Indonesian
Monday 19th of February 2018
code: 82158

Tiga Hal yang Menjamin Segala Kebaikan dalam Kehidupan

Tiga Hal yang Menjamin Segala Kebaikan dalam Kehidupan

Imam Shadiq as menukil dari Amirul Mukminan, Ali bin Abi Thalib as, "Bila manusia dapat menjamin tiga hal ini, maka seluruh kebaikan masuk dalam ketiganya, baik langsung atau tidak."
Beliau berkata, "Setiap pandangan yang tidak mengambil pelajaran, maka itu termasuk kelalaian. Tidak bermanfaat."
Diam juga termasuk bagian dari perbuatan manusia yang jamak dilakukan. Beliau berkata, "Diam tanpa berpikir juga termasuk kelalaian."
Beliau berkata, "Setiap ucapan yang tidak ada zikir, tidak ada ingatan, tidak ada perhatian, apakah secara mutlak atau perhatian kepada Allah, maka ucapan ini sia-sia."
Dengan demikian, betapa beruntungnya manusia yang setiap pandangannya adalah sumber pelajaran, diamnya sumber pemikiran dan ucapannya adalah zikir.
Bila seseorang melakukan yang tiga hal ini, ia akan menangisi dosa dan kesalahannya. Yakni, tangisannya adalah hasil dari cara pandang ini. Ketika kita diam yang disertai berpikir, ketika kita berbicara yang disertai zikir dan mengingat Allah dan ketika kita melihat dengan parameter yang jelas, maka pada waktu itu sesuatu yang kita pandang adalah diri dan perilaku kita. Saat itu kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang kita laku7kan.
Masalah yang sering ditemui adalah kita tidak memahami dan melihat kesalahan-kelasahan yang kita lakukan. Ketika kita memahaminya, pada waktu itu kita menyaksikan keagungan perbuatan ini. Bila kita adalah ahli makrifat dan hati, maka kita akan menangisi segala kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya masyarakat akan aman dari keburukannya.

latest article

  Sekiranya Tiada Zainab....
  Wanita dalam Perspektif Fathimah az-Zahra as
  Ayat Tathir, Dalil Kesucian Ahlulbayt As
  Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia
  Apakah Kita akan Dibakar di Neraka?
  Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik
  Dialog Sayyidah Fatimah as dan Abu Bakar; Menyoal Kebenaran Hadis Politik
  Apa yang Diinginkan Allah dari Manusia? (Bag 2)
  Semua Di Hadapan Amirul Mukminin Sejajar
  Meninggalkan dunia tidak selalu benar

user comment