فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

هر آينه مؤمن از خدا حاجتی بخواهد و اجابت آن تأخير افتد ، اين تأخير برای محبوبيت آواز و صدای گريه او در نزد خداست ، سپس فرمود : به خدا سوگند آنچه خدای عزوجل برای مؤمنان از آنچه خواهند پس انداز كند بهتر است برای آنان از آنچه زود عطا شود ، دنيا مگر چه اندازه ارزش دارد ؟

امام باقر عليه السلاممی فرمود :

سزاوار است دعای مؤمن در حال آسايش همانند دعای او در حال سختی باشد و آنچه به او داده شد او را از دعا سست نكند ، پس تو از دعا خسته مشو ؛ زيرا دعا در نزد خدا منزلتی بس بزرگ دارد .

بر تو باد به شكيبايی و دنبال روزی حلال رفتن و صله رحم ، مبادا با مردم اظهار دشمنی كنی ؛ زيرا ما خاندانی هستيم كه پيوند كنيم با هر كه از ما ببرد و نيكی كنيم هر كه به ما بدی كند ، پس به خدا سوگند در اين كار سرانجام نيكويی ببينم چه در دنيا چه در آخرت .

همانا كسی كه در اين دنيا دارای نعمت است اگر هرگاه درخواست چيزی از خدا كند و به او داده شود حرصش زياد گردد و جز آن را نيز بخواهد و در نتيجه نعمت خداوند در چشم او كوچك و خوار گردد و از هيچ چيز سير نشود و چون نعمت فراوان شود مسلمان از اين راه به خطر افتد و اين خطر به خاطر آن حقوقی است كه بر او واجب شود و به خاطر آن چيزی است كه بيم رود بواسطه اين حقوق در فتنه و آزمايش افتد و در ادای آن ها كوتاهی نمايد .

بگو بدانم : اگر من به تو چيزی گفتم به آن اعتماد داری ؟ عرض كردم : فدايت گردم ، اگر به گفته شما اعتماد نكنم پس به گفتار چه كسی اعتماد كنم ؟ با اين كه شما حجت خداوند بر خلق او هستی .

فرمود : پس تو به خدا و وعده ها و گفتارهای او اعتمادت بيشتر باشد ؛ زيرا خداوند به تو وعده اجابت داده است ، يا اين كه اجابت دعای تو به موعدی واگذار شده .

آيا خداوند نفرموده :

هرگاه بندگانم مرا از تو بپرسند ، پس همانا من نزديكم و اجابت كنم دعای آن كه مرا بخواند[237] .

و هم چنين فرمود :

از رحمت خدا نوميد مباشيد[238] .

و در سوره بقره فرموده :

خداوند به فضل و آمرزش نويدتان دهد[239] .

پس تو به خدای عزوجل اعتمادت از ديگران بيشتر باشد و در دل خود جز خوبی راه ندهيد كه آمرزيده ايد[240] .

علل تأخير اجابت دعا

علامه مجلسی رحمه الله آن محدث بزرگ در ضمن شرح حديث وجوهی برای تأخير در اجابت دعا از آن استفاده كرده كه تا هشت وجه آن را ذكر كرده است .

اول : حقارت و پستی دنيا و اين كه تأخير اجابت به عالم آخرت بهتر است .

دوم : از شرايط اجابت دعا اين است كه در هر حال عبد نبايد دست از دعا بردارد ، چه در آسودگی چه در سختی .

سوم : شكيبايی در تأخير كند .

چهارم : كسب خود را حلال نمايد ، يا دعايی به اجابت رسد كه حرامی در بر نداشته باشد .

پنجم : قطع رحم نكند .

ششم : اظهار دشمنی با مردم ننمايد « خوش اخلاق باشد » .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز