فارسی
پنجشنبه 14 فروردين 1399 - الخميس 8 شعبان 1441
  613
  0
  0

سير و سلو ك رسيدن به قرب الهي را تو ضيح دهيد ؟

قرب الهي چيزي جز ء به عمل به فرامين الهي نيست به تصريح قرآن : اعتقاد صحيح و عمل صالح موجب هدايت و رسيدن به مقصد است كه لا زمه اين ترك معاصي الهي است با وجود رذائل اخلاقي هر چند انسان ذكر بگو يد حتي طولا ني كم اثر با بي اثراست .
1-من يتق الله يجعل له مخر جاً
2- و اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصا لح ير فع الي اسماء
امام خميني در نامه عرفاني به دختر ش مي فرمايد : هر عضو از ظا هر و باطن ما آ فتهادارد مخصو صاً زبان كه تا نگذاريم به قدم اول سلو ك نر سيده ايم.
البته انجام دستورهايي كه در كتب معتبر علما ء رسيده مثل تسبيحات – تكبير – ذكر صلوا ت مخصو صاً بر يكي از آنها مداومت كردند موجبات تو فيق مي شود .
3-چهل حديث امام خميني مخصو صاً حديث اول با فصل ششم حتماً ملا حظه بفر مائيد شايد هر كتاب سلوگي و عرفاني و هر عالمي ديني را بخواني و بشنوي در همان چند صفحه خلا صه شده و مراتب سلو ك را بيان كرده كه ما ديگه نيا ز به تكرار نمي بينيم . گفتار يكي بس كردار فزون يابد
البته چند كتاب جهت اطلاع :
1- ذكر ذاكر مذكور – حسن زاده آ ملي2- مجموعه مقا لا ت تزكيه : ج3 استاد شجاعي
3- رساله سير و سلو ك : علا مه تهراني 4- اسرار صدده ميرزا ملكي تبريزي
1-طلاق آيه 2
هر كسي تقوي خدا نگه دارد خدا براي او راهي پيدا مي كند{در مشكلات او را نجات مي دهد }
2- فاطر 8
واليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصا لح ير فعه
اعتقاد صحيح ( به مبدأ و معاد) عمل صالح و خوب را با لا مي برد ( قبول مي شود)

  613
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

آخرین مطالب

    چه اموري باعث تقويت چشم بصيرت مي شود؟
    چگونه عاقبت به خير شويم و اصولاً عاقبت به خير شدن چيست؟
    آیا خواندن نماز در پنج وقت صحیح تر است یا در سه وقت؟
    چرا باید حجاب داشته باشیم؟
    راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟
    لقب حیدر کرار به چه معنا است؟
    آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب آن چیست؟
    چگونه با خدا مانوس شویم ؟
     معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
    آیا دعای (یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور ...

بیشترین بازدید این مجموعه

      چرا باید حجاب داشته باشیم؟
      چه اموري باعث تقويت چشم بصيرت مي شود؟
      چگونه عاقبت به خير شويم و اصولاً عاقبت به خير شدن چيست؟
      آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب آن چیست؟
      چگونه با خدا مانوس شویم ؟
      همه چيز را خدا آفريده، پس خدا را چه كسی آفريده است؟
       معنای قربه الی الله چیست؟ "من به خدا نزدیکتر شوم" ...
      مدیتیشن از نظر شرعی قابل قبول هست یا نه؟
      راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟
      آیا خواندن نماز در پنج وقت صحیح تر است یا در سه وقت؟

 
نظرات کاربر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز