فارسی
شنبه 16 فروردين 1399 - السبت 10 شعبان 1441


  • تا از غم هر چه هست بی غم نشوی تا قطع نظر از خودی خود نكنی اين نكته يقين بدان كه آدم نشوی

  • تا خاك ره مردم عالم نشوی اين نكته يقين بدان كه آدم نشوی اين نكته يقين بدان كه آدم نشوی

حيات انبيا و امامان عليهم السلام كه فقط و فقط محض حضرت حق بود و كاری جز برابر با خواسته او انجام نمی دادند ، نشان دهنده مقام فنای آنان بود و همين فنا علت بقای آنان تا عمق ابديت گشت .

چهار مرحله فنا

سالكان راه و عاشقان جمال فنا را بر چهار مرحله شمرده اند :

1 ـ فنای آثاری .

2 ـ فنای افعالی .

3 ـ فنای صفاتی .

4 ـ فنای ذاتی .

فنای آثاری

در فنای آثاری می فرمايند :

سالك در مرحله معرفت و توجه و خلوص و پاكی بايد در اين مقام قرار بگيرد كه آثار تمام موجودات را اعم از غيبی و شهودی در آثار وجود حقيقی مضمحل ببيند ، چنان كه به غير آثار او آثاری نبيند .


  • محقق را چو از وحدت شهود است دلی كز معرفت نور و صفا ديد زهی نادان كه او خورشيد تابان جهان جمله فروغ نور حق دان بود در ذات حق انديشه باطل عدم آيينه هستی است مطلق شد اين كثرت از آن وحدت پديدار چو ممكن گرد امكان برفشاند به جز واجب ديگر چيزی نماند[354]

  • نخستين نظره بر نور وجود است به هر چيزی كه ديد اول خدا ديد به نور شمع جاويد در بيابان حق اندر وی زپيداييست پنهان محال محض دان تحصيل حاصل كزو پيداست عكس تابش حق يكی را چون شمردی گشت بسيار به جز واجب ديگر چيزی نماند[354] به جز واجب ديگر چيزی نماند[354]

فنای افعالی

در فنای افعالی می فرمايند :

تمام حركاتت و مجاهدات و رياضات و كوششت بايد مضمحل در فعل حق باشد ، به عبارت ديگر آن چنان خالص و هماهنگ با خواسته او عمل كنی كه يك عمل بيشتر در بين نباشد و آن هم عمل و فعل خدا باشد .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز