فارسی
يكشنبه 17 فروردين 1399 - الاحد 11 شعبان 1441

كتاب شناسی آثار استاد انصاريان، ص: 31

فصل اول ترجمه ها

1- ترجمه قرآن كريم

استاد حسين انصاريان، خط: ميرزا احمد نيريزی، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، 1387، 1216 صفحه، وزيری.

ترجمه حاضر، حاصل تلاش چهار سال مستمر و با استفاده از منابع علمی و ارزشمندی چون: اعراب القرآن، مفردات راغب، المنجد، فروق اللغات، العين، مصباح المنير، فرهنگ معين، مجمع البحرين و تفاسيری مانند: الصافی، الكشاف، مجمع البيان، الميزان، ايسرالتفاسير، نورالثقلين، روض الجنان و ... نگاشته شده است. متن ترجمه پس از سه بار باز نويسی و دوبار بازخوانی به وسيله دو ويرايشگر بزرگوار پيش از چاپ به متخصصانی از گروه بررسی تخصصی ترجمه ها كه نقد و انتقادشان مورد توجه محافل
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز