فارسی
يكشنبه 27 مرداد 1398 - الاحد 16 ذي الحجة 1440

  234
  0
  5
(1 نفر )

بررسی و نقدی بر هویت و اصالت فرقه نعمت اللهی گنابادی

بررسی و نقدی بر هویت و اصالت فرقه نعمت اللهی گنابادی

اعتقاد فرقه درموضوع هویت و اصالت خود 

در این مطلب ابتدا سوالاتی که در این باره مطرح شده است را بیان می کنم و سپس  اعتقاد فرقه درموضوع هویت و اصالت خود و نهایا اعتقادات فرقه به شهادت تاریخ تطبیق می دهم.

 

سوالاتی در مورد هویت و اصالت فرقه گنابادیه مطرح است که بیان می کنم:

چرا سلسه نعمت اللهی گنابایه خود را از طریق داودطایی ها و غیره به حسن بصری و از ایشان به علی (ع) میرساند؟

چرا روش ادعایی فوق مورد تأیید فرقه گنابادی قرار نگرفته و فرقه گنابادی از طریق جنیدبغدادی، سری و معروف کرخی به امام رضا (ع) میرساند؟

چرا قطب فرقه گنابادی که خود را مکلف در اجرای ریاست فرقه می داند مسئولیت جوابگویی را نمی پذیرد؟

 

اعتقاد فرقه درموضوع هویت و اصالت خود


فرقه شاه نعمت اللهی و فرقه گنابادی مشترکند در اینکه هردوباوردارند اجازه نسب خود را به امام (ع) برسانند که نعمت اله اجازه را از حسن بصری به علی (ع) می رساند و فرقه گنابادی از طریق معروف کرخی به امام رضا (ع) و در اعتقادات فرقه ای خود برآنند که اجازه نامه های اقطاب یعنی (ریاست سلسله) یداٌ به یدا به امام برسد وچون از طرفی شاه نعمت الهه و رؤسای فرقه گنابادی برآنند که شیعه دوازده امامی می باشند و در مکتوبات خود این موضوع را نه تنها عنوان بلکه مدعی دوازده امامی شده و به آن مفتخرند.

مخصوصا رضا علیشاه قطب فرقه گنابادی که درمکتوباتش می گوید : ( ما امام دوازدهم شیعه را نیز قبول داریم و مفتخریم که در ذل و سایه ایشان به موضوع هدایت مشغولیم) .

 

تطبیق اعتقادات فرقه با شهادت تاریخ یکی از واضح ترین شهادت ها را انتخاب نموده و بحث خود را ادامه می دهیم و آن شهادت تاریخی چیزی نیست جز تاریخ کربلا.

با توجه به اینکه علمای علم رجال تمامی کسانی که در حادثه کربلا حضور داشته اند را با نام معرفی کرده اند و از طرفی شاخصین و مدعیان مشهور صوفی نیز توسط فرقه های گنابادی و نعمت الهی معرفی شده اند ابتدا باید نگریست که چند نفر صوفی مشهور در کربلا حضور داشته اند.

 

اعتقادات فرقه به شهادت تاریخ

 تاریخ شهادت میدهد که  حسن بصری در زمان امام علی (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) زنده بوده.

سئوال براین است که اگر حسن بصری درجنگ صفین حضور نداشته با فرض اینکه با علی (ع) نیز مخالفت نداشته است , چرا درکربلا حضور ندارد و چرا حسن بصری که خود را از نظر علمی از رجال زمان خودش میداند و یا (حداقل صوفیان بعدی این موضوع را به وی نسبت میدهند) از واقعه کربلا چیزی را در تاریخ تصوف نیاورده است.

 

 آیا شیعه ای که امام حسین (ع) را برحق امام میداند و در موضوع کربلا هدف نهایی دشمن قرآن و امامت براین بوده که امامت را قطع نسل نماید اگر چنانچه تصوف امامت امام حسین (ع)  را قبول دارد نمی بایست شاخصین از صوفیه به این مهم بهاء میدادند و فرهنگ عاشورایی را حفظ می کردند و تاریخ شهادت میداد که صوفیه این مهم را مهم دانسته اند؟

 

 این اشتباه مهم و این هویت شکسته را فرقه گنابادی درصدد برآمدند که ترمیم نمایند لذا فهمیدند که دوازده امامی بودن منهای کربلا یعنی شیعه نبودن.

 لذا حد قبول تشیع را از مرز علی (ع) که نمودار و شاخص ادعای شاه نعمت اله بود  به مرز امام رضا(ع) منتقل نمودند و در این مرز بندی خود دو خلاء را نتوانستند پرکرده و ترمیم نمایند!!!

 

خلاء اول عقلانیت شرعی امام جعفرصادق(ع) را که به فقه جعفری معروف گردید و خلاء دوم تبیین نکردن موضوع امامت بعد از امام رضا (ع) را که بشرح زیراعلام می گردد:

تاریخ شهادت میدهد که اکثر قریب به اتفاق شاخصین متصوفه فقه جعفری نداشته اند و این موضوع مهم برآنست که فرقه گنابادی نمی تواند خلاء فقه جعفری را در هویت صوفیانه خود پرنماید و از موسس فرقه خود گرفته (ملاسلطانمحمد به قبل را) تا برسد به امام رضا (ع) و برسد به امام جعفر صادق (ع).

 

نمی تواند اثبات ادعای جعفری بودن را بنماید چون از طرفی دیگر رؤسال فرقه گنابادی برآنند که اعضاء فرقه شریعت را محکم بگیرند.

 وقتی فرقه سازان و صدر نشینان قبلی به شریعت و فقه جعفری بهاء نداده اند عضو جدید چگونه به فقه جعفری بها بدهد, نهایتاٌ معلوم می گردد صدر نشینان فرقه اصلاٌ اهل شریعت نیستند که به آن بهاء دهند بلکه آنرا بهانه قرار داده اند تا اعضاء را به ضد شریعت مسلح گردانند.

 

و اما خلاء دوم تبیین موضوع امامت بعد از امام رضا (ع):

به علت عدم آگاهی اعضاء فرقه رؤسای فرقه هر مسئله ای را به درون فرقه تزریق می کنند و از عدم آگاهی اعضاء استفاده نموده تا زمان را بخرند و پس از گذشت زمان عرف را پیش کشیده ومسئله طول زمان بر وارد شدن به صحت و سقم آن مورد تزریقی مقدم میدارند و از این منظر است که در وادی تصوف و فرقه بازی سئوال کننده کم است و یا جوابیه و پاسخ به سئوالات مورد کنجکاوی و بررسی قرارنگرفته است.

 

 سئوالی که از فرقه گنابادی می شود برآنست که معروف کرخی و سری سقطی و جنید بغدادی بعد از امام رضا (ع) به قطبیت رسیده اند چگونه است.  آیا قطبیت آنها مورد تأیید امام نهم و امام دهم و امام یازدهم و امام دوازدهم قرار گرفته است؟ اثبات نمایند؟ و چگونه است؟

 

آیا قطبیت بدون امامت بوده است که ائمه (ع) امامت را برای خود و قطبیت را به دیگران واگذار نموده و چگونه است؟ آیا در بودن یک قطب نمی توان قطب های دیگری را در عرض قبول کرد؟ وقتی امام نهم (ع) باشد دیگر به قطب نیازی نمی باشد. آیا رؤسای فرقه می توانند هم عرض خودشان قطب دیگری در سلسله شان داشته باشند و با بودن خودشان آیا کسی حق دارد بگوید من هم شأن قطب می باشم.

 

 سئوال بر آن است که قطب هم شأن خود را در سلسله برنمی تابد به چه حقی همین مسئله را بر امامت نهم(ع) و دهم (ع)و یازدهم(ع) و دوازدهم(ع) تحمیل می نمایند.  وچرا موضوع کربلا در ائمه بعد از کربلا لحاظ بوده و شده و علمای کربلائی ما نیز عظمت کربلا را حفظ نموده و می کنند چرا از صوفیان معاصر ائمه بلکه همین سه نفر صوفی معروف و سری و جنید که معاصر با ائمه (ع) بوده اند آثار ماندگاری ندارند واگر هم دیگران به آنهانسبت میدهند چرا از کربلای امام حسین (ع) به آنها چیزی نسبت نداده اند معلوم می شود که صدرنشینان فرقه ای از طرفی و اعضاء فرقه ازطرف دیگراصلاٌ به فکر معیارهای شیعی نبوده و نیستند.

 

 • کربلا
 • امام جعفر صادق
 • امام رضا
 • ع
 • فرقه نعمت اللهی گنابادی
 •   234
    0
    5
  امتیاز شما به این مطلب ؟

  آخرین مطالب

        تحقیقی در تصوف
        تصوّف و شریعت
        تاریخچه صوفیه
        پیدایش تصوف
        تشیع و تصوف
        بررسی و نقدی بر هویت و اصالت فرقه نعمت اللهی گنابادی
        بدعت های تولید شده درویشی و تحمیل آن بر اسلام
        بدعت بودن یا نبودن عشریه در تصوف
        «TSM»چگونه فرقه‌ای هستند؟
        بررسي حديث امام رضا عليه السلام در مورد صوفيه

  بیشترین بازدید این مجموعه

        معرفی اجمالی دراویش یا فرقه اهل حق
        عقاید فرقه اهل حق
        مشایخ فرقه‌ی نعمت اللهی گنابادی
        آیا تصوف در اسلام اصالت دارد؟ (2)
        بررسي حديث امام رضا عليه السلام در مورد صوفيه
        بدعت بودن یا نبودن عشریه در تصوف
        تشیع و تصوف
        تاریخچه صوفیه
        تصوّف و شریعت
        تحقیقی در تصوف

  آخرین مطالب

        تحقیقی در تصوف
        تصوّف و شریعت
        تاریخچه صوفیه
        پیدایش تصوف
        تشیع و تصوف
        بررسی و نقدی بر هویت و اصالت فرقه نعمت اللهی گنابادی
        بدعت های تولید شده درویشی و تحمیل آن بر اسلام
        بدعت بودن یا نبودن عشریه در تصوف
        «TSM»چگونه فرقه‌ای هستند؟
        بررسي حديث امام رضا عليه السلام در مورد صوفيه

  بیشترین بازدید این مجموعه

        معرفی اجمالی دراویش یا فرقه اهل حق
        عقاید فرقه اهل حق
        مشایخ فرقه‌ی نعمت اللهی گنابادی
        آیا تصوف در اسلام اصالت دارد؟ (2)
        بررسي حديث امام رضا عليه السلام در مورد صوفيه
        بدعت بودن یا نبودن عشریه در تصوف
        تشیع و تصوف
        تاریخچه صوفیه
        تصوّف و شریعت
        تحقیقی در تصوف

   
  نظرات کاربر
  پر بازدید ترین مطالب سال
  پر بازدید ترین مطالب ماه
  پر بازدید ترین مطالب روز