فارسی
جمعه 22 آذر 1398 - الجمعة 16 ربيع الثاني 1441
کرامات امام حسین(ع)
ارسال پرسش جدید

اداى دين اسامه

اداى دين اسامه
وقتى كه اسامه بن زيد سخت بيمار شد و به بستر مرگ افتاد، حضرت امام حسين (ع) به محض اطلاع از اين امر، به عيادت او شتافت و او را در بستر بيمارى بسيار اندوهناك ديد.حضرت به او فرمود: ((اداى قرض تو به عهده من .))اسامه عرض كرد: مى ترسم قبل از پرداخت دين و بدهكارى ...

بر آوردن حوايج

بر آوردن حوايج
امام حسين عليه السلام پيرامون رفع حوايج مردم و برآوردن نياز نيازمندان و عدم ردكردن ايشان مى فرمايد.صاحب الحاجه لم يكرم وجهه عن سئوالك فاكرم وجهك عن رده . يعنى ؛ كسى كه از تو حاجتى خواسته است ، آبروى خود را با درخواست از تو ريخته است (و به تو روى زده ...

پود پيراهن از پر جبرييل

پود پيراهن از پر جبرييل
در جلاء العيون آمده است : ام سلمه گفت : ديدم روزى حضرت رسالت (ص) حله اى به فرزند خود حسين (ع) مى پوشانيد كه به جامه هاى دنيا شباهت نداشت .گفتم : يا رسول الله ! اين چه جامه است كه به جامه هاى دنيا نمى ماند؟حضرت فرمود: ((اين هديه است كه پروردگار من براى حسين (ع) ...

سرور جوانان بهشت .

سرور جوانان بهشت .
حذيفه گويد: پيامبر (ص) به من فرمود: ((اين شخصى را كه به من برخورد ديدى ؟))عرض كردم : آرى اى رسول خدا!فرمود: ((او فرشته اى است كه پيش از اين ساعت به زمين نيامده بود، از خداوند اجازه خواسته كه (به زمين فرود آيد و) بر على سلام دهد و خداوند او را اجازه فرموده ، او ...

خوردن شير از دست پيامبر (ص)

خوردن شير از دست پيامبر (ص)
در روايت مناقب ابن شهر آشوب كه از طريق اهل سنت نقل كرده ، آمده است كه وقتى حسين (ع) به دنيا آمد، مادرش فاطمه (س ) بيمار گرديد. و شيرش خشك شد، و رسول خدا((ص) براى فرزندش حسين (ع) دايه اى جستجو كرد، ولى پيدا نشد. و از اين رو حسين را به نزد رسول خدا (ص) مى آوردند ...

طعام و لباس هاى بهشتى

طعام و لباس هاى بهشتى
امام حسين (ع) هرگاه اراده مى فرمود: ميوه هاى گوناگون و نعمت هاى جاودانه بهشت هديه مى شد از آن جمله : خرما، گلابى ، سيب و نيز هر غذايى كه از بهشت به پيامبر و على و فاطمه و حسن (ع) هديه شد، بيشتر به خواست آن حضرت يا به خاطر او ...

آرام كردن حسين توسط جبرييل

 آرام كردن حسين توسط جبرييل
ابن شهر آشوب در مناقب گويد كه در حديث آمده است كه : روزى جبرييل فرود آمد و فاطمه (س ) خوابيده بود. حضرت حسين (ع) بيدار شد و به عادت اطفال بى تابى مى كرد، پس جبرييل بنشست و او را از گريه بازداشت تا مادرش بيدار شد و رسول خدا (ص) فاطمه را از اين آگاه كنيد.سيد ...

نامگذارى حسين (ع) توسط خداوند

نامگذارى حسين (ع) توسط خداوند
هنگامى كه حضرت امام حسين (ع) متولد شد، حضرت رسول (ص) به اسماء فرمود: ((اى اسماء! فرزند من را بياور.))اسماء مى گويد: ((آن حضرت را در جامه سفيدى پيچيده و به خدمت پيامبر (ص) بردم .حضرت او گرفت و در دامن خود گذاشت و در گوش راست او اذن و در گوش چپش اقامه گفت .))سپس ...

نورانيت امام حسين (ع) در رحم حضرت زهرا(س )

نورانيت امام حسين (ع) در رحم حضرت زهرا(س )
حضرت زهرا(س ) مى فرمايد: وقتى به چهار ماهگى رسيد خداوند او را در وحشت انيس من قرار داد، در جايگاه عبادت با من بود، وقتى به شش ماه رسيد در شب تاريك ، نيازى به چراغى نداشتم از نور حسين (ع) استفاده مى كردم تا اين كه فرمود:وجعلت اسمع اذا خلوت بنفسى فى مصلاى ...