ไทยแลนด์
Thursday 16th of August 2018

จงให้มือของเธอ…เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

จงให้มือของเธอ…เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)จงให้มือของเธอ…เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

 

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการให้

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการปลอบประโลม

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการทำอิบาดะฮ์

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการดุอาอ์

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการทำดี

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการเสียสละ

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความเมตตาปราณี

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความสงสาร

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการดูแลเอาใจใส่

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการมอบความรัก

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการปล่อยทาสให้เป็นอิสระ

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการสนับสนุนผู้อื่น

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งการโอบกอดเด็กกำพร้า และเด็กยากไร้

มือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ คือ มือแห่งความเห็นอกเห็นใจต่อคนยากจน

 

โอ้สตรีผู้ศรัทธา….หากเธอปรารถนาที่จะเป็นมุสลิมะฮ์ที่สง่างาม ทั้งภายนอกและภายใน จงเป็นมุสลิมะฮ์แห่งฟาติมะฮ์ ให้มือของเธอเป็นอย่างมือของท่านหญิงฟาติมะฮ์ มือของท่านหญิงไม่ใด้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และไม่เคยใช้ในทางเสื่อมเสีย แต่มือของท่านเป็นมือแห่งความงดงามมาจากภายในสู่ภายนอก เป็นมือที่ให้ความสุขกับผู้ที่ได้พบเจอ เป็นมือที่สร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับคนที่อยู่รอบข้าง เป็นมือที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสลาม

 

 

 

โดย ซะฮ์รอ ภักดี

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์ออนไลน์

latest article

      ที่พำนักนิรันดร์ สวรรค์และนรก
      ฐานะและชื่อเสียง
      ลี้ภัยสู่พระองค์
      ชีวประวัติอิมาม มุฮัมมัด อัตตะกี ...
      สถานภาพทางความรู้ ...
      เสี้ยวแห่งชีวิตของอิมามมุฮัมมัด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...
      ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ...

user comment