Indonesian
Friday 22nd of February 2019
  17
  0
  0

Sejarah Praktis Sayidah Zahra, Model Ideal Kehidupan Islami

Sejarah Praktis Sayidah Zahra, Model Ideal Kehidupan Islami

Dalam rangka menyambut hari kesyahidan Sayidah Fatimah Zahra as, menelaah sirah mulia putri Rasulullah saw ini adalah salah satu cara untuk meniru model kehidupan beliau.

Dalam kesempatan ini, mari kita menelaah metode Sayidah Zahra as dalam memperlakukan anak.

 

Dalam sejarah disebutkan, Sayidah Zahra as senantiasa memperlakukan anak dengan penuh tata krama dan sopan santun. Beliau juga selalu memperhatikan pendidikan agama dan akhlak untuk mereka.

 

Sekalipun Sayidah Zahra as hanya berusia pendek, tetapi banyak ucapan dan wejangan mendidik yang dinukil dari beliau.

 

Salah satu sisi lain pendidikan anak dalam sirah Sayidah Zahra as adalah beliau selalu mendorong anak-anak untuk melakukan ibadah dengan tekun.

 

Selama hidup, Sayidah Zahra as sering mengirimkan anak-anak beliau untuk bermain ke rumah Rasulullah saw sehingga mereka dapat belajar banyak dari sumber wahyu dan ilmu mutlak ini.

  17
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Apa saja yang menjadi aspek-aspek kemukjizatan al-Qur’an? Dan mengapa Nahj al-Balâgha tidak ...
      Apakah Bahasa Arab merupakan bahasa pilihan Tuhan?
      Bagaimana pandangan al-Qur’an terkait dengan perilaku damai kaum Muslimin terhadap para pengikut ...
      Surah manakah yang tatkala diturunkan terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang menyampaikan ucapan ...
      Berapa usia orang-orang yang menghuni surga dan neraka?
      Apa makna ‘tamatstsala ruh’ yang disebutkan pada kisah Hadrat Maryam As?
      Apakah malam lailatul qadar itu banyak bilangannya? Apakah siangnya juga temasuk lailatul qadar?
      Bagaimana kita dapat menetapkan bahwa al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah ...
      Anak-anak Adam dengan siapa mereka menikah?
      Manusia khalifahtullah atau khalifaturrab?

 
user comment