فارسی
شنبه 16 فروردين 1399 - السبت 10 شعبان 1441

« البته اين حالت در وقتی است كه گناه و بی حيايی عبد به حد نهايی رسيده و خود باعث محروميت از رحمت و عنايت حق شده باشد » .

ششم : يعنی او را از آنچه در دلش نهفته است غافل كنی .

و در جمله :

يا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأعْلی .

ای كسی كه در برترين نظراندازها هستی .

فرموده : در قاموس گفته : « منظر » چيزی است كه بدان نگاه كنی و شايد حضرت عليه السلاممكانت و درجه رفيعه معنويه را به مكان های بلند ظاهری تشبيه فرموده ، پس اين يا كنايه از اطلاع او بر تمامی مخلوقات است ؛ زيرا كسی كه در جای بلندی بود ، مشرف بر پايين آن است و اطلاع بر جوانب امر دارد و يا كنايه از تسلط و اقتدار او بر ممكنات است و يا كنايه از نرسيدن خردها و انديشه ها به ساحت معرفت اوست و محتمل است ، « منظر » از نظر به معنای فكر باشد ، يعنی او بالاتر و برتر از اين است كه انديشه و افكار اين مخلوقات بسيار ضعيف به حضرت او برسد[233] .

عَنْ أبی عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالَ : إنَّما هِیَ الْمِدْحَةُ ، ثُمَّ الثَّناءُ ثُمَّ الاْءقْرارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ الْمَسْئَلَةُ إنَّهُ وَاللّهُ ما خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إلاّ بِالاْءقْرارِ[234] .

حضرت صادق عليه السلام فرمود : جز اين نيست كه آداب دعا همان مدح و ستايش و اقرار به گناه است ، آن گاه درخواست از خدا ، به خدا قسم هيچ بنده ای از گناه بيرون نشده جز به اقرار به آن .

دعای دسته جمعی

حضرت صادق عليه السلام می فرمايد :

هيچ چهل نفری برای دعا نزد هم اجتماع نكنند و خدای عزوجل را در كاری نخوانند جز اين كه خداوند دعای آن ها را مستجاب كند ، پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند نزد هم جمع شوند و ده بار خدای عزوجل را بخوانند ، خداوند دعايشان را اجابت كند و اگر چهار نفر با هم نباشند و يك نفر باشد كه چهل مرتبه خدا را بخواند ، خدای عزيز جبار دعايش را اجابت كند[235] .

دعا برای همه

عَنْ أبی عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالَ : قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله عليه و آله : إذا دَعا أحَدَكُمْ فَلْيَعُمَّ فَإنَّهُ أوْجَبُ لِلدُّعاءِ[236] .

امام صادق عليه السلام از رسول اكرم صلی الله عليه و آله نقل می كند : هرگاه يكی از شما دعا كرد ، همه را دعا كند ؛ زيرا به اجابت نزديك تر است .

عدم هراس از تأخير در اجابت

احمد بن محمد بن ابی نصر می گويد : به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم :

قربانت ، من چند سال است ، از خداوند حاجتی خواسته ام ، از تأخير اجابتش در دلم شبهه و نگرانی آمده ، فرمود : ای احمد ! مبادا شيطان بر دلت راهی باز كند ، تا تو را به ميدان نااميدی ببرد ، همانا امام باقر عليه السلامفرمود :
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز