ไทยแลนด์
Thursday 16th of August 2018

ฐานะภาพของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

ฐานะภาพของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

ฐานะภาพของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

 


อัลลามะฮ์ มัจญลิซี ได้รายงานไว้ในบิฮารุล-อันวารฺ เล่ม 43 หน้า 24 ว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กล่าวว่า “ฟาฏิมะฮ์คือหัวหน้าของบรรดาสตรีแห่งโลกทั้งหลายจากยุคแรกจนถึงยุคสุดท้าย เมื่อนางยืนอยู่ในที่ละหมาด เทวทูตสองหมื่นองค์จะแสดงการเคารพและกล่าวต่อนางเช่นเดียวกับที่พวกเขากล่าวต่อมัรยัม พวกเขาจะกล่าวว่า ‘โอ้ ฟาฏิมะฮ์ แท้จริงอัลลอฮ์ได้เลือกเจ้าและชำระขัดเกลาเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ และได้เลือกเจ้าเหนือบรรดาสตรีแห่งโลกทั้งหลาย’ และพวกเขามาจากบรรดาเทวทูตที่ใกล้ชิด”

 

ในหนังสือเล่มเดียวกัน ได้กล่าวถึงเมื่อครั้งที่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ถูกถามว่าท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) เป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีในโลกนี้หรือ ท่านตอบว่า

“มัรยัม บุตรสาวของอิมรอน เป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีในโลกนี้ ส่วนฟาฏิมะฮ์ บุตรสาวของฉัน เป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีแห่งโลกทั้งหลาย”

 

เมื่อเป็นที่เข้าใจแล้วว่าท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) มีสถานะเช่นนั้นในจักรวาลนี้ เราจะต้องยอมรับด้วยว่าเราต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับท่านหญิงผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ทั้งวันทั้งคืน เราจะต้องเรียนรู้ว่านางเป็นใคร และใช้ชีวิตอยู่อย่างไร เพื่อเราจะได้เพียรพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับการใช้ชีวิตของนาง ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิง

 

มีรายงานฮะดีษที่กล่าวถึงฐานะภาพอันสูงส่งของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ในตำราที่ได้รับความเชื่อถือหลายเล่ม ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้กล่าวว่า

 

“แท้จริง อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วเมื่อฟาฏิมะฮ์โกรธ และพระองค์ทรงพึงพอพระทัยเมื่อฟาฏิมะฮ์พอใจ” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 43 หน้า 54)

 

ยิ่งเราคิดเกี่ยวกับคำพูดนี้มากเท่าไหร่ ฐานะภาพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นสำหรับเรามากเท่านั้น ฮะดีษบทนี้มีความหมายที่ล้ำลึก และทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้ตามความสามารถและความเข้าใจของเขาเอง เราจะกล่าวถึงสองประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

 

1. มนุษย์มักจะมีธรรมชาติที่โน้มเอียงไปตามตำแหน่งและฐานะ น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้โดยผ่านทรัพย์สินและอำนาจ พวกเขาจึงพากเพียรและใช้ความสามารถและทรัพยากรทั้งหมดที่อัลลอฮ์ประทานให้ไปเพื่อที่จะได้มีฐานะร่ำรวยมากยิ่งขึ้นและมีอำนาจมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขามีความเชื่ออย่างโง่เขลาว่า ยิ่งมีสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะมีสถานะที่สูงส่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม อิสลามได้สอนให้เรารู้ว่าวิถีทางนั้นเป็นวิถีทางแห่งซาตาน

 

สถานะและคุณค่าที่แท้จริงมาจากการรับใช้และยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ ยิ่งเรายอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์มากเท่าไหร่ เขาหรือเธอก็จะยิ่งมีสถานะสูงส่งยิ่งขึ้นเท่านั้น

ความสูงส่งนี้สามารถไปถึงจุดที่บ่าวผู้ยอมจำนนอุทิศตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิง แล้วอัลลอฮ์ก็จะยอมมอบทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดให้แก่เขา ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ได้ยอมจำนนอุทิศตัวของนางให้แก่อัลลอฮ์จนถึงขนาดที่ความโกรธกริ้วและความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์นั้นถูกนำมาเชื่อมโยงกับความโกรธและความพึงพอใจของนาง

 

2. ฐานะภาพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ยังได้ถูกใช้มาเพื่อปกป้องภาวะความเป็นผู้นำ(วิลายะฮ์) และสิทธิของอิมามอะลี(อ.) อีกด้วย

 

แท้ที่จริงแล้ว ฟาฏิมะฮ์(อ.) คือคนแรกที่ต่อสู้เพื่อปกป้องวิลายะฮ์

การต่อสู้ของนางเพื่อปกป้องสามีและสิทธิที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่เขานั้น ได้ทำให้นางถูกทำร้ายในบ้านตัวเอง และได้เป็นชะฮีด(พลีชีพ) เนื่องจากผลของการบาดเจ็บของนาง ความโกรธของนางที่มีต่อผู้ที่ทำร้ายนางและแย่งชิงสิทธิของสามีของนางไปนั้นทำให้นางขอร้องสามีของนางให้ฝังนางในตอนกลางคืน เพื่อที่บรรดาผู้ที่นาโกรธจะได้ไม่มาร่วมพิธีศพและละหมาดให้แก่ร่างของนาง

 

ในการทำเช่นนี้ ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ได้ทิ้งคำถามหนึ่งไว้ในหัวใจของผู้แสวงหาสัจธรรมทุกคนตลอดกลาง ทำไมบุตรสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของศาสดาแห่งอิสลามจึงถูกฝังในยามกลางคืน และทำไมไม่มีใครรู้ที่ตั้งสุสานของนาง?

 

ใครก็ตามที่ค้นหาคำตอบให้กับคำถามนี้ด้วยสัจธรรมและมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง เขาจะค้นพบสัจธรรมและยอมรับในแนวทางของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์)


ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์ออนไลน์

 

latest article

      ที่พำนักนิรันดร์ สวรรค์และนรก
      ฐานะและชื่อเสียง
      ลี้ภัยสู่พระองค์
      ชีวประวัติอิมาม มุฮัมมัด อัตตะกี ...
      สถานภาพทางความรู้ ...
      เสี้ยวแห่งชีวิตของอิมามมุฮัมมัด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...

user comment