ไทยแลนด์
Thursday 2nd of December 2021
389
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ ตอนที่ 6

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ ตอนที่ 6

บทเรียนที่ ๕ ปฐมบทของนะมาซ  ตอนที่ 6
 

 

 
เงื่อนไขการทำวุฏูอฺ

 

 
๑. ต้องทำเป็นขั้นตอน[๒๕] หมายถึงวุฏูอฺต้องทำไปตามลำดับต่อไปนี้
– ล้างหน้า
– ล้างแขนขวา
– ล้างแขนซ้าย
– เช็ดศีรษะ
– เช็ดหลังเท้าขวา
– เช็ดหลังเท้าซ้าย
ถ้าไม่ทำวุฏูอฺไปตามขั้นตอน หรือทำสลับกันวุฏูอฺบาฏิล

 

 
๒.มุวาลาต
– มุวาลาต หมายถึงการทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างการทำวุฏูอฺ
– ขณะทำวุฏูอฺ ถ้าทิ้งระยะเวลาให้ห่างออกไปหมายถึงก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป อวัยวะส่วนที่ล้างหรือเช็ดแล้วก่อนหน้านี้ได้แห้งลง วุฏูอฺบาฏิล[๒๖]

 

 
๓. ต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง
– ผู้ที่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตัวเอง ต้องไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ฉะนั้น ถ้ามีคนอื่นล้างหน้าหรือมือหรือเช็ดศีรษะและเท้าให้เขา วุฏูอฺบาฎิล[๒๗]
– ถ้าไม่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องหาตัวแทนทำวุฏูอฺให้เขา แม้ว่าเขาเรียกร้องค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถจ่ายได้ต้องจ่าย แต่ตนต้องเป็นผู้เนียตวุฏูอฺเอง[๒๘]

 

 
เงื่อนไขคนทำวุฏูอฺ

 
๑.การใช้น้ำต้องไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขา ถ้าผู้ทำวุฏูอฺรู้ว่าการใช้น้ำจะทำให้ไม่สบาย หรือเกรงว่าอาจทำให้ไม่สบายได้ ดังนั้น ต้องทำตะยัมมุมแทน ถ้าทำวุฏูอฺถือว่าบาฏิล แต่ถ้าไม่รู้ว่าน้ำเป็นอันตรายกับตัวเอง และได้ทำวุฏูอฺ หลังจากนั้นรู้ว่าน้ำเป็นอันตราย วุฏูอฺถูกต้อง[๒๙]

 
๒.วุฏูอฺต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) หมายถึงเพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาองค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจึงได้ทำวุฏูอฺ[๓๐]
๓.การตั้งเจตนา (เนียต) ไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูด หรือตั้งมั่นอยู่ในใจตลอดเวลา เพียงแค่ให้รู้ว่ากำลังทำวุฎูอฺเท่านั้นก็เพียงพอ หมายถึงถ้ามีใครถามว่า กำลังทำอะไร สามารถตอบได้ทันทีว่า กำลังทำวุฏูอฺ[๓๑]
๔.ถ้าเวลานะมาซเหลือน้อยมาก หากทำวุฎูอฺจะทำให้นะมาซทั้งหมดหรือบางส่วนต้องทำนอกเวลา ดังนั้น ต้องทำตะยัมมุมแทน[๓๒]

 

 
คำถามท้ายบท
๑.จงบอกขั้นตอนการทำวุฏูอฺมาพอสังเขป
๒.เราสามารถเช็ดศีรษะขณะที่เดินได้หรือไม่ เพราะอะไร
๓.ขอบเขตวาญิบและมุซตะฮับ ของการเช็ดเท้าและศีรษะคืออะไร
๔.กฎเกณฑ์ของภาชนะที่ใช้ทำวุฎูอฺมีอะไรบ้าง
๕.เงื่อนไขของน้ำที่ใช้ทำวุฏูอฺมีอะไรบ้าง
๖.บุคคลที่ไม่สามารถทำวุฏูอฺได้ด้วยตนเองจะทำอย่างไร
๗.บุคคลที่ไม่รู้ว่าการใช้น้ำเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ เขาควรทำอย่างไร
๘.ความแตกต่างระหว่างการทำตามาลำดับกับการทำอย่างต่อเนื่องคืออะไร

389
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม
“ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ” ...
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
...
อิมามมะฮฺดี (อ.)ในช่วงเร้นกาย
ใครเสียใจที่สุดในวันกิยามะฮ์!
...
คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?
...
ศาสนา กับ สติปัญญา

latest article

ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม
“ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ” ...
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
...
อิมามมะฮฺดี (อ.)ในช่วงเร้นกาย
ใครเสียใจที่สุดในวันกิยามะฮ์!
...
คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?
...
ศาสนา กับ สติปัญญา

 
user comment