Turkish
Tuesday 7th of December 2021
244
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacak

Resûlullah’a (s.a.a), tebliğ etmek için Cenab-ı Allah’tan şöyle bir emir geldi: "Ey Resûl: Rabbin tarafından sana indirileni tamamen tebliğ et. Eğer tebliği tam yapmazsan, Allah'ın risaletini yerine getirmiş olmazsın. Oysa Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide/67). Sünen sahiplerinin birkaçı bu ayetin, Hz. Ali hakkında indiğini teyid eder. Bunlardan İma
Ehl-i Beyt’in velayetinden sorulacak

Resûlullah’a (s.a.a), tebliğ etmek için Cenab-ı Allah’tan şöyle bir emir geldi: "Ey Resûl: Rabbin tarafından sana indirileni tamamen tebliğ et. Eğer tebliği tam yapmazsan, Allah'ın risaletini yerine getirmiş olmazsın. Oysa Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide/67).

Sünen sahiplerinin birkaçı bu ayetin, Hz. Ali hakkında indiğini teyid eder. Bunlardan İmam Vahidi, Esbab'ün-Nüzul kitabında, Maide suresinin tefsirinde, Ebu Said Hudri'ye isnaden diyor ki: "Bu ayet Gadir-i Hum günü Hz. Ali için nazil oldu.”

İmam Salebi de, bu hadisi iki senetle tahric ettiği gibi, Şafii olan Himvini de Feraidü’s-Sımtayn kitabında muhtelif olaylardan Ebu Hureyre'ye dayandırarak doğruluyor. Ayrıca Gayetu’l-Meram kitabında Ehl-i Sünnet tarafından dokuz hadis, Ehl-i Beyt Mektebi tarafından ise sekiz hadis vardır ki, hepsi de aynı manayı içermektedir.

Nihayet Resûlullah (s.a.a.) o tebliği Gadir günü emre itaat ederek, yüz bin kişinin huzurunda yaptı. Yaptıktan sonra da şu ayet-i kerime nazil oldu: "İşte bugün dininizi kemale erdirdim, nimetimi üzerinize tamamladım ve size din olarak İslam'ı kabul ettim." (Maide/3). İmam Bâkır ve İmam Sâdık'ın bu mevzuda nasları vardır. Ayrıca Ehl-i Sünnet âlimlerinden bu manada altı hadis tahric edilmiştir. Bu hadisler Gayetu’l-Meram kitabının 39. ve 40. bablarında mevcuttur. 

Onların velayetini açıkça inkar etmeye kalkışıp, Resûlullah’ın (s.a.a) yüzüne karşı bağırarak, “Allah'ım, eğer bu doğru ise üzerimize taş yağdır” diyen şahsın başına taş düşüp anında helak oldu.

Ve bu olay hakkında mucize kabilinden inen şu ayete bakın: "Vuku bulmuş bir azabın tekrarını istedi birisi; kâfirler için olan bu azabı kimse engelleyemez." (Mearic, 1-2). Bu ayet böyle bir olayın daha önce vuku bulduğuna işaret etmektedir; o da Ebrehe, fillerle Mekke'ye hücum ettiği zaman gerçekleşmiştir. İmam Salebi bu meseleyi Büyük Tefsir'inde tafsilatlı olarak tahric etmiştir. (Ayrıca Allame Şeblenci, Nurul-Absar, s. 17'de; Hakim, Müstedrek, c.2, s.502’de, tahric etmişlerdir).

Ahirette Ehl-i Beyt’in velayetinden herkes sorulacaktır. Şu ayette buna işaret vardır: "Durdurun onları (o insanları) çünkü onlar sorguya çekileceklerdir." (Saffat/24). Yani onlara Ehl-i Beyt'in velayetinden sorulacaktır... Deylemi ve İbn-i Hacer, Ebu Said el-Hudri'den tahric ettikleri hadiste bu ayetin Hz. Ali hakkında indiğini yazarlar.

Yine Vahidi diyor ki: “‘Onları durdurun onlar sorguya çekileceklerdir’ ayetinin manası; Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in velayetinden sorulacaklardır. Çünkü Cenab-ı Allah, Resûlüne, risaletine karşılık akrabalarına sevgi göstermekten başka hiçbir şey istemediğini, halka bildirmesini emretmişti. Buradaki mana ise, bu halk ahirette Peygamber'in tavsiyesine uyup Ehl-i Beyt’e velayet edip etmedikleri sorulacaktır.”

244
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER
HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ
Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast ...
İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Değişmezlik ve Değişkenlik Yasası
RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)
CAFERİLİK
İSLAM DA KADIN HAKLARI
ORUCUN KAZASI
İyi Ve Kötü Kadınlar 1

latest article

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER
HZ.FATIMA(S.A)NIN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ
Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast ...
İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Değişmezlik ve Değişkenlik Yasası
RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)
CAFERİLİK
İSLAM DA KADIN HAKLARI
ORUCUN KAZASI
İyi Ve Kötü Kadınlar 1

 
user comment