فارسی
يكشنبه 29 مهر 1397 - الاحد 11 صفر 1440

دعای 25 - دعاي آنحضرت براي فرزندانش

متن عربی متن ترجمه
وَ كان مِن دعائِه عليه‏السَّلام لِوُلْدِهِ عليهم‏السَّلام‏
«دعا درباره فرزندانش »
اَللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَىَّ بِبَقآءِ وُلْدى، وَ بِاِصْلاحِهِمْ لى، وَ بِاِمْتاعى
خداوندا بر من منت گذار به بقاى فرزندانم، و به شایسته نمودن ایشان براى من، و به برخوردارى
بِهِمْ. اِلهى امْدُدْلى فى اَعْمارِهِمْ، وَزِدْلى فِى اجالِهِمْ، وَ رَبِّ
من از آنان. خداوندا عمر آنان را براى من طولانى گردان، و بر ایّام زندگى‏شان براى من بیفزا، و
لى صَغيرَهُمْ، وَ قَوِّ لى ضَعيفَهُمْ، وَ اَصِحَّ لِى اَبْدانَهُمْ وَ
خردسالشان را برایم تربیت کن، و ناتوانشان را برایم نیرو ده، و بدنها و
اَدْيانَهُمْ وَ اَخْلاقَهُمْ، وَ عافِهِمْ فى اَنْفُسِهِمْ وَ فى جَوارِحِهِمْ
دینشان و اخلاقشان را برایم به سلامت‏دار، و آنان را در جان و اعضا،
وَ فِى كُلِّ ماعُنيتُ بِهِ مِنْ اَمْرِهِمْ، وَ اَدْرِرْ لى وَ عَلى‏ يَدى
و هر کارشان که به آن اهتمام دارم عافیت بخش، و براى من و به دست من روزى آنان
اَرْزاقَهُمْ، وَ اجْعَلْهُمْ اَبْراراً اَتْقِيآءَ بُصَرآءَ سامِعينَ مُطيعينَ
را وسعت ده، و آنان را نیکوکارانى باتقوا، و صاحبان بصیرت و شنواى حق و مطیع خود
لَكَ، وَ لِأَوْلِيآئِكَ مُحِّبينَ مُناصِحينَ، وَ لِجَميعِ اَعْدآئِكَ
گردان، و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه، و نسبت به دشمنانت
مُعانِدينَ وَ مُبْغِضينَ، امينَ. اَللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدى،
دشمن و کینه‏توز قرار ده، الهى وضع فرزندانم اینچنین باد. خداوندا بازویم را به وجودشان نیرومند،
وَ اَقِمْ بِهِمْ اَوَدى، وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَدَدى، وَ زَيِّنْ بِهِمْ
و اختلال امورم را به آنان اصلاح، و تبارم را به سبب آنان بسیار، و مجلسم را به وجودشان
مَحْضَرى، وَ اَحْىِ بِهِمْ ذِكْرى، وَاكْفِنى بِهِمْ فى غَيْبَتى،
آراسته، و یادم را به آنان زنده دار، و در نبودم کارم را به وسیله آنان کفایت کن،
وَ اَعِنّى بِهِمْ عَلى‏ حاجَتى، وَاجْعَلْهُمْ لى مُحِبّينَ، وَ عَلَىَّ
و به دست آنان در برآمدن نیازم مرا یارى ده، آنان را عاشق من گردان، و مهربانانى
حَدِبينَ مُقْبِلينَ، مُسْتَقيمينَ لى، مُطيعينَ غَيْرَ عاصينَ وَ لا
که متوجه من و پیوسته فرمانبر من باشند، و از من اطاعت کنند و روى در نافرمانى من
عآقّينَ وَ لامُخالِفينَ وَ لاخاطِئينَ، وَ اَعِنّى عَلى‏ تَرْبِيَتِهِمْ وَ
ننهند و نسبت به من نافرمانى و بدى و مخالفت و خطا نداشته باشند، و مرا در تربیت و
تَاْديبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ، وَ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ اَوْلاداً - ذُكُوراً،
خوبى کردن در حقشان یارى فرما، و از عنایت خود علاوه‏بر آنان به من فرزندان ذکور بخش،
وَاجْعَلْ ذلِكَ خَيْراً لى، وَاجْعَلْهُمْ لى عَوْناً عَلى‏ ماسَئَلْتُكَ،
و در این کار برایم خیر قرار ده، و آنان را در آنچه از تو مى‏خواهم یاورم ساز،
وَ اَعِذْنى وَ ذُرِّيَّتى مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ، فَاِنَّكَ خَلَقْتَنا وَ
و مرا و اولاد مرا از شیطان رانده شده حفظ کن، که تو ما را آفریدى و به ما
اَمَرْتَنا وَ نَهَيْتَنا، وَ رَغَّبْتَنا فى‏ثَوابِ ما اَمَرْتَنا، وَ رَهَّبْتَنا عِقابَهُ،
امر و نهى فرمودى، و در اجر اطاعت از امر خود تشویق، و به عذاب ارتکاب نهى خود تهدیدمان نمودى،
وَ جَعَلْتَ لَنا عَدُوّاً يَكيدُنا، سَلَّطْتَهُ مِنّا عَلى‏ ما لَمْ‏تُسَلِّطْنا
و براى ما دشمنى قرار دادى که با ما نیرنگ مى‏کند، و او را بر ما تسلطى دادى که ما را
عَلَيْهِ مِنْهُ، اَسْكَنْتَهُ صُدُورَنا، وَ اَجْرَيْتَهُ مَجارِىَ دِمائِنا،
به آن اندازه بر او سلطه نیست، او را در دلهاى ما جاى دادى، و در مجارى خونمان روان کردى،
لايَغْفُلُ اِنْ غَفَلْنا، وَ لايَنْسى‏ اِنْ نَسينا، يُؤْمِنُنا عِقابَكَ، وَ
اگر ما از او غفلت کنیم او از ما غافل نگردد، و اگر فراموشش کنیم او ما را فراموش نکند، ما را از عقاب تو ایمن کند، و
يُخَوِّفُنا بِغَيْرِكَ، اِنْ هَمَمْنا بِفاحِشَةٍ شَجَّعَنا عَلَيْها، وَ اِنْ
از غیر تو بترساند، چون به کار زشت همّت کنیم ما را به آن دلیر مى‏نماید، و چون
هَمَمْنا بِعَمَلٍ صالِحٍ ثَبَّطَنا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنا بِالشَّهَواتِ،
به عمل صالح رو کنیم ما را از آن بازمى‏دارد، با شهوات در جستجوى ماست،
وَ يَنْصِبُ لَنا بِالشُّبُهاتِ، اِنْ وَعَدَنا كَذَبَنا، وَ اِنْ مَنّانا
و در راه ما دامِ شبهه نصب کند، اگر ما را وعده دهد دروغ مى‏گوید، و اگر به نویدى
اَخْلَفَنا، وَ اِلاَّتَصْرِفْ عَنّا كَيْدَهُ يُضِلَّنا، وَ اِلاَّتَقِنا خَبالَهُ
دلخوش کند تخلف مى‏نماید، و اگر تو - حیله و نیرنگش را از ما نگردانى ما را گمراه مى‏کند، و اگر از فساد او نگاهمان ندارى ما را
يَسْتَزِلَّنا. اَللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطانَهُ عَنّا بِسُلْطانِكَ، حَتّى‏ تَحْبِسَهُ
دچار لغزش مى‏نماید. خداوندا زبردستى او را به زبردستى خودت از ما دور کن، تا به سبب
عَنّا بِكَثْرَةِ الدُّعآءِ لَكَ، فَنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِى الْمَعْصُومينَ
کثرت دعایمان او را از ما بازدارى، تا در پناهت از نیرنگ او در طایفه بى‏گناهان
بِكَ. اَللَّهُمَّ اَعْطِنى كُلَّ سُؤْلى، وَاقْضِ لى حَوآئِجى، وَ
قرار گیریم. خداوندا تمام خواسته‏هایم را عطا کن، و حوائجم را برآور، و
لاتَمْنَعْنِى الْاِجابَةَ وَ قَدْضَمِنْتَها لى، وَلاتَحْجُبْ دُعآئى عَنْكَ
مرا از اجابت دعا ممنوع مکن که تو خود استجابت دعا را برایم ضامن شده‏اى، و دعایم را از خودت محجوب مدار که تو
وَ قَدْ اَمَرْتَنى بِهِ، وَامْنُنْ عَلَىَّ بِكُلِّ مايُصْلِحُنى فى دُنْياىَ وَ
مرا به دعا فرمان داده‏اى، و هر چه را که در این جهان و آن جهان باعث اصلاح
اخِرَتى، ما ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ ما نَسيتُ، اَوْ اَظْهَرْتُ اَوْ اَخْفَيْتُ،اَوْ
حالم شود به من کرامت کن، خواه یادآور شده خواه فراموش کرده باشم، اظهار کرده یا پوشیده باشم،
اَعْلَنْتُ‏اَوْاَسْرَرْتُ،وَاجْعَلْنى‏فى‏جَميعِ‏ذلِكَ‏مِنَ‏الْمُصْلِحينَ
آشکارا درخواست نموده باشم یا در پنهانى، و در تمام این جهات به سبب تقاضایى که تنها از تو دارم مرا
بِسُؤالى اِيَّاكَ، الْمُنْجِحينَ بِالطَّلَبِ اِلَيْكَ، غَيْرِ الْمَمْنُوعينَ
از کسانى که کار خود به اصلاح آورند قرار ده، آنان که به درخواستشان از تو در شمار کامیابان شدند، و به‏خاطر اعتماد بر تو
بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، الْمُعَوَّدينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرّابِحينَ فِى
محروم از لطفت نشدند، از آن گروه که به پناه آوردن به تو خو کرده، و از سوداگرى با تو
التِّجارَةِ عَلَيْكَ، الْمُجارينَ بِعِزِّكَ، الْمُوسَعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ
سود سرشار بردند، آنان که در پناه عزتت نشستند،
الْحَلالُ مِنْ فَضْلِكَ الْواسِعِ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ، الْمُعَزّينَ
و به جود و کرمت از فضل واسع تو روزى حلال وسیع یافتند، و به عنایت تو
مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَالْمُجارينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ، وَالْمُعافَيْنَ
از خوارى به عزت رسیده، و از ستم در پناه عدلت زندگى مى‏کنند، و به رحمتت
مِنَ‏البَلاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَالْمُغْنَيْنَ مِنَ‏الْفَقْرِ بِغِناكَ، وَالْمَعْصُومينَ
از بلا رهیده، و به بى‏نیازى تو از فقر و ندارى به توانگرى رسیده‏اند، و به حفظ تو
مِنَ الذُّنُوبِ وَالزَّلَلِ وَالْخَطآءِ بِتَقْواكَ، وَالْمُوَفَّقينَ لِلْخَيْرِ
از گناهان و لغزش‏ها و خطاها در امان مانده، و در سایه طاعتت به خیر
وَالرُّشْدِ وَالصَّوابِ‏بِطاعَتِكَ،وَالْمُحالِ‏بَيْنَهُمَ‏وَبَيْنَ‏الذُّنُوبِ
و رشد و صواب موفق گردیده‏اند، و به قدرت تو میان آنان و گناهان حایلى
بِقُدْرَتِكَ، التّارِكينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السّاكِنينَ فى جِوارِكَ.
ایجاد شده، و هرگونه نافرمانى تو را به زمین نهاده، و در جوار رحمتت ساکن شده‏اند.
اَللَّهُمَّ اَعْطِنا جَميعَ ذلِكَ بِتَوْفيقِكَ وَ رَحْمَتِكَ، وَاَعِذْنا
خداوندا همه این امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما، و ما را
مِنْ عَذابِ السَّعيرِ، وَ اَعْطِ جَميعَ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ
از عذاب دوزخ پناه ده، و به تمام مردان و زنان مسلمان
وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ مِثْلَ‏الَّذى سَئَلْتُكَ لِنَفْسى وَلِوَلَدى
و مردان و زنان باایمان همه آنچه را که براى خود و فرزندانم از تو خواستم
في عاجِلِ الدُّنْيا وَ اجِلِ الْاخِرَةِ، اِنَّكَ قَريبٌ مُجيبٌ، سَميعٌ
در این جهان و آن جهان عنایت کن، که تو نزدیک و اجابت کننده، و شنوا
عَليمٌ، عَفُوٌّ غَفُورٌ، رَؤُوفٌ رَحيمٌ، وَ اتِنا فِى‏الدُّنْيا حَسَنَةً، وَ فى
و دانا، و عفو کننده و آمرزنده، و دلسوز و مهربان هستى، و ما را در این دنیا حسنه، و در
الْاخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنا عَذابَ النّارِ.
آن دنیا حسنه مرحمت فرما، و از عذاب جهنم حفظ نما.پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

یک آیه و این همه معجزه !!

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب ماه

کمپین بزرگ منم اربعین کربلام

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

اگر نمی‌توانید به زیارت امام حسین(عليه ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

حكايت سعدى درباره حرص مال دنيا

شهادت حضرت رقیه (س)

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

راز شش گوشه بودن ضریح امام حسین(ع)

مرگ و عالم آخرت

پر بازدید ترین مطالب روز

طريقه احوالپرسى امام حسن عليه السلام‏

سلمان فارسي و پيدايش تشيع در ايران

استاد انصاریان: رنجیدگی و آزردگی از دیگران را ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

سلمان از ما اهل بيت است

سلمان فارسی و اسلام آوردن او

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

ملاّ آقاى دربندى و درخواست از حضرت امام حسين ...