ไทยแลนด์
Saturday 17th of April 2021
273
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ ตอนที่ 6

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ ตอนที่ 6

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ  ตอนที่ 6
 

 

 
เงื่อนไขการทำวุฏูอฺ

 

 
๑. ต้องทำเป็นขั้นตอน[๒๕] หมายถึงวุฏูอฺต้องทำไปตามลำดับต่อไปนี้
– ล้างหน้า
– ล้างแขนขวา
– ล้างแขนซ้าย
– เช็ดศีรษะ
– เช็ดหลังเท้าขวา
– เช็ดหลังเท้าซ้าย
ถ้าไม่ทำวุฏูอฺไปตามขั้นตอน หรือทำสลับกันวุฏูอฺบาฏิล

 

 
๒.มุวาลาต
– มุวาลาต หมายถึงการทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างการทำวุฏูอฺ
– ขณะทำวุฏูอฺ ถ้าทิ้งระยะเวลาให้ห่างออกไปหมายถึงก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป อวัยวะส่วนที่ล้างหรือเช็ดแล้วก่อนหน้านี้ได้แห้งลง วุฏูอฺบาฏิล[๒๖]

 

 
๓. ต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง
– ผู้ที่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตัวเอง ต้องไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ฉะนั้น ถ้ามีคนอื่นล้างหน้าหรือมือหรือเช็ดศีรษะและเท้าให้เขา วุฏูอฺบาฎิล[๒๗]
– ถ้าไม่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องหาตัวแทนทำวุฏูอฺให้เขา แม้ว่าเขาเรียกร้องค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถจ่ายได้ต้องจ่าย แต่ตนต้องเป็นผู้เนียตวุฏูอฺเอง[๒๘]

 

 
เงื่อนไขคนทำวุฏูอฺ

 
๑.การใช้น้ำต้องไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขา ถ้าผู้ทำวุฏูอฺรู้ว่าการใช้น้ำจะทำให้ไม่สบาย หรือเกรงว่าอาจทำให้ไม่สบายได้ ดังนั้น ต้องทำตะยัมมุมแทน ถ้าทำวุฏูอฺถือว่าบาฏิล แต่ถ้าไม่รู้ว่าน้ำเป็นอันตรายกับตัวเอง และได้ทำวุฏูอฺ หลังจากนั้นรู้ว่าน้ำเป็นอันตราย วุฏูอฺถูกต้อง[๒๙]

 
๒.วุฏูอฺต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) หมายถึงเพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจึงได้ทำวุฏูอฺ[๓๐]
๓.การตั้งเจตนา (เนียต) ไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูด หรือตั้งมั่นอยู่ในใจตลอดเวลา เพียงแค่ให้รู้ว่ากำลังทำวุฎูอฺเท่านั้นก็เพียงพอ หมายถึงถ้ามีใครถามว่า กำลังทำอะไร สามารถตอบได้ทันทีว่า กำลังทำวุฏูอฺ[๓๑]
๔.ถ้าเวลานะมาซเหลือน้อยมาก หากทำวุฎูอฺจะทำให้นะมาซทั้งหมดหรือบางส่วนต้องทำนอกเวลา ดังนั้น ต้องทำตะยัมมุมแทน[๓๒]

 

 
คำถามท้ายบท
๑.จงบอกขั้นตอนการทำวุฏูอฺมาพอสังเขป
๒.เราสามารถเช็ดศีรษะขณะที่เดินได้หรือไม่ เพราะอะไร
๓.ขอบเขตวาญิบและมุซตะฮับ ของการเช็ดเท้าและศีรษะคืออะไร
๔.กฎเกณฑ์ของภาชนะที่ใช้ทำวุฎูอฺมีอะไรบ้าง
๕.เงื่อนไขของน้ำที่ใช้ทำวุฏูอฺมีอะไรบ้าง
๖.บุคคลที่ไม่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตนเองจะทำอย่างไร
๗.บุคคลที่ไม่รู้ว่าการใช้น้ำเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ เขาควรทำอย่างไร
๘.ความแตกต่างระหว่างการทำตามาลำดับกับการทำอย่างต่อเนื่องคืออะไร

273
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ ...
...
อิมามมะฮฺดี (อ.)ในช่วงเร้นกาย
...
ใครเสียใจที่สุดในวันกิยามะฮ์!
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ...
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
ชุมนุมครั้งใหญ่ต้านสหรัฐฯในอินโด ...
ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม
...

 
user comment