فارسی
جمعه 22 فروردين 1399 - الجمعة 16 شعبان 1441

آن گاه كه انسان در عبوديت خويش دارای اخلاص باشد و در جهت اطاعت از پروردگار خويش بكوشد و در سرّ وجود خويش نياز به مولا و خدای خويش را به حقيقت احساس كند ، خداوند متعال از او سرپرستی كرده و همّ و غمّ او را زايل می سازد ، در چنين وضعی فردی كه به ياد خداست در معيّت او بسر می برد و آن كس كه توفيق معيّت با حق پيدا كند به همه چيز رسيده است .

به قول عارف شوريده حال ، شيخ فخرالدين عراقی :


  • منم زعشق سر از عرش برتر آورده به بحر نيستی از بيخودی فرو رفته نهاده پای طرب به سر سر بساط نياز همای همت من باز كرده بال طرب اساس قصر جلالم عنايت ازلی برای صدر نشينان درگهم رضوان زشاخ طوبی صد چتر بر سر آورده

  • بزير پای سر نه فلك درآورده سر خودی ز در بيخودی درآورده گرفته دست تمنا و بسر سر آورده دو كون و هر چه درو زير يك پر آورده بسی زكنگره عرش برتر آورده زشاخ طوبی صد چتر بر سر آورده زشاخ طوبی صد چتر بر سر آورده

آن گاه كه ابتلا و گرفتاری ها بر يك انسان ذاكر يورش می آورد و زندگانی با رنج ها و آلامش بر او سنگينی می كند از رهگذر ذكر به رفاه و اطمينان دست می يابد و از قناعت و رضايت خاطر برخوردار می شود و می فهمد كه گله و شكوه به غير خدا بردن ، خواری و فرومايگی است و احساس می كند كه با خدا و همراه او است و همواره بدو نيازمند است ، از اين پس يأس و نوميدی ، او را در اختيار خود نمی گيرد و هيچ غمی او را ناراحت و عبوس نمی سازد ؛ زيرا او خود را در معيّت صاحب امر و يار و ياور و رهايی بخش خويش احساس می كند و خويشتن را بدو واگذار كرده و مهمان او تلقی می كند .

بنابراين با احساس حضور در پيشگاه خداوند مهربان ، هيچ گونه ناله و شكايت و اضطراب و ترس و بيم ، جايی در وجود او برای خود نمی يابد .

وقتی راه های زندگانی انسان دچار تنگنا می شود و ابواب حيات فراسوی او به بن بست می رسد و پاهای انسان در طريق تلاش و كنكاش و كاوش از روزی و هزينه زندگانی از كار می افتد و به ستوه می آيد ، خداوند متعال در ظل ذكر او گنجينه های جود و بخشش خود را در برابر وی می گشايد و به خاطر رفتار نيك وی كه از بركت نورانيت ذكر بدست آمده ، بدو پاداش می رساند و با نعمت و احسان خويش به او تفضل می نمايد ، در نتيجه می فهمد كه هدف های غير خدايی او قبلاً ناچيز و بی ارزش بوده ؛ زيرا در طی ذكر و ياد خدا حلاوت صبر را می چشد و جمال و زيبايی و خوش آيند بودن توكل خويش را می بيند و قلبش با محبت روشن می گردد و نفس او از رضا و امن سرشار می شود .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز