Indonesian
Sunday 1st of August 2021
Ahlul Bait
ارسال پرسش جدید

Cinta Nabi Kepada Hasan

Cinta Nabi Kepada Hasan
  Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi Muhammad Saw berkata, "Suatu hari Nabi Saw sedang berada di masjid. Beliau kemudian naik ke mimbarnya dan mulai berbicara kepada kami. Pada waktu itu, Hasan as yang memakai jubah masuk ke masjid. Ia biasanya masuk ke masjid untuk mendengarkan ceramah kakeknya. Ketika ia mendekat ke mimbar, kakinya menginjak bajunya bagian bawah dan terjatuh. Nabi Saw yang sedang berbicara melihat peristiwa itu segera ...

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
Imam Hasan al-Askari as, putra Imam Ali al-Hadi, dilahirkan pada 8 Rabiul Akhir tahun 232 Hijriah di kota Madinah. Beliau memangku tugas imamah pada usia 22 tahun, setelah ayahnya meneguk cawan syahadah. Di usia yang masih sangat muda itu, beliau mendapat mandat Ilahi untuk menjadi pelita hidayah bagi umat manusia. Julukan al-Askari yang beliau sandang merujuk pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samarra, Irak. Ibu Imam Askari ...

Bekal dan Syarat Al-Qur’an untuk Seorang Da’i

Bekal dan Syarat Al-Qur’an untuk Seorang Da’i
Menjadi Da’i (pendakwah) sebenarnya bukan hal mudah. Tidak sembarang orang layak menjadi Da’i. Karena dakwah adalah tugas suci para nabi, sementara para Da’i adalah penerus tugas suci ini. Seorang Da’i adalah penerus lisan suci Nabi, karena masyarakat melihat mereka sebagai sosok yang menggambarkan agama islam.Namun sayangnya, hari ini menjadi Da’i lebih mudah dari membuat SIM (Surat Izin Mengemudi). Siapapun bisa ...

Peristiwa Asyura, Kemasan Lain Kebatilan Melawan Kebenaran

Peristiwa Asyura, Kemasan Lain Kebatilan Melawan Kebenaran
Asyura adalah hari, dimana alam menangis atas pembantaian pasukan durjana Yazid bin Muawiyah yang dilakukan terhadap keluarga Rasulullah Saw. Islam saat itu baru mencapai usia 60-an tahun, tapi sebagian muslimin sudah kabur matanya tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka tergiur oleh iming-iming harta dan kedudukan. Mereka nekat membantai cucunda Rasulullah Saw al-Husein as yang di masa kecilnya senantiasa diciumi lehernya ...

Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Imam Ali as

Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Imam Ali as
Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Imam Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sahabat mulia Rasulullah sekaligus insan suci yang diutus Rasul guna menggantikan posisinya, dalam suatu kesempatan mengajarkan kita perihal etika makan dan minum. Etika ini diajarkannya kepada sahabat beliau Kumail bin Ziyad untuk kita jadikan pelajaran. Imam Ali mengatakan, Wahai Kumail, ucapkanlah “bismillah” sebelum makan. ...

Kearifan dan Keadilan Ilahi

Kearifan dan Keadilan Ilahi
Dalam hubungannya dengan konsepsi Ilahiah tentang dunia, dalam ilmu ketuhanan dibahas beberapa masalah tentang hubungan antara Allah dan dunia, seperti apakah dunia ini, sementara atau abadi, dari manakah asal segala sesuatu yang ada ini. Juga dibahas masalah- masalah lain seperti itu. Namun, kalau melihat keseimbangan segenap eksistensi, maka dapat dikatakan di sini bahwa masalah-masalah kearifan dan keadilan ilahi saling berkaitan ...

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
  Imam Hasan al-Askari as, putra Imam Ali al-Hadi, dilahirkan pada 8 Rabiul Akhir tahun 232 Hijriah di kota Madinah. Beliau memangku tugas imamah pada usia 22 tahun, setelah ayahnya meneguk cawan syahadah. Di usia yang masih sangat muda itu, beliau mendapat mandat Ilahi untuk menjadi pelita hidayah bagi umat manusia. Julukan al-Askari yang beliau sandang merujuk pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samarra, Irak. Ibu Imam Askari ...

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag X

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag X
      Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Wahai Kumail, kau tidak terpisah dari nikmat Allah Swt, dengan adanya Afiyat yang telah dianugerahkan kepadamu (yaitu sumber segala nikmat adalah Afiyat). Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mengucap hamdalah, tamjid, tasbih, taqdis, rasa syukur dan mengingat-Nya. Wahai Kumail, usahakan jangan seperti mereka yang Allah Swt berfirman:  ”Dan janganlah ...

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Berbuat Baik dengan Orang Tua

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Berbuat Baik dengan Orang Tua
  Berbuat Baik dengan Orang Tua   1. Dari Abu Wallad bin al-Hannat, penjual gandum berkata, "Saya bertanya kepada Imam Shadiq as tentang firman Allah Swt, ‘Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." (QS. al-Isra: 23) Apa makna dari kata ihsan dalam ayat ini?"     Imam Shadiq as menjawab, "Ihsan atau berbuat baik dalam ayat ini hendaknya engkau bergaul bersama mereka dengan baik dan tidak memaksa mereka ...

Pengertian Aliran Maturidiyah

Pengertian Aliran Maturidiyah
Berdasarkan buku Pengantar Teologi Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib menjelaskan bahwa pendiri aliran maturidiyah yakni Abu Manshur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi ...

Mengenang Kembali Imam Sajjad as

Mengenang Kembali Imam Sajjad as
Para pemimpin agama sejatinya bagaikan pancaran cahaya mentari yang menyinari dunia dan menciptakan kehidupan. Mereka adalah khazanah agung ilmu pengetahuan dan makrifat yang memandu umat manusia menuju kebahagiaan dan kesempurnaan hakiki. Mereka semua adalah kekasih Allah, penerang kebenaran dan kebatilan, jelmaan keindahan dan kebaikan. Karena itu, hari kelahiran mereka adalah hari kehidupan dan pencerahan, hari kebahagiaan dan puji syukur. ...

Rasulullah Saw dan Hak Asasi Manusia

Rasulullah Saw dan Hak Asasi Manusia
  Oleh: Hassan Bulkhar   Sejarah mencatat seratus delapan puluh lima tulisan dari Rasulullah Saw. Tulisan-tulisan ini mencakup surat perjanjian, seruan kepada para penguasa dan kepala kabilah untuk masuk Islam , instruksi kenegaraan, amnesti, dan selainnya. Tulisan-tulisan ini memberikan ilustrasi tentang etika politik dan sosial beliau. Urgensi surat-surat ini terletak dalam menonjolnya sikap hukum dan politik Rasulullah Saw. Kendati dalam ...

Ali dengan Rasulullah bagai Harun dengan Musa

Ali dengan Rasulullah bagai Harun dengan Musa
  Tanya: Syiah berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi; karena Nabi berkata kepadanya, “Engkau bagiku bagaikan Harun di sisi Musa.” Pertanyaannya adalah, bukankah Harun bukan pengganti Musa? Harun telah meninggal sebelum Musa, dan pengganti Musa adalah Yusya’ bin Nun?!Jawab: Hadits diatas yang dikenal sebagai hadits manzilah termasuk hadits yang menjelaskan salah satu dari keutamaan Imam Ali as. ...

Imam Ali Sang Gerbang Pintu Ilmu Nabi

Imam Ali Sang Gerbang Pintu Ilmu Nabi
Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah tentang keutamaan, kesempurnaan, dan keluasan ilmu Imam Ali bin Abi Thalib (sa) membahas dengan pembahasan yang padat dan patut disebutkan di sini.   Dalam menjelaskan ilmu, Abil Hadid menuliskannya demikian: ”Ali bin Abi Thalib adalah sumber dan mata air ilmu. Semua ilmu berujung kepadanya dan dia adalah penghulu ulama.”   Salah satu ilmunya yang paling mulia adalah ilmu Ilahi yang ...

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag IX

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag IX
      Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Wahai Kumail, iman terbagi dalam dua bagian: Mustaqar dan Mustauda’ (Yaitu iman yang kokoh dan iman yang palsu). Hindarilah iman yang palsu, jika berkehendak pastikan kau memiliki iman yang kokoh. Ketika kau telah berhasil mencapainya, lengkapi langkah-langkah prosedur setelahnya yaitu dengan tidak terseret kembali ke jalan yang menyimpang dan tidak kembali ...

Ketaatan pada Ali dalam Puisi Fathimah

Ketaatan pada Ali dalam Puisi Fathimah
  Mengkaji posisi dan maqam Sayidah Fathimah az-Zahra as sebagai penghulu wanita di mata Rasulullah Saw, ayahnya dan begitu juga di hadapan Imam Ali as, suaminya akan memberikan gambaran ketinggian pribadi yang disebut Ummul Aimmah atau ibu para Imam as ini. Sayidah Fathimah as memiliki maqam yang tinggi di mata suaminya dan kisah berikut ini dapat menggambarkan hal itu. Suatu hari ada seorang yang lapar mengetuk pintu rumah Imam Ali as dan ...

Suasana Majelis Duka Husaini di Michigan Amerika Serikat

Suasana Majelis Duka Husaini di Michigan Amerika Serikat
Suasana Majelis Duka Husaini di Michigan Amerika Serikat Berikut ini majelis duka Husaini yang terselenggara di kota Michigan Amerika Serikat yang dimulai pada malam pertama Muharram senin (3/10) dan direncanakan berlangsung selama 10 malam berturut-turut sebagaimana yang telah ditradisikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hadir sejumlah warga setempat mengikuti majelis duka dikota terbesar kedua Denmark tersebut. ...

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Bangga dan Ujub

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Bangga dan Ujub
  Bangga dan Ujub 1. Imam Shadiq as berkata, "Sesungguhnya Allah Swt mengetahui bahwa perbuatan dosa lebih baik bagi seorang muslim ketimbang ujub dan merasa bangga dengan perbuatannya. Bila tidak demikian, seorang mukmin tidak mungkin melakukan dosa selama-lamanya."[1] 2. Imam Shadiq as berkata, "Barangsiapa yang telah dimasuki rasa ujub berarti dia akan binasa."[2] (IRIB Indonesia / Saleh Lapadi) Sumber: Vajeh-haye Akhlak az Ushul Kafi, ...

Imam Ali Membuat Ahli Matematik Yahudi Takjub

Imam Ali Membuat Ahli Matematik Yahudi Takjub
  Dalam kesempatan ini, mari kita simak bagaimana Imam Ali as membuat seorang ahli matematika Yahudi takjub dan keheran-heranan atas kejeniusan beliau dalam bidang ilmu matematika.   Ia memang pernah mendengar keunggulan dan ketinggian ilmu pengetahuan Imam Ali as. Tapi ia tidak percara. Mungkinkah seseorang bisa menguasai ilmu pengetahuan di segala bidang? Tanyanya dalam hati.   Akhirnya ia mengambil keputusan untuk melontarkan sebuah ...

Suasana Menghidupkan Malam ke-19 di Haram Sayidah Maksumah di Qom

Suasana Menghidupkan Malam ke-19 di Haram Sayidah Maksumah di Qom
Suasana Menghidupkan Malam ke-19 di Haram Sayidah Maksumah di Qom Menghidupkan malam di masjid-masjid besar di Iran dimulai pukul 22.30 sampai satu jam menjelang azan ...