Turkish
Tuesday 11th of May 2021
215
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-6

Bu Gadir-i Hum’u muhtasar olarak nakleden alimler : Hafız Ebu Bekr Abdullah ibin Ebi Seybe “ Musannaf “ Ahmed ibin Hanbel “ Musned “ Hafız Ebu Ya’la el-Musuli “ Musned “ Hafız Ebu Cafer Muhamm
Veda Haccı ve Gadir-i Hum-6

Bu Gadir-i Hum’u muhtasar olarak nakleden alimler :

Hafız Ebu Bekr Abdullah ibin Ebi Seybe “ Musannaf “

Ahmed ibin Hanbel “ Musned “

Hafız Ebu Ya’la el-Musuli “ Musned “

Hafız Ebu Cafer Muhammed ibin Cerir et-Tabari “ Tefsir “

Hafız Ahmed ibin ‘Ukde el-Kufi “ Kitab’ul-Velaye “

Hafız Ebu Abdullah el-Merzabani el-Bağdaadi “ Surkaat es-Su’ur “

Hafız ibin Batta el-Hanbeli “ El-İbene “

Kadı Ebu Bekr el-Baklani el-Bağdaadi “ Et-Temhid fi usul ed-Din “

Hafız Ebu Sa’id el-Harkusi en-Nisaburi “ Seref el-Mustafa “

Hafız Ahmed ibin Marduveyh el-İsfahani “ Tefsir “

Ebu İshak es-Sa’alabi “ El-Kesf vel-Beyaan “

Hafız Ebu Bekr el-Hatib el-Bağdaadi “ Tarih Bağdaad “

Hafız Ebu Sa’d es-Sam’aani “ Fadail es-Sahabe “

Huccet’ul-İslam Ebu Hamid el-Ğazali “ Sır el-‘Alemeyn “

Ebul Ferec el-Cuvzi el-Hanbeli “ Menakib “

Fahreddin er-Razi “ Tefsir “

İbn’ul-Esir “ Usud’ul-Ğaabe “

Ebul Feda İbin Kesir es-Sami “ El-Bidayetu ven-Nihaye “

Celaedden es-Suyuti “ Cem’el-Cuvami’ “

Nureddin es-Samhudi “ Vefa el-Vefa ...”‌

Ve daha nice muteber alim bu olayı tam metni ile veya muhtasar olarak nakletmiştir !!!!!!

Gadir-i Hum günü iman edenler için büyük bir bayram günü olarak tarih boyunca kutlanmıştır.Ehli Beyt imamlarından (oniki imam dan) olan hz.Cafer es-Sadık’a şöyle sormuşlar : “ Müslümanların belli başlı olan üç bayramı vardır ; Kurban bayramı, İftar bayramı ve Cuma günü bayramı.Bu üç günden baska bayramları var mı ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri şöyle cevap buyurmuş : “ Evet, müslümanların bu üç bayramdan daha yüce hürmete sahip olan bayramları vardır !”‌ Soran adam dedi ki : “ Bu bayram günü nedir ve hangi gündür ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri buyurdu ki : “ Bu bayram günü , Allah’ın elçisinin (peygamberin) müminlerin emiri hz.Ali’yi kendi yerine imam olarak tayin ettiği gün ve : Ben kimin mevlası (emir sahibi) isem bu Ali onun mevlasıdır ! buyurduğu gündür !!!”‌ Soran adam dedi ki : “ Bu gün yılın içinde hangi güne denk gelir ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri söyle buyurdu : “ Günü ne edeceksin !? Günler yılın içinde (ay hesabına göre) gezegendir ! İlk rastladığı tarih zilhicce ayının 18’i idi !!!”‌ (1)

Gadir günü , zilhicce ayının 18. Günü olan Cuma gününe denk gelmisti.Ay hesabına göre olan hicri takviminde ayın günleri rakamına göre her yıl değişir.Örneğin : Bu yılda zilhicce ayının 18. Günü cuma günü ise gelecek yılda zilhicce ayının 18. Günü pazartesi olabilir.

(1) İbin Furat el-Kufi “ Tefsir “ ; Kuleyni “ Kafi “ ; Seyh Saduk “ El-Hisaal “ ;

Seyh et-Tusi “ El-Misbah “ ; Beyruni “ El-Asaar el-Bakiye ...”‌ ; İbin Talha es-

Safii “ Matalib es-Su-ul “ ; İbin Hillikan “ Vefayat’ul-‘Ayan “ ; Sa’alabi “

Samar el-Kulub “ ; Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ...


source : tebyan
215
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında ...
Amel defteri (4)
Kâbe’de Dünyaya Gelen Tek İnsan
Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları
NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?
Mahşerdeki Hesap 3
NEHC'ÜL-BELÂĞA VE FELSEFÎ DÜŞÜNCELER
İmam Hüseyin (a.s) Neden Şehadeti Tercih Etti?

 
user comment