فارسی
پنجشنبه 29 شهريور 1397 - الخميس 10 محرم 1440

آداب گرفتن آب نیسان وخواص آن

سيد جليل على بن طاووس (ره) روايت كرده: روزى جمعى از اصحاب نشسته بودند، رسول خدا صلى اللّه عليه و آله وارد شد و به ايشان سلام كرد، و اصحاب جواب سلام ايشان را گفتند حضرت فرمودند: آيا ميخواهيد دوايى را كه جبرييل به من تعليم داد كه نيازمند دواى پزشكان نباشم به شما تعليم دهم؟ امير المؤمنين عليه السّلام و سلمان و ديگران پرسيدند آن دوا چيست؟ حضرت به امير المؤمنين عليه السّلام خطاب فرمودند كه در ماه نيسان رومى آب باران را ميگيرى و هر كدام از سوره هاى فاتحة الكتاب و آية الكرسى، و توحيد و فلق، و ناس، و كافرون را هفتاد مرتبه ميخوانى، و در روايت ديگر سوره قدر را نيز هفتاد مرتبه، و هفتاد مرتبه اللّه اكبر، و هفتاد مرتبه لا اله الا اللّه گفته و هفتاد مرتبه صلوات ميفرستى، آنگاه هفت روز در بامداد و شامگاه از آن آب ميآشامى، به حق خدايى كه مرا به راستي به رسالت بر خلق برانگيخت سوگند ياد ميكنم، كه جبرييل گفت: خدا از كسي كه اين آب را ميآشامد، بر ميدارد هر دردى را كه در بدنش باشد، و به او عافيت بخشد، و دردها را از تن و استخوان هاى او بيرون كند، و اگر در لوح دردى براى او مقدر شده باشد محو ميكند.
و به حق پروردگارى كه مرا به حق فرستاده، اگر فرزند نداشته باشد، و فرزند بخواهد، آب نيسان را به آن نيّت بياشامد به او فرزند روزى شود، و اگر زن عقيم باشد، با نيّت از اين آب بياشامد، از او فرزند پديد آيد، و اگر مرد و زن پسر يا دختر خواهند، از آن آب بياشامند مقصود ايشان حاصل گردد.
چنان كه حق تعالى ميفرمايد:
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانا وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً
خدا هركه را بخواهد دختران و هركه را بخواهد پسرانى ميبخشد، يا پسران و دختران به ايشان عطا ميكند و هركه را بخواهد نازا قرار دهد.
سپس فرمود: اگر كسى درد سر داشته باشد، از اين آب بياشامد به قدرت حق درد سر او آرام شود، و اگر درد چشم داشته باشد، و در چشم هاى خود قطره اى از اين آب بريزد، و چشمهاى خود را با آن بشويد، و از آن بياشامد، به اذن خدا شفا يابد، و آشاميدن از اين آب بن دندانها را محكم كند، و دهان را خوشبو نمايد، و لعاب بن دندانها، و بلغم را كم كند، و به سبب خوردن و آشاميدن تَخَمه و امتلاء نگيرد، و از بادهاى قولنج و غير آن اذيّت نشود، و به درد پشت و درد شكم مبتلا نگردد، و از زكام آزار نكشد، و دچار درد دندان نشود، و درد معده و انگل معده را زايل كند، و نيازمند به حجامت نشود، و از بيمارى بواسير، و خارش بدن، و آبله و ديوانگى و پيسى و رعاف و استفراغ نجات يابد، و كور و لال و كر و زمين گير نشود، و آب سياه در ديده اش نيايد، و دردى كه موجب افطار روزه و نقصان نمازش گردد عارض او نشود، و از وسوسه هاى جنيّان و شياطين گزندى نبيند.
آنگاه رسول خدا فرمود: جبرييل گفت: هركه از اين آب بياشامد، و به همه دردهايى كه در مردم است مبتلا باشد، موجب شفاى او از تمام آنها گردد، و نيز گفت: به حق خدايى كه تو را به راستى فرستاده، هركه اين آيات را بر اين آب بخواند و بياشامد، حق تعالي دلش را از نور پر كند، و روشني و الهام خود را در دل او وارد سازد، و حكمت بر زبان او جارى كند، و دلش را از فهم و بينايى پر كند، و از كرامت هايش به او عطا فرمايد، آنچه به احدى از عالميان عطا نكرده، و هزار آمرزش و هزار رحمت بر او فرستد، و غشّ و خيانت و غيبت و حسد و ستم و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بركند، و از عداوت و دشمنى مردم و بدگويى ايشان نجات يابد.
و موجب شفاى همه بيماريهاى او شود.
مؤلّف گويد: اين روايت مشهور درباره آثار آب نيسان به عبد اللّه بن عمر منتهى مى شود، و به اين خاطر سندش ضعيف است، و فقير به خط شيخ شهيد ديدم، كه اين روايت را، از حضرت صادق عليه السّلام با همين خواصّ و سوره روايت كرده، ولى آيات و اذكار به اين طريق نقل شده كه بر آب نيسان ميخوانى: «فاتحة الكتاب» و «آية الكرسى» و
قل يا ايها الكافرون
و
سبّح اسم ربّك الاعلى
«قل اعوذ بربّ الفلق»
«قل اعوذ بربّ الناس»
و
«قل هو اللّه احد»
هر يك را هفتاد مرتبه، و ميگويى: هفتاد مرتبه «لا اله الاّ اللّه» و هفتاد مرتبه «اللّه اكبر» و هفتاد مرتبه: «اللّهم صلى على محمّد و ال محمّد» و هفتاد مرتبه «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر» و در خواص آن آمده كه اگر در زندان باشد و از آن بياشامد، از حبس نجات يابد، و سردى بر طبع او غالب نگردد، و اكثر آن خواص كه بيان شد، در اين روايت نيز آمده، و آب باران مطلقا مبارك است و منفعت دارد، خواه در نيسان و خواه در غير آن، چنان كه در حديث معتبر از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آمده: بياشاميد آب آسمان را كه پاك كننده بدن شماست، و دردها را دفع ميكند، چنان كه حق تعالى ميفرمايد:
وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ .
خدا بر شما از آسمان آبى فرو ميفرستد، براى آنكه شما را به آن پاك گرداند، و از شما وسوسه شيطان را برگيرد، و دلهاى شما را محكم نمايد، و قدمهاى شما را با آن ثابت گرداند.
و در انجام برنامه نيسان بهتر آن است كه اگر جمعى بخوانند، هركدام مجموع آن سوره ها و اذكار را هفتاد مرتبه بخوانند، و براى آنها كه ميخوانند فايده اش عظيم تر، و ثوابش بيشتر است، و در اين سالها پس از بيست و سه روز كه از نوروز بگذرد، تقريبا داخل نيسان ماه رومى ميشوند، و ماه نيسان سى روز است.
و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه در هفتم حزيران، حتما حجامت كن، و اگر ميّسر نشود در چهاردهم، و اول حزيران تقريبا هشتاد و چهارم نوروز است و آن نيز سى روز است، و حزيران ماه نحسى است، چنان كه در حديث معتبر نقل شده خدمت امام صادق عليه السّلام ماه حزيران ذكر شد، حضرت فرمود: اين ماه ماهى است كه در آن حضرت موسى بر بنى اسراييل نفرين كرد، و در يك شبانه روز سيصد هزار نفر از ايشان از بين رفتند.
باز به سند معتبر از آن حضرت نقل شده: خداى تعالى اَجَل ها را در ماه حزيران نزديك ميكند، يعنى مرگ در آن بسيار است، و آگاه باش ماه هاى رومى بنايش بر حركت زمين به دور خورشيد است و عدد آنها دوازده ماه است به اين ترتيب تشرين اول، تشرين آخر، كانون اول، كانون آخر، شباط، آذار، نيسان، ايار، حزيران، تموز، آب، ايلول و چهار ماه را سى روز مى گيرند، كه تشرين آخر و نيسان و حزيران و ايلولند، و هفت ماه ديگر غير شباط را سى و يك روز مى گيرند و شباط را در سه سال متوالى بيست و هشت ميگيرند، در سال چهارم كه سال كبيسه ايشان است بيست و نه روز ميگيرند و سال ايشان سيصد و شصت و پنج روز و يك چهارم روز است، و تشرين اول كه اول سال ايشان است در اين سالها موافق نوزده درجه ميزان است، و تفصيلش در كتاب «بحار الانوار» مذكور است و چون اين ماه ها در احاديث آمده در اينجا كوتاه و مختصر ايراد كرديم انتهى.

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

یک آیه و این همه معجزه !!

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

حکایت خدمت به پدر و مادر

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب ماه

توسّل اميرمؤمنان(ع) به سيّدالشهداء(ع)

زنده شدن مرده توسط امام حسین(ع)

حضرت علی اصغر (ع) طفل شیرخوار امام حسین علیه ...

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

ندای «هل من ناصر ینصرنی» را چه کسی و چگونه پاسخ ...

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

عکس/ پرچم گنبد حرم مطهر امام حسین(ع)

علی اکبر(ع) می‌دانست که در خیمه‌ها آبی وجود ...

  چرا شمر( این جانباز جنگ صفین در رکاب امام ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

پر بازدید ترین مطالب روز

آیا از همسر و بچه های حضرت عباس علیه السلام خبر ...

عاقبت گریه‌کنان بر حسین(ع)

استاد انصاریان؛ دولت شرایط سفر اربعین زائران ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

همزمان با حلول ماه محرم الحرام 1440؛ برنامه ...

در شب عاشورا چه گذشت؟- جلسه پنجم

مرگ و عالم آخرت

چرا امام حسین(ع) خانواده خود را به کربلا برد؟