فارسی
دوشنبه 18 فروردين 1399 - الاثنين 12 شعبان 1441

  812
  0
  0

داستان دعاى مستجاب‏

 

در زمان «منصور بن عمار» كه از زمره عارفان و اهل حال بود ثروتمندى مجلس معصيتى آراست، چهار درهم براى خريد وسائل پذيرايى به غلامش داد و او را روانه بازار كرد.

غلام در راهى كه به سوى بازار مى رفت به مجلس منصور بن عمار گذشت، گفت: بايستم و گوش فرا دهم كه منصور بن عمار چه مى گويد؟ شنيد منصور براى فردى تهى دست از مجلسيان خود چيزى طلب مى كند و مى گويد: كيست كه چهار درهم انفاق كند تا چهار دعا در حق او كنم؟ غلام پيش خود گفت: چيزى بهتر از اين نيست كه چهار درهم را به جاى خريد طعام و شراب براى اهل معصيت به او دهم تا در حق من چهار دعا كند.

چهار درهم را به منصور پرداخت و گفت: چهار دعا در حق من كن. منصور گفت: به چه امورى نسبت به تو دعا كنم؟ دعايت را بيان كن. گفت: اول: دعا كن كه خدا مرا از اسارت بندگى و بردگى نسبت به اربابم آزاد كند. دوم آن كه: خواجه مرا توفيق توبه عطا فرمايد. سوم آن كه: عوض اين چهار درهم انفاق شده را به من عطا كند. چهارم آن كه: مرا و خواجه ام و اهل مجلس خواجه ام را مورد آمرزش قرار دهد.

منصور، چهار دعا كرد و غلام با دست تهى به سوى خواجه بازگشت.

خواجه گفت: كجا بودى؟ غلام گفت: اى خواجه، چهار درهم دادم و چهار دعا خريدم. خواجه گفت: چهار دعا كدام است؟ غلام گفت: دعاى اول اين كه: از قيد بردگى آزاد شوم. خواجه گفت: تو در راه خدا آزادى. دوم آن كه: تو اى خواجه توفيق توبه از گناه يابى. خواجه گفت: توبه كردم. سوم آن كه: خدا عوض چهار درهم را به من عطا فرمايد. خواجه چهار درهم به او داد. چهارم آن كه: خداى مهربان من و تو و اهل مجلس را بيامرزد. خواجه گفت: آنچه بر عهده من بود بجا آوردم، آمرزش من و تو و اهل مجلس از عهده من بيرون است. خواجه شبانه در عالم رؤيا صداى هاتفى را از جانب حق شنيد كه: اى بنده، تو با اين فقر و مسكنت به وظيفه خود رفتار كردى، حاشا به كرم ما كه با وجود كرم بى پايان به وظيفه خود عمل نكنيم، ما تو را و غلامت و تمام اهل مجلس را آمرزيديم.

 

 


منبع : پایگاه عرفان
  812
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    حضرت علي اكبر(ع) و بذل مال در راه خدا
    داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ
    داستان جريح و مادر او
    اثر بی‌حجابی
    داستان شعوانه و توبه‏
    نصيحت امام سجاد (عليه السلام) به دلقكى بيكار
    يوسف زيباتر بود يا تو ؟
    رفیق صمیمی امام حسین (ع)
    شفا گرفتن بال فطرس توسط امام حسین(ع)
    درخواست از امام حسین(ع) که مبادا از گناه شمر بگذرد

بیشترین بازدید این مجموعه

      نصيحت امام سجاد (عليه السلام) به دلقكى بيكار
      حكايت فروش نخلستان و انفاق آن‏
      حكايت گرگان و كرمان‏
      داستان جريح و مادر او
      داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ
      رفیق صمیمی امام حسین (ع)
      رفتار امام حسين (ع) با معلم فرزندش‏
      اثر بی‌حجابی
      درخواست از امام حسین(ع) که مبادا از گناه شمر بگذرد
      حضرت علي اكبر(ع) و بذل مال در راه خدا

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز