Indonesian
Monday 8th of August 2022
Ahlul Bait
ارسال پرسش جدید

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Berbuat Baik dengan Orang Tua

Hadis Akhlak Ushul Kafi: Berbuat Baik dengan Orang Tua
  Berbuat Baik dengan Orang Tua   1. Dari Abu Wallad bin al-Hannat, penjual gandum berkata, "Saya bertanya kepada Imam Shadiq as tentang firman Allah Swt, ‘Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." (QS. al-Isra: 23) Apa makna dari kata ihsan dalam ayat ini?"     Imam Shadiq as menjawab, "Ihsan atau berbuat baik dalam ayat ini hendaknya engkau bergaul bersama mereka dengan baik dan tidak memaksa mereka ...

Maktal Arbain

Maktal Arbain
Salam kepada jasad yang berlumuran darahSalam kepada jasad yang berhiaskan tancapan anak panah Salam kepada kepala yang selalu diciumi kakeknya Salam kepada orang kelima di antara ash-hâb al-kisa’ Salam kepada orang yang terasing di Karbala Salam bagimu, wahai Aba Abdillah, al-Husain…Sebelum melihat Padang Karbala yang memerah lantaran darah suci para syuhada Karbala; sebelum melihat pemandangan berupa ...

Sayidah Ruqayah as; Menelusuri Jejak Sejarah Putri Kecil Imam Husein as

Sayidah Ruqayah as; Menelusuri Jejak Sejarah Putri Kecil Imam Husein as
  Nama Sayidah Ruqayah as   Ruqayah berasal dari kata kerja Raqa yang berarti tinggi.(1) Tampaknya nama Ruqayah merupakan gelar beliau dan nama aslinya adalah Fathimah. Karena nama Ruqayah tidak terlihat untuk nama anka-anak perempuan Imam Husein as. Sebagian sumber memberikan kemungkinan beliau adalah Fathimah binti al-Husein as yang dikenal dengan Fathimah Sugra.(2) Pada dasarnya sebagian anak Imam Husein as memiliki dua nama dan mungkin ...

MENGAPA LOGIKA AGAMA?

MENGAPA LOGIKA AGAMA?
Agama adalah akal. Tak menggunakan akal, tak beragama." (Imam Sadiq) Orang yang menjadikan akal sebagai juri utama dengan logika sebagai aturannya tidak terbelenggu oleh dogma irasiional dan fanatisme sektarian. Akal adalah dasar memilih keyakinan tentang eksistensi Tuhan dan keesaanNya, keyakinan tentang agama dan kehidupan kedua. Yang bisa memerdekakan manusia adalah ketundukan pada akal. Akal mengarahkan manusia mengutamakan "ada" atas "apa". ...

Imam Muhammad Al Baqir, Penyingkap Khazanah Ilmu

Imam Muhammad Al Baqir, Penyingkap Khazanah Ilmu
  Hari Lahir   Imam Muhammad Al-Baqir as dilahirkan pada awal bulan Rajab tahun 57 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah Imam kelima Ahlulbait as. Ayahnya adalah Imam Ali Zainal Abidin as, dan ibunya adalah seorang wanita dari keturunan Imam Hasan as yang bernama Fatimah.   Dengan demikian, Imam Muhammad Baqir as adalah imam pertama yang memiliki nasab keturunan Rasulullah saw dari pihak ayah dan ibu, sekaligus.   Imam ...

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag IX

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag IX
      Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Wahai Kumail, iman terbagi dalam dua bagian: Mustaqar dan Mustauda’ (Yaitu iman yang kokoh dan iman yang palsu). Hindarilah iman yang palsu, jika berkehendak pastikan kau memiliki iman yang kokoh. Ketika kau telah berhasil mencapainya, lengkapi langkah-langkah prosedur setelahnya yaitu dengan tidak terseret kembali ke jalan yang menyimpang dan tidak kembali ...

Siapakah Muhammad Saw

Siapakah Muhammad Saw
  Oleh : Husein Al KaffUntuk menjawab pertanyaan ini perlu diperjelas sudut pandang kita dalam melihat pribadi Nabi Muhammad saaw. Dari sisi mana kita memandang beliau.Karena tanpa itu kita akan terjebak pada pandangan yang dingin terhadap beliau. Pandangan yang tanpa muatan pensucian (taqdis) dan penghormatan (tasyrif). Bahkan terkadang memandangnya hanya sebagai satu sosok manusia yang bernyawa, makan, minum, nikah dan akhirnya mati, ...

Agama Kristen dalam Neraca [2]

Agama Kristen dalam Neraca [2]
Keyakinan Kristen Teologi dengan aneka manifestasinya, dalam pandangan kaum Kristiani merupakan upaya untuk memahami iman. Para teolog yang menyusun pondasi studi ini, menegaskan bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan, kecuali Dia sendirilah yang memperkenalkan diri-Nya pada kita. Berdasarkan pandangan ini, teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang lebih tepat disebut ilmu wahyu. Teologi dalam kaca mata penganut Kristen, adalah media yang ...

Al-Qur'an dan Ahlul Bait Dua Pusaka Berharga Umat

Al-Qur'an dan Ahlul Bait Dua Pusaka Berharga Umat
  Menurut Kantor Berita ABNA, Ayatullah al Uzhma Abdullah Jawadi Amuli, salah seorang ulama marja taklid Syiah yang ma'ruf dikalangan umat muslim sebagai ulama akhlak dalam penyampaiannya pada kelas akhlak yang diasuhnya menyampaikan beberapa hal berikut: Al-Qur'an al Karim sebagai risalah kenabian disandingkan dengan Ahlul Bait as, yang menjadi penyempurna agama ini. Setiap ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan maka penjelasan dan sabda-sabda ...

Mengapa Allah Swt dalam al-Quran berfirman, “Inna ma’a al-usri yusra” tidak berfirman, “Inna ba’da al-‘usri yusra?”

Mengapa Allah Swt dalam al-Quran berfirman, “Inna ma’a al-usri yusra” tidak berfirman, “Inna ba’da al-‘usri yusra?”
Mengapa Allah Swt dalam al-Quran berfirman, “Inna ma’a al-usri yusra” tidak berfirman, “Inna ba’da al-‘usri yusra?” Jawaban Global Pada ayat tersebut terdapat satu jenis keterikatan dan jalinan hubungan antara menahan segala kesulitan dan memperoleh kemudahan; artinya bahwa manusia tidak akan dengan mudah memperoleh kemudahan secara kebetulan setelah melalui beberapa kesulitan. Karena itu untuk menyampaikan ...

Aktivis "Who is Hussain?" Berbagi Bunga di Hari Wiladah Imam Mahdi afs

Aktivis "Who is Hussain?" Berbagi Bunga di Hari Wiladah Imam Mahdi afs
Aktivis "Who is Hussain?" Berbagi Bunga di Hari Wiladah Imam Mahdi afs   Menurut Kantor Berita ABNA, 15 Sya'ban diyakini umat Islam Syiah sebagai hari kelahiran Imam Mahdi afs, karena itu umat Islam Syiah diseluruh diunia memperingatinya dengan suka cita. Berikut ini, Yayasan Kemanusiaan "Who is Hussain?" memanfaatkan momen wiladah Imam Mahdi afs dengan membagikan bunga kepada pejalan kaki dan warga kota di Nairobi, ibu kota Kenya sambil ...

Mabats, Fajar Kesempurnaan Manusia

Mabats, Fajar Kesempurnaan Manusia
  Allah Swt dalam Surat Ali Imran ayat 164 berfirman, "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. Dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."   Hari ...

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as

Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
  Imam Hasan al-Askari as, putra Imam Ali al-Hadi, dilahirkan pada 8 Rabiul Akhir tahun 232 Hijriah di kota Madinah. Beliau memangku tugas imamah pada usia 22 tahun, setelah ayahnya meneguk cawan syahadah. Di usia yang masih sangat muda itu, beliau mendapat mandat Ilahi untuk menjadi pelita hidayah bagi umat manusia. Julukan al-Askari yang beliau sandang merujuk pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samarra, Irak. Ibu Imam Askari ...

Imam Ali dalam Tradisi Kebudayaan Islam Indonesia

Imam Ali dalam Tradisi Kebudayaan Islam Indonesia
Dalam tradisi kebudayaan Indonesia, orang tidak mungkin melupakan istilah yang dikaitkan dengan Imam Ali dalam kultur Indonesia seperti istilah Baginda Ali. Baginda Ali itu dalam tradisi kebudayaan Indonesia dapat disetarakan dengan seorang raja. Raja dalam mistisisme, raja di dalam tasawuf. Dan itu sebenarnya adalah akar-akar sufi di dalam tradisi Islam di Indonesia. Pengaruh Imam Ali cukup besar. AM Safwan*) Imam Ali dalam Tradisi Kebudayaan ...

Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf

Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah mengatakan, “Allah berfirman: Semua amal anak turun Adam (manusia) adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa adalah milik-Ku dan Aku akan membalasnya.Puasa adalah perisai. Jadi, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah ia tidak berlaku dan berkata kotor, tidak berteriak-teriak, dan tidak bertindak layaknya orang bodoh. Jika ada salah seorang yang ...

Ali bin Abi Thalib di Mata Ibnu Taimiyah

Ali bin Abi Thalib di Mata Ibnu Taimiyah
Oleh: Muchtar Luthfi[1]Tetapi anehnya, para pengikut Ibnu Taimiyah yang juga ikut-ikutan mengatasnamakan dirinya “penghidup ajaran Salaf” (Salafy/Wahaby), masih terus bersikeras untuk diakui sebagai pengikut Ahlussunah, padahal di sisi lain, mereka masih terus menjunjung tinggi ajaran dan doktrin Ibnu Taimiyah yang jelas-jelas telah keluar dari kesepakatan (konsensus) ulama Ahlussunah beserta "ajaran resmi" Ahlussunah wal Jamaah. ...

Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini

Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini
Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi (Bahasa Arab: ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی) lebih dikenal dengan al-Kulaini al-Razi (w. 328 H) adalah penulis kitab hadis paling masyhur al-Kāfi dan termasuk sebagai ahli hadis paling kesohor di kalangan Syiah. Menurut pendapat sebagian ahli sejarah, ia hidup di antara kepemimpinan Imam Kesebelas ...

Kemuliaan Akhlak Sayidina Hasan as

Kemuliaan Akhlak Sayidina Hasan as
  Imam Hasan as adalah cucu pertama Rasulullah Saw dari Ali bin Abi Thalib as dan Sayidah Fathimah as. Beliau lahir pada pertengahan bulan Ramadhan tahun 3 hijriah di kota Madinah. Ketika Rasul Saw diberi kabar tentang kelahiran cucu pertamanya itu, wajah beliau berseri-seri dan hatinya dipenuhi rasa gembira. Beliau bergegas menuju rumah Sayidah Fathimah as untuk melihat langsung cucunya itu. Sayidah Fathimah as langsung menyerahkan Imam Hasan ...

Keperibadian Fatimah Az-Zahra AS

Keperibadian Fatimah Az-Zahra AS
Fatimah AH termasuk dalam Ahlul Bayt Rasulullah SAWA sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat al-Tathir dalam surah al-Ahzab: 33. Dalam Surah Al-Ahzab:33 bermaksud:"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kalian daripada kekotoran (rijsa) ,wahai Ahlul Bayt dan menyucikan kamu sebersih-bersihnya."Ayat di atas mengisahkan Hasan dan Husayn AS sedang dalam keadaan sakit. Rasulullah SAWA dengan beberapa orang sahabat menziarahi mereka. ...

Nasihat Imam Husein as: Memperhatikan Tetangga

Nasihat Imam Husein as: Memperhatikan Tetangga
  mam Husein as berkata:   "Tetangga adalah keluarga." (Tarikh Ya'qubi, jilid 2, hal 246)   Dalam agama Islam, tetangga memiliki kedudukan yang khusus dan banyak perintah agar orang mukmin berbuat baik dan menyayangi tetangganya. Allah Swt dalam al-Quran berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil ...