فارسی
پنجشنبه 05 مرداد 1396 - الخميس 3 ذي القعدة 1438
کد: 24552
حسن ظن ‏

 همه ما انسان ها، داراي زندگي اجتماعي هستيم و با مردم تعامل و ارتباط داريم. درحقيقت، نيازمندي ماست كه ما را به رفت وآمد با مردم و همزيستي با جامعه وامي دارد. براي توفيق در اين امر، بايد برخي ويژگي هاي اخلاقي مؤثر، مانند«حُسن ظنّ» و خوش گماني به افراد جامعه، در ما باشد. در آموزه هاي ديني و سخنان بزرگان، اصل بر خوش گماني به مردم است، و جز در مواردي بسيار محدود، بايد براساس خوش گماني به مردم، با آنها رفتار كنيم. چراكه سوءظنّ سبب بي اعتمادي به افراد اجتماع مي شود، و درنتيجه به تعامل سودبخش ما با انسان ها آسيب مي رساند و حيات اجتماعي مان را تهديد مي كند. ملامهدي نراقي مي نويسد: ‏
«شخص هرگز نبايد نسبت به اهل اسلام سوءظنّ داشته باشد، بلكه بايد گفتارها و كردارهاي آنها را تا آنجاكه ممكن است حمل بر صحّت كرد؛ و هرگز و تحت هيچ شرايطي نبايد به بدي حمل نمود، بلكه هر عملي كه از آنها مشاهده مي كند و هر سخني كه از آنها مي شنود، بايد به بهترين وجه ممكن حمل نمايد، و در اين راه، وهم و خيال خودش را تكذيب نموده و تخطئه نمايد، و خويشتن را براي اين منش وادار نمايد تا به تدريج حُسن ظنّ در قلب او به صورت عادت درآيد. آري، حمل نمودن كار ديگران بر صحّت، اگر باعث و سبب ضرر مالي، يا فساد ديني، يا از ميان رفتن عِرض و آبروي كسي شود، به صورت مطلق اعمال نمي شود؛ چه، در اين صورت بايد حزم و احتياط نمود، تا امور دين و دنيايش را در راهي كه نامعلوم است از كف ندهد، همچنين اگر در جامعه اي دروغ و بي اعتمادي غلبه كرد، به گونه اي كه بيشتر افراد نتوان اعتماد نمود، پس در اينجا بايد نگاهي محتاطانه به افراد نگريست، و از حُسن ظنّ هاي ساده لوحانه پرهيز نمود».(1) ‏$سوءظنّ نشانه ضعف نفس و آلودگي درون ‏
حُسن ظنّ به ديگران، از پاكي درون و صفاي نفس شخص خبر مي دهد و سوءظنّ بيجا از ضعف نفس انسان و تيرگي قلب او حكايت مي كند. به تعبير ملااحمد نراقي: ‏
«سوءظن و گمان بد و ناروا از نتيجه هاي جُبن و ضعف نفس محسوب مي شود؛ چه، هر ترسوي ضعيف النفس، هر فكر فسادانگيزي را كه از خاطرش خطور مي كند، پذيرفته و به دنبالش مي رود. مضافاً بر اينكه گمان بد بردن از نشانه خبث نفس مي باشد، همچنان كه حُسن ظنّ از نشانه هاي سلامت نفس و طهارت قلب محسوب مي شود. بنابراين، هركس كه نسبت به مردمان سوءظنّ داشته باشد و عيب ها و لغزش هاي آنان را جست وجو كند، داراي قلبي بيمار و چركين است. ‏
باري سوءظنّ علامت خبث باطن و از ابزارهاي اغواي شيطان است؛ چه، اسرار قلب ها را كسي جز خداوند نمي داند، و كسي اين اجازه را نداد كه درخصوص ديگري، عقيده و نظري بد و ناروا داشته باشد، مگر زماني كه ناروايي و بدي شخص مقابل چنان براي او آشكار شود كه اساساً قابل تأويل و توجيه و حمل بر صحّت نباشد. اما چيزي را كه خود نديده و خود نشنيده و تنها از راه نامعلومي بر قلب او القاء شده است، پس آن گماني است كه شيطان آن را بر قلب وي انداخته، و او به هرشكلي كه هسته بايد آن را دفع نموده و تكذيب كند».(2) ‏
پيامدهاي سوءظنّ ‏
 «سوءظنّ به ديگران مي تواند پيامدهاي زيادي به همراه داشته باشد، ازجمله آنكه هركس كه با ظنّ و گماني بد نسبت به ديگري حكم كند، همين مسئله موجب مي شود تا شيطان وادارش كند غيبت آن شخص را نموده، يا در تكريم و تجليل و حرمت گذاري اش بي اعتنايي نموده و سستي نشان دهد، و در اداي حقش كوتاهي نمايد و يا به ديده حقارت در او نگاه كند، و بدون هيچ ملاك و معياري، خودش را از او بهتر بداند، كه همه اينها ازجمله هلاك كننده ها مي باشد».(3) ‏
حُسن ظنّ به خداوند ‏
 سزاوار است كه هيچ اهل ايماني، از لطف و كرامت خداوند مأيوس و نوميد نگردد و چنين گمان نبرد كه خداوند متعال نسبت به او ترحم روا نخواهد داشت. نيز گمان نكند كه بلاها و مصائبي كه در دنيا برايش مي رسد شرّ بوده، نشانه عقوبت خداست. بلكه سزاوار چنين است كه خداوند متعال را از پدر و مادر خودش مهربان تر دانسته و معتقد باشد كه خداوند او را آفريد تا از جود و فيض الهي خود بهره مندش نمايد. از اين روي در آخرت حتماً نسبت به او ترحّم روا خواهد داشت، و از عذاب، رهايش خواهد نمود، و اينكه همه مصائب و بلاهايي كه در دنيا بر او وارد مي شود، به نفع و صلاحش بوده، و درحقيقت، ذخيره اي براي آخرتش مي باشد. پس بنده در هرحال بايد به خداوند خويش حُسن ظنّ داشته باشد، و از سوءظنّ نسبت به او در هرحالي پرهيز نمايد.(4) ‏
حُسن ظنّ ‏
 ملك الموت بر اهل دلي رسيد. اهل دل از او پرسيد: تو كيستي؟ ملك الموت پاسخ داد: من از بين برنده لذّاتم و جداكننده جفت ها. عارف، وي را گفت: اي جوانمرد! چرا از خود، همه خصلت هاي بد نشان مي دهي و از آن خصلت هاي نيك هيچ نگويي؟ ملك الموت پرسيد: آن چيست؟ اهل دل پاسخش داد: تو رساننده دوست به دوستي.(5) ‏
گمان نيك ‏
 صاحب دلي را به خواب ديدند. او را گفتند: خداي عزوجل با تو چه كرد؟ مرد صاحب دل گفت: در موقف سؤال بداشت مرا و گفت: يا شيخ! ديدي چه كردي؟ عظيم بهراسيدم، آنگه گفتم: بار خدايا! از تو نه اين خبر دادند! خداي تعالي گفت: چگونه؟ گفتم: رسول خدا از جبرئيل و جبرئيل از تو اين خبر دادند كه تو فرمودي:«من با بنده آن كنم كه از من چشم دارد و به من گمان بَرَد» خداي تعالي مرا گفت: جبرئيل راست گفت، محمد(ص) راست گفت، رو كه تو را آمرزيدم و بر تو رحمت كردم».(6) ‏
بدگماني (سوءظنّ) ‏
 پيش يكي از مشايخ گله كردم كه فلان به فساد(7) من گواهي داده است، گفتا: به صلاحش(8) خجل كن. ‏
تو نيكو روش باش تا بدسگال(9)
به نقض تو گفتن نيابد مجال ‏
چو آهنگ بَربَط بود مستقيم
كي ازدست مطرب خورد گوشمال(10)؟(11) ‏
 پی نوشت ها :
 1. جامع السادات، ج1، ص282 و283. ‏
‏2. همان، صص375 و376. ‏
‏3. معراج السعاده، ص256. ‏
‏4. جامع السعادات، ج1، ص376. ‏
‏5. نك: كشف الدسرار، ج1، ص300. ‏
‏6. ناصر عابديني، در كوچه باغ هاي حكايات(حكاياتي برگرفته از متون كهن)، ص87. ‏
‏7. فساد: تباهي. ‏
‏8. صلاحش: نيكويي اش. ‏
‏9. بدسگال: بدانديش. ‏
‏10. وقتي كه صداي بربط(نوعي ساز) صحيح و درست باشد كي نوازنده آن را گوشمال مي دهد. (كنايه از پيچانيدن گوش ساز جهت تنظيم آن). ‏
‏11. مصلح الدين سعدي شيرازي، گلستان سعدي، ص84. (باب دوم، در اخلاق درويشان). ‏
 منبع : پایگاه راسخون
نظرات کاربر
زهرا دادرس
خيلي خيلي ممنون
پاسخ
0     0
12 اسفند 1390 ساعت 03:06 صبح
 

آخرین مطالب

  ‏ آیه اطاعت در قرآن
  این روش امیدوار بودن به رحمت خدا نیست!
  با پدر و مادر، هم می‌توان بهشتی شد و هم جهنمی!
  نشانه‌های خداشناسی در عمق دریاها
  به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
  فرخنده میلاد حضرت معصومه(س) مبارک باد
  دو فاکتور مهم زندگی برای دختران امروز
  دختری از بهشت
  به مناسبت ولادت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
  اجمالی از زندگی حضرت فاطمه معصومه (س)

بیشترین بازدید

  انواع غیبت - راه درمان و کفاره آن
  آثار یاد خدا در زندگی
  اصول تربيت از ديدگاه اسلام
  مال حلال و حرام در قرآن و روايات‏
  روانشناسی در قرآن
  اعتماد و اميد به خدا
  صدقه و انفاق در آیات و روایات
  حكم مست نسبت به نماز
  فلسفه مصائب دنيائى‏
  تنها گناه نابخشودنی