Turkish
Tuesday 26th of October 2021
215
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

 Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kur'an-ı Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hıristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlalde bulunmuş ve onları hak yola davet etmiştir.

    Ayrıca Kur'an-ı Kerim, bu taifeleri hakka davet ederken, hiç bir zaman onları Arap olarak muhatap almıyor. Nitekim müşrikler (putperestler) hakkında şöyle diyor:

  Eğer tövbe ederek, namaz kılıp zekat verirlerse sizin din kardeşlerinizdir.[1]

   Ehl-i kitap sayılan Yahudi, Hıristiyan ve Mecusiler hakkında şöyle buyuruyor:

  Ey kitap ehli, gelin, aramızda eşit olan tek söze! Ancak Allah'a kulluk edelim. O'na hiç bir şeyi eş ve ortak tutmayalım. Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı Rab edinmeyelim.[2]

   Görüldüğü gibi asla: Ey Arap müşrikleri veya Arap soyundan olan ehl-i kitap diye hitap edilmiyor. Gerçi İslâm'ın halen Arap yarımadasından dışarıya yayılmadığı ilk dönemlerde tabii olarak Kur'an'ın bu genel hitapları, sadece Arap ümmetine sunuluyordu. Fakat İslâm'ın Arap yarımadasının dışına nüfuz ettiği hicretin 6. yılından itibaren, böyle bir ihtisası gerektirecek herhangi bir sebep artık kalmamıştı.

   Yukarıdaki değindiğimiz ayetlerden başka, umumi davet edici diğer bazı ayetler de vardır. Misal olarak şu ayeti kerime:

   De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Ve bana bu Kur'an, sizi ve bunun ulaştığı herkesi korkutmam için vahyedildi.[3]

Ve şu ayet-i kerime:

Kur'an evrende bulunan herkese bir hatırlatmadan başka bir şey değildir.[4]

Ve şu ayet-i kerime:

Şüphe yok ki, bu ayet en büyük ayetlerden biridir. Ve korkutucudur insanları.[5]

    Tarihi açıdan da Asr-ı Saadette putperest, Yahudi ve Hıristiyan gibi muhtelif dinlere mensup olanların ve ayrıca Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi gibi çeşitli ümmetlere mensup olanların Müslüman oldukları ispat olunmuştur.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] -Tevbe/11.

[2] -Al-i İmran/64.

[3] -En'am/19.

[4] - Sad/87.

[5] - Müdessir/35-36.

Ayrıntılar
    Gösterim: 194

215
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

İbadetin Siması
İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
Kur'an Hatmi
Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır
Fıtrat ve İbadet
Oruç
İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
Mushafta Noktama (1)
Velayet Hadisi
Ummu’l-Müminin Hazreti Hatice’nin Yaşam Tarzı ve Davranış Modeli

 
user comment