!!

خاطره استاد انصاریان از ملاقاتش با قطب فرقه ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

ارزش عمر و راه هزینه آن - جلسه دهم – (متن کامل + ...

کرمانشاه مسجد آیت‌الله بروجردی دههٔ اوّل صفر ...

عید از منظر امام علی(علیه السلام) چگونه ترسیم ...

تعدد زوجات از نگاه قرآن (1)

چرا بعضى دعاها مستجاب نمى‏ شود؟

امام باقر علیه السلام در یک نگاه

این روش امیدوار بودن به رحمت خدا نیست!