فارسی
پنجشنبه 10 فروردين 1396 - الخميس 3 رجب 1438

شــكر دهه اول صفر 1385 قزوين (مسجد شهيد ثالث)

بهشت و دوزخ دهه اول صفر 1385 قزوين (مسجد النبي)

توحيد (3) دهه سوم محرم 1385 كرج (مسجد جامع رجايي شهر)

پيمان الهي دهه سوم محرم 1385 كرج (مسجد حضرت معصومه)

سيري در معارف اسلامي (13) دهه سوم محرم 1385 كرج (بيت الحسن)

توحيد (2) دهه دوم محرم 1385 تهران (امامزاده صالح)

عظمت حق دهه دوم محرم 1385 تهران (مسجد اعظم تجريش)

نگاه قرآن به آتش دوزخ دهه دوم محرم 1385 تهران (مسجد انصار)

علل انحراف از تربيت دهه دوم محرم 1385 تهران (بيت الزهراء)

درسهايي از كربلا (2) دهه اول محرم 1385 تهران ( مكتب النبي (ص) )

درسهايي از كربلا (1) دهه اول محرم 1385 تهران (امامزاده زيد بازار)

طاعت خدا دهه اول محرم 1385 تهران (حسنيه علوي)

ارزيابي ارزش انسان (2) دهه اول محرم 1385 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

دو نگاه به دنيا دهه اول محرم 1385 تهران (حسينيه همدانيها)

انسان بين دو دعوت حق و باطل دهه اول محرم 1385 تهران (مسجد سيد عزيزا...)

صبر از ديدگاه اسلام ماه مبارك رمضان 1385 تهران (مسجدحضرت امير )

نگاهي به آيات قرآن (2) ماه مبارك رمضان 1385 تهران (بيت الزهراء)

ارزشهاي يوسف در برابر زليخا ماه مبارك رمضان 1385 تهران (حسينيه همدانيها)

اخلاق (3) دهه اول شعبان المعظم 1385 اصفهان (نجف اباد)

ديدگاه پيامبر (ص) به زندگي دهه اول شعبان المعظم 1385 اصفهان (حسينيه علي نقي )

اخلاق (2) دهه سوم صفر 1385 مشهد (حرم مطهر)

ايمان و آثار آن (1) دهه سوم صفر 1385 مشهد (حسينيه آيت ا... شاهرودي)

دعا (2) دهه سوم صفر 1385 مشهد (حسينيه كاملان)

بندگي عامل تحصيل ارزشها دهه سوم صفر 1385 مشهد (حسينيه قزوينيها)

وضو دهه سوم صفر 1385 مشهد (حسينيه آل ياسين)

ارزش عمر و راه هزينه آن (3) دهه دوم صفر 1384 يزد (مسجد ملا اسماعيل)

زهد از ديدگاه اسلام دهه اول صفر 1384 قزوين (مسجد شهيد ثالث)

ارزش عمر و راه هزينه آن (2) دهه اول صفر 1384 قزوين (مسجد النبي)

ارزش عمر و راه هزينه آن (1) دهه سوم محرم 1384 كرج (مسجد جامع رجائي شهر)

پيمان خدا در قرآن دهه سوم محرم 1384 كرج (مسجد حضرت معصومه)

آثار قرآن در زندگي دهه دوم محرم 1384 تهران (بيت الزهرا)

آثار عبوديت دهه دوم محرم 1384 تهران (مسجد اعظم تجريش)

بن بستها و راه خروج از آن دهه دوم محرم 1384 تهران (امامزاده صالح)

چهره مؤمن در قرآن دهه دوم محرم 1384 تهران (مسجد اكباتان)

ربوبيت از نظر قرآن دهه دوم محرم 1384 تهران (مسجد انصار)

شرح خطبه شب عاشوراي سيدالشهدا(ع) دهه اول محرم 1384 تهران (حسينيه صاحب الزمان)

زيبائيهاي دنيا از ديدگاه اسلام دهه اول محرم 1384 تهران (حسينيه همدانيها)

راه رشدو كمال دهه اول محرم 1384 تهران (حسينيه علوي)

نگاهي به گروه حق و باطل دهه اول محرم 1384 تهران (امامزاده زيد بازار)

ارتباط با سيدالشهداء(ع) دهه اول محرم 1384 تهران (مسجد سيدعزيزا...)

سيري در معارف اسلامي (11) دهه اول ذي الحجه 1384 مشهد (حرم مطهر)

توحيد (1) ماه شوال 1384 كاشمر (حسينيه حضرت ابوالفضل)

گناه و سبب آن ماه مبارك رمضان 1384 تهران (حسينيه همدانيها)

تواضع و آثار آن ماه مبارك رمضان 1384 تهران (مسجد حضرت امير)

مرگ و عالم آخرت ماه مبارك رمضان 1384 تهران (بيت الزهراء)

حلال و حرام مالي (4) دهه اول شعبان المعظم 1384 شيراز (مدرسه علوي)

تشيع تنها راه نجات و كمال دهه سوم جمادی الثاني 1384 اصفهان (حسينيه جوادالائمه)

ذكر خدا دهه دوم جمادي الثاني 1384 سيرجان (بيت الزهرا)

حلال و حرام مالي (3) دهه اول جمادي الثاني 1384 حسينيه حضرت علي اكبر

مسئوليت و تكليف دهه اول جمادي الثاني 1384 تهران (مسجد حضرت امير)