ไทยแลนด์
Wednesday 14th of April 2021
ประวัติศาสตร์อิสลาม
ارسال پرسش جدید

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)

สถานะของความรู้ ในมุมมองของอิมามญะวาด (อ.)
 ท่านอิมามมุฮัมมัดตะกี (อ.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนามท่านอิมามญะวาด (อ.) คืออิมามท่านที่ 9 ของชาวชีอะฮ์ ท่านได้รับผิดชอบตำแหน่งอิมามะฮ์ (ความเป็นผู้นำ) ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 28

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 28
บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 28  เตาฮีดรูบูบียะฮ์ “(توحید ...

กองทัพซีเรียได้ปลดปล่อยเมืองมะอ์รอเดสแล้ว

กองทัพซีเรียได้ปลดปล่อยเมืองมะอ์รอเดสแล้ว
       หมู่บ้านมะอ์รอเดส (Maardes) ในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของฮามาฮ์ (Hama) ได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมของกองทัพของซีเรียแล้ว      สำนักงานข่าว Tasnim ...

ประมวลบทบัญญัติการถือศีลอด

ประมวลบทบัญญัติการถือศีลอด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอดสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่จำเป็นต้องรับรู้ มิใช่เงื่อนไขทั้งหมดของการถือศีลอดการถือศีลอดคือ ...

ซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน(อ.) ตอนที่ 2

ซากีนะฮ์(อ.) แก้วตาดวงใจของอิมามฮุเซน(อ.) ตอนที่ 2
  ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัรบะลาและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น มันได้ส่งผลกระทบต่อทุกตัวบุคคล ทุกเพศ ...

ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่4)

ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่4)
ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนที่4) “ซัยนุลอาบีดีน”ฉายานามที่ถูกประทานมาก่อนที่ท่านจะถือกำเนิด ริวายัตที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ศ) ได้กล่าวถึงอิมามสิบสอง ...

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย
สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย หนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) เกี่ยวกับสงครามก็อรกีซียา (Qarqisiya หรือ Circesium) นั้น ...

รอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอาน

รอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอาน
รอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอาน รอมฎอน คือ ...

11 กันยายน แผนยึดครอง 7 ประเทศ ภายใน 5 ปี

11 กันยายน แผนยึดครอง 7 ประเทศ ภายใน 5 ปี
      อดีตผู้บัญชาการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ได้กล่าวในรายการโทรทัศน์ว่า : ในปี 2001 สหรัฐได้ตัดสินใจที่จะโจมตีอิรัก ซีเรีย เลบานอน ...

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน

คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน
คุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ในอัลกุรอาน            คัมภีร์อัลกุรอาน ได้แนะนำถึงคุณลักษณะของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ไว้ภายใต้ชื่อที่สวยงามอย่างยิ่ง นั่นก็คือ عِبادُ ...

เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน

เรื่องราวของวีรสตรีทางการเมือง ในคัมภีร์อัลกุรอาน
  “บิลกีส บินติชะรอฮีล” [1] คือชื่อของสตรีคนหนึ่งที่ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวขานถึงนางในนาม “ราชินีแห่งซะบะอ์” (เยเมน) ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า
ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งในหลักการของความเชื่อ คือ ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า อัล-กุรอานไม่เคยใช้คำว่า อัดลฺ ...

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน

การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน
การถือกำเนิดศาสดาอีซาในไบเบิลและอัลกุรอาน เนื่องในวโรกาสครบรอบปีการถือกำเนิดของศาสดาอีซา (อ) การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูหรือศาสดาอีซา (อ.) ...

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด - ตอนที่ 2

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด - ตอนที่ 2
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด - ตอนที่ ...

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา
   เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการถูกตอบรับดุอา   ดุอา(การอธิษฐานและการวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า) คือ ...

มักกะห์ ดินแดนแห่งพันธะสัญญา

มักกะห์ ดินแดนแห่งพันธะสัญญา
มักกะห์ ดินแดนแห่งพันธะสัญญา       “มักกะห์ ดินแดนแห่งพันธะสัญญา” แต่สำหรับมุสลิมแล้ว ภาวะทางเศรษฐกิจของชาวมักกะห์นั้นมีนัยทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง ...

ภรรยาคือ “คู่ชีวิต”

ภรรยาคือ “คู่ชีวิต”
ภรรยาคือ “คู่ชีวิต”ผู้หญิงคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งมวล เพราะบุรุษเพศทั้งหลายนั้นล้วนถือกำเนิดมาจากสตรีเพศ ...

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 10 “คนหัวรั้นและการปรึกษาหารือ”

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 10 “คนหัวรั้นและการปรึกษาหารือ”
ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะเอาไว้ว่า “คนหัวรั้นจะพบกับความหายนะ และบุคคลซึ่งเขาได้ปรึกษาหารือกับผู้มีความเชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ ...

การตักลีดในทัศนะอิสลาม

การตักลีดในทัศนะอิสลาม
การตักลีดในอุศูลุดดีนหรือหลักศรัทธาเป็นที่รู้จักกันดีว่า การตักลีด(ยึดถือปฏิบัติตามผู้อื่น) ในอุศูลุดดีนหรือหลักศรัทธานั้น ...

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ

ชัมซุดดีน มุฮัมมัด ฮาฟิซ
นบั เป็นความปีติยนิดีเป็นอยา่ งยงิ่ สาํ หรับขา้พเจา้ในการเป็นพยานยนืยนัอีกคร้ังหน่ึงที่ไดจ้ดัพิมพผ์ลง า น ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง ว ร ร ณ ค ดีเ ป อ ร์ เ ซีย เ ...