فارسی
سه شنبه 26 تير 1397 - الثلاثاء 3 ذي القعدة 1439

آداب گرفتن آب نیسان وخواص آن

سيد جليل على بن طاووس (ره) روايت كرده: روزى جمعى از اصحاب نشسته بودند، رسول خدا صلى اللّه عليه و آله وارد شد و به ايشان سلام كرد، و اصحاب جواب سلام ايشان را گفتند حضرت فرمودند: آيا میخواهيد دوايى را كه جبرييل به من تعليم داد كه نيازمند دواى پزشكان نباشم به شما تعليم دهم؟ امير المؤمنين عليه السّلام و سلمان و ديگران پرسيدند آن دوا چيست؟ حضرت به امير المؤمنين عليه السّلام خطاب فرمودند كه در ماه نيسان رومى آب باران را میگيرى و هر كدام از سوره هاى فاتحه الكتاب و آية الكرسى، و توحيد و فلق، و ناس، و كافرون را هفتاد مرتبه میخوانى، و در روايت ديگر سوره قدر را نيز هفتاد مرتبه، و هفتاد مرتبه اللّه اكبر، و هفتاد مرتبه لا اله الا اللّه گفته و هفتاد مرتبه صلوات میفرستى، آنگاه هفت روز در بامداد و شامگاه از آن آب میآشامى، به حق خدايى كه مرا به راستی به رسالت بر خلق برانگيخت سوگند ياد میكنم، كه جبرييل گفت: خدا از كسیكه اين آب را میآشامد، بر میدارد هر دردى را كه در بدنش باشد، و به او عافيت بخشد، و دردها را از تن و استخوان هاى او بيرون كند، و اگر در لوح دردى براى او مقدر شده باشد محو میكند.
و به حق پروردگارى كه مرا به حق فرستاده، اگر فرزند نداشته باشد، و فرزند بخواهد، آب نيسان را به آن نيّت بياشامد به او فرزند روزى شود، و اگر زن عقيم باشد، با نيّت از اين آب بياشامد، از او فرزند پديد آيد، و اگر مرد و زن پسر يا دختر خواهند، از آن آب بياشامند مقصود ايشان حاصل گردد.
چنان كه حق تعالى میفرمايد:
يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانا وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً
خدا هركه را بخواهد دختران و هركه را بخواهد پسرانى میبخشد، يا پسران و دختران به ايشان عطا میكند و هركه را بخواهد نازا قرار دهد.
سپس فرمود: اگر كسى درد سر داشته باشد، از اين آب بياشامد به قدرت حق درد سر او آرام شود، و اگر درد چشم داشته باشد، و در چشم هاى خود قطره اى از اين آب بريزد، و چشمهاى خود را با آن بشويد، و از آن بياشامد، به اذن خدا شفا يابد، و آشاميدن از اين آب بن دندانها را محكم كند، ودهان را خوشبو نمايد، و لعاب بن دندانها، و بلغم را كم كن، و به سبب خوردن و آشاميدن تَخَمه و امتلاء نگيرد، و از بادهاى قولنج و غير آن اذيّت نشود، و به درد پشت و درد شكم مبتلا نگردد، و از زكام آزار نكشد، و دچار درد دندان نشود، و درد معده و انگل معده را زايل كند، و نيازمند به حجامت نشود، و از بيمارى بواسير، و خارش بدن، و آبله و ديوانگى و پيسى و رعاف و استفراغ نجات يابد، و كور و لال و كر و زمين گير نشود، و آب سياه در ديده اش نيايد، و دردى كه موجب افطار روزه و نقصان نمازش گردد عارض او نشود، و از وسوسه هاى جنيّان و شياطين گزندى نبيند.
آنگاه رسول خدا فرمود: جبرييل گفت: هركه از اين آب بياشامد، و به همه دردهايى كه در مردم است مبتلا باشد، موجب شفاى او از تمام آنها گردد، و نيز گفت: به حق خدايى يكه تو را به راستى فرستاده، هركه حكمت بر زبان او جارى كند، و دلش را از فهم و بينايى پر كند، و از كرامت هايش به او عطا فرمايد، آنچه به احدى از عالميان عطا نكرده، و هزار آمرزش رحمت بر او فرستد، و غشّ و خيانت و غيبت و حسد و ستم و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بركند، و از عداوت و دشمنى مردم و بدگويى ايشان نجات يابد.
و موجب شفاى همه بيماريهاى او شود.
مؤلّف گويد: اين روايت مشهور درباره آثار آب نيسان به عبد اللّه بن عمر منتهى مى شود، و به اين خاطر سندش ضعيف است، و فقير به خطر شيخ شهيد ديدم، كه اين روايت را، از حضرت صادق عليه السّلام با همين خواصّ و سوره روايت كرده، ولى آيات و اذكار به اين طريق نقل شده كه بر آب نيسان میخوانى: «فاتحه الكتاب» و «آية الكرسى» و
قل يا ايها الكافرون
و
سبّح اسم ربّك الاعلى
«قل اعوذ بربّ الفلق»
«قل اعوذ بربّ الناس»
و
«قل هو اللّه احد»
هر يك را هفتاد مرتبه، و میگويى: هفتاد مرتبه «لا اله الاّ اللّه» و هفتاد مرتبه «اللّه اكبر» و هفتاد مرتبه: «اللّهم صلى على محمّد و ال محمّد» و هفتاد مرتبه «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر» و در خواص آن آمده كه اگر در زندان باشد، و از آن بياشامد، از حبس نجات يابد، و سردى بر طبع او غالب نگردد، و اكثر آن خواص كه بيان شد، در اين روايت نيز آمده، و آب باران مطلقا مبارك است و منفعت دارد، خواه در نيسان و خواه در غير آن، چنان كه در حديث معتبر از حضر امير المؤمنين عليه السّلام آمده: بياشاميد آب آسمان را كه پاك كننده بدن شماست، و دردها را دفع میكند، چنان كه حق تعالى میفرمايد:
وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ .
خدا بر شما از آسمان آبى فرو میفرستد، براى آنكه شما را به آن پاك گرداند، و از شما وسوسه شيطان را برگيرد، و دل هاى شما را محكم نمايد، و قدمهاى شما را با آن ثابت گرداند.
و در انجام برنامه نيسان بهتر آن است كه اگر جمعى بخوانند، هركدام مجموع آن سوره ها و اذكار را هفتاد مرتبه بخوانند، و براى آنها كه میخوانند فايده اش عظيم تر، و ثوابش بيشتر است، و در اين سالها پس از بيست و سه روز كه از نوروز بگذرد، تقريبا داخل نيسان ماه رومى میشوند، و ما نيسان سى روز است.
و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه در هفتم حزيران، حتما حجامت كن، و اگر ميّسر نشود در چهاردهم، و اول حزيران تقريبا هشتاد و چهارم نوروز است و آن نيز سى روز است، و حزيران ماه نحسى است، چنان كه در حديث معتبر نقل شده خدمت امام صادق عليه السّلام ماه حزيران ذكر شد، حضرت فرمود: اين ماه ماهى است كه در آن حضرت موسى بر بنى اسراييل نفرين كرد، و در يك شبانه روز سيصد هزار نفر از ايشان از بين رفتند.
باز به سند معتبر از آن حضرت نقل شده: خداى تعالى اجل ها را در ماه حزيران نزديك میكند، يعنى مرگ در آن بسيار است، و آگاه باش ماه هاى رومى بنايش بر حركت زمين به دور خورشيد است و عدد آنها دوازده ماه است به اين ترتيب تشرين اول - تشرين آخر، كانون اول - كانون آخر، شباط، آذار، نيسان، ايار، حزيران، تموز آب، ايلول و چهار ماه را سى روز مى گيرند، كه تشرين آخر و نيسان و حزيران و ايلولند، و هفت ماه ديگر غير شباط را سى و يك روز مى گيرند و شباط را در سه سال متوالى بيست و هشت میگيرند، در سال چهارم كه سال كبيسه ايشان است بيست و نه روز میگيرند و سال ايشان سيصد و شصت و پنج روز و يك چهارم روز است، و تشرين اول كه اول سال ايشان است در اين سالها موافق نوزده درجه ميزان است، و تفصيلش در كتاب «بحار الانوار» مذكور است و چون اين ماه ها در احاديث آمده در اينجا كوتاه و مختصر ايراد كرديم انتهى.

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

با این کلید، ثروتمند شوید!!

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

فرهنگ دختر دارى‏( به مناسبت روز دختر)

اثر بی‌حجابی

یک آیه و این همه معجزه !!

توبه ی این گناه خیلی سخت است

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

متن سخنرانی استاد انصاریان در مورد حجاب

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

من دختر بد حجابی بودم با آرایش های زیاد

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب روز

راز عدم ازدواج حضرت معصومه (س)

کسانی که فشار قبر ندارند !!!

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

دعاى مستجاب (حکایتی از عظمت روح مرحوم کلباسی)

کلیدهای طلایی افزایش سرمایه در قرآن و روایات

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

تفاوت مرگ ناگهانی با مرگ عادی!!

روایتی از امام صادق عليه ‏السلام درباره تهمت