فارسی
پنجشنبه 21 فروردين 1399 - الخميس 15 شعبان 1441

اين معنا را بايد همه نيازمندان كه همه انسان ها هستند و به خصوص گناهكاران از عباد كه در به در دنبال آشتی با دوست هستند رعايت كنند و بايد بدانند ، همان طور كه گفته شد اگر دعا و درخواست و طلب و گدايی و نيازمندی در ذات موجودات نبود ، به كم ترين فيض و عنايت از جانب دوست نمی رسيدند ، همان طور اگر برای آمرزش گناه و قبولی توبه و رسيدن به آنچه خير انسان است و دست يافتن به سعادت دنيا و آخرت ، دعايی در كار نباشد ، هيچ فيض و عنايت و كرامت و لطف و رحمت و رأفت و بسط رزق و آمرزش گناه و خير دنيا و آخرت نصيب انسان نمی گردد .

اين نوع دعا كه در قرآن و روايات و به وسيله همه انبيا و امامان عليهم السلام دستور داده شده دعای تشريعی است .

از اين دعا تكبر نكنيد و از جبهه بر خاك درِ دوست گذاشتن روی مگردانيد و بر اين مسئله كه خدا همه چيز ما را آگاه است نياز به گفتن و اعلام كردن و درخواست نمودن نيست تكيه نكنيد و العياذ باللّه در پيشگاه حضرت رب العزه كه تمام خير در يد اوست حالت استغنا و بی نيازی نگيريد كه اين حال تحقق حقيقی پيدا نمی كند و جز گناه و جرم در برابر حضرت او چيزی نيست و خداوند بزرگ از اين حال شيطانی و خط ابليسی در قرآن مجيد تعبير به طغيان و استكبار فرموده است .

گنهكار با سكوت خود و خشكی حال و اشك چشمش به جايی نمی رسد و به فيضی از طرف حضرت اللّه مشرف نمی گردد .

خواستار سعادت دارين ، با سكوت از خواسته و عدم تحرك در به دست آوردن سرمايه دنيايی و آخرتی ، چيزی نصيبش نمی شود .

اينجاست كه بايد گفت : دعا بهترين عمل و قوی ترين حركت و برترين حالتی است كه به توفيق حضرت ربوبی انسان را ياری كرده و از مهالك وی را می رهاند .

دعا اين رابطه معنوی و فطری كه به طور اكثر در مواقع دردمندی و حوادث و مصائب وخلأها و پيش آمدها در حال و زبان و قيافه و اشك سوزان انسان تجلی می كند ، معشوق انبيا و امامان عليهم السلام و محبوب اوليا و عارفان بوده ، اين جزوه اگر بخواهد همين حقيقت را از زندگی پاكان عالم فقط از طريق قرآن و روايات بررسی كند ، از چند جلد كتاب افزون خواهد شد ، البته امتياز پاكان و عاشقان و عارفان در اين مسئله نسبت به ساير انسان ها در اين بود كه آنان همه وقت چه در هنگام داشتن بهترين آرامش ، چه وقت حوادث در پيشگاه حضرت رب الارباب در حال دعا بودند كه به دعا و اظهار نيازمندی و فقر در بارگاه قدس او عشق می ورزيدند ، ولی بقيه انسان ها معمولاً برای رفع حوادث و مشكلات ياد خدا می كنند و اين معنی را خداوند مهربان در قرآن مجيد از انبيا و ساير انسان ها خبر می دهد .

دعای پيامبران و ائمه معصومين عليهم السلام

در هر صورت قرآن مجيد از پيامبران بزرگ دعاهايی به وقت سرّاء و ضرّاء نقل می كند كه توجه به وضع انبيا و دعاهای آنان بر ما لازم است ، تا اهل دعا شده و مقام و موقعيت دعا و اين كه چگونه بايد دعا كرد را دريابيم .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز