ไทยแลนด์
Monday 19th of March 2018
code: 80121

การเชิญชวนสู่อิสลามบนพื้นฐานของตรรกะ

การเชิญชวนสู่อิสลามบนพื้นฐานของตรรกะ

การเชิญชวนสู่อิสลามบนพื้นฐานของตรรกะ

 

ข้อเคลือบแคลงสงสัยประการหนึ่ง ที่ศัตรูของอิสลามพยายามที่จะหยิบยกและนำเสนอใน โซเชียลมีเดียหรือสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและองค์กรต่างๆ นั่นก็คือ พระเจ้าเรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติไปสู่อิสลามด้วยการบีบบังคับกระนั้นหรือ? เพื่อที่จะตอบข้อเคลือบแคลงสงสัยนี้ ในเบื้องต้นจำเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า โดยพื้นฐานแล้วเป็นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบีบบังคับบุคคลอื่นให้มีศรัทธาและ เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง?

 

 ความศรัทธา (อีหม่าน) และความเชื่อนั้นเป็นเรื่องภายในของหัวใจ และเรื่องของหัวใจนั้นไม่สามารถที่จะบังคับกันได้ ไม่มีใครที่จะสามารถใช้กำลังหรือการข่มขู่เพื่อบีบบังคับผู้อื่นให้เชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ แม้เป็นไปได้ว่าบางทีด้วยผลของการข่มขู่และความกลัวอาจจะทำให้เขาผู้นั้น แสดงออกทางภายนอกว่าศรัทธาและเชื่อมั่น แต่ความศรัทธาที่แท้จริงในหัวใจนั้นไม่อาจที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

 

  เช่นเดียวกับความรัก และความเกลียดชัง ซึ่งเป็นเรื่องของหัวใจ และไม่สามารถที่จะบังคับใครให้รักตนเองได้ และด้วยเหตุนี้เองที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า

 

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

 

“ไม่มีการบังคับใดๆ ในศาสนา แน่นอน ความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความหลงผิด” (1)

 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เช่นกัน ที่ในคัมภีร์อัลกุรอาน พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง ทรงตรัสต่อท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ว่า

 

وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَن فىِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَ فَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتىَ يَكُونُواْ مُؤْمِنِين

 

“และ หากพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์แล้ว แน่นอน ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธา เจ้าจะบังคับหมู่ชนเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือ” (2)

 

คัมภีร์ อัลกุรอานโองการนี้ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า หากพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์แล้ว พระองค์ก็ทรงสามารถที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนกลายเป็นผู้ศรัทธาโดยการบังคับ (ญับร์) ด้วยเดชานุภาพและมหิทธานุภาพของพระองค์ แต่ทว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้มนุษย์จำแนกแยกแยะแนวทางที่ถูกต้องออกจาก แนวทางที่ผิดพลาดด้วยเจตจำนงเสรี (อิคติยาร) ของตนเอง และทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขาย่างก้าวไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความผาสุก ไพบูลย์ บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เจตจำนงเสรีและเสรีภาพ

 

 ในอีกโองการหนึ่ง พระองค์ทรงตรัสต่อท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ว่า

 

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِين* إِن نَّشَأْ نُنزَّلْ عَلَيهم مِّنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لها خَاضِعِين

 

“บางทีการที่พวกเขาไม่ศรัทธานั้น อาจทำให้เจ้าถึงกับจะเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าเอง หากแม้นเราประสงค์ เราก็จะให้มีสัญลักษณ์หนึ่งจากฟากฟ้าลงมายังพวกเขา แล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มแสดงความนบนอบต่อมัน” (3)

 

จาก โองการต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอานนั้นสามารถสรุปได้เป็นอย่างดีว่า ตรรกะของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) คือการแนะนำตักเตือนที่ดีงาม ไม่ใช่การบีบบังคับและการใช้อำนาจข่มขู่ ท่านพยายามที่จะชี้นำทางประชาชนด้วยวิธีการที่ดีที่สุด คัมภีร์อัลกุรอานเองได้กล่าวว่า

 

 ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَن

 

“จง เรียกร้องเชิญชวนสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยวิทยปัญญา และการตักเตือนที่ดีงาม และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีงามยิ่งกว่า” (4)

 

ท่านศาสตราจารย์ชะฮีดมุรตะฎอ มุเฏาะฮ์ฮะรี กล่าวว่า

 

 “ประเด็นนี้ถูกหยิบยกและตั้งเป็นปมคำถามอยู่บ่อยครั้งที่ว่า ศาสนาอิสลามนั้น การเรียกร้องเชิญชวนของมัน อาศัยกำลังและการบีบบังคับ หรือว่าอาศัยตรรกะและเจตจำนงเสรี”

 

 และนี้คือสิ่งที่บรรดาบาทหลวงชาว คริสต์ (ยิ่งไปกว่านั้นชาวตะวันตกทั้งหลาย) ได้ทำการโหมโฆษณาชวนเชื่อเป็นพิเศษในประเด็นนี้ ถึงขั้นที่ว่าพวกเขาได้กล่าวขานถึงอิสลามว่า “อิสลามคือศาสนาที่เกิดจากคมดาบ”

 

อิสลามเป็นศาสนา (แห่งความรุนแรง) ที่จะอาศัยดาบเพียงเท่านั้น... และแม้แต่ในหนังสือบางเล่มของพวกเขา ก็ได้แสดงการหมิ่นประมาทต่อท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และพวกเขาได้เขียนการ์ตูนล้อเลียนต่างๆ ในรูปของบุรุษผู้ซึ่งในมือข้างหนึ่งถือคัมภีร์อัลกุรอาน และในมืออีกข้างหนึ่งถือดาบ และยืนอยู่เหนือศีรษะของผู้คนทั้งหลาย (และปัจจุบันระเบิดนิวเคลียร์ถูกใช้แสดงแทนดาบเคียงคู่กับคัมภีร์อัลกุรอาน) ซึ่งต้องการจะสื่อความหมายว่า พวกท่านจงศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้ หรือมิเช่นนั้นเราก็จะบั่นคอของพวกท่านด้วยดาบนี้ (หรือเราจะทำลายพวกท่านด้วยระเบิดนิวเคลียร์)

 

 และนับเป็นความโชคร้าย ที่บางครั้งชาวมุสลิมเองก็จะพูดคำพูดต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และไม่สอดคล้องคัมภีร์อัลกุรอาน แต่ไปสอดคล้องกับคำพูดต่างๆ ของบรรดาศัตรู กล่าวคือ คำพูดซึ่งด้านหนึ่งของมันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่พวกเขาได้ตีความและอรรถาธิบายเป็นอย่างอื่น และกลายเป็นเหตุผลข้ออ้างที่ไปอยู่ในมือของพวกเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะกล่าวว่า “อิสลามเจริญก้าวหน้าด้วยกับสองสิ่ง คือด้วยกับทรัพย์สมบัติของท่านหญิงคอดิญะฮ์และด้วยกับดาบของท่านอะลี (อ.)” กล่าวคือ ด้วยกับความมั่งคั่งและการใช้กำลังบีบบังคับ ถ้าหากศาสนาเจริญก้าวหน้าด้วยกับความมั่งคั่งและการใช้กำลังบีบบังคับแล้ว ศาสนาดังกล่าวนั้นควรจะเป็นศาสนาประเภทใดกัน?! แต่ทว่าคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีแม้แต่เพียงที่เดียวที่จะกล่าวว่า “ศาสนาอิสลามได้รับความเจริญก้าวหน้าและแผ่ขยายด้วยกับความมั่งคั่งและการใช้กำลังบีบบังคับ...” (5)

 

 

แหล่งอ้างอิง :

 

[1] ซูเราะฮ์อัลบะกอเราะฮ์/อายะฮ์ที่ 256

[2] ซูเราะฮ์ยูนุส/อายะฮ์ที่ 99

[3] ซูเราะฮ์อัชชุอะรออ์/อายะฮ์ที่ 3 และ 4

[4] ซูเราะฮ์อันนะฮ์ลิ/อายะฮ์ที่ 125

[5] ซีเรเย นะบะวี, ชะฮีดมุเฏาะฮ์ฮะรี, หน้าที่ 138


source : alhassanain

latest article

  อคติสร้างความแตกแยก
  มงกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ ...
  ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ...
  ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ...
  กฎเกณฑ์การใช้ใบยาสูบ ตอนที่1
  ...
  กลุ่มก่อการร้ายไอซิส ...
  การไว้วางใจในพระเจ้า
  ...
  โองการวิลายัต ...

user comment

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

جایگاه صبر و شکیبایی در روایات اسلامی-1

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

ترفندهایی برای رسیدن به موفقیت

هر روزت را تبدیل به عید کن

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

حکایت طلبه ای که به لوستر های حرم امیر ...

آیا خود امام زمان از زمان ظهور اطلاع دارند؟

اعمال ماه رجب

پر بازدید ترین مطالب روز

آیا تمام گناهان بخشیده می شود ؟

بهترین هدیه خدا به انسان

در مقابل توهین والدینم چکار کنم؟

حقايقی مهم در مورد سيّدالشهدا(ع)

چرا بعضى دعاها مستجاب نمى‏ شود؟

مال حلال و حرام در قرآن و روايات‏

سخنرانی حضرت استاد حسین انصاریان به مناسبت ...

حكايت رفتار آموزنده ابوسعيد ابوالخير با ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

کرمانشاه مسجد آیت‌الله بروجردی دههٔ اوّل صفر ...