ความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺในมุมมองของกุรอาน


معارف اسلامی - جلسه نهم - محرم 1437 - حسینیه آیت الله علوی -  

ความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺในมุมมองของกุรอาน


อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์อาลิอิมรอน โองการที่ ๑๕-๑๗ ว่า : “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า จะให้ฉันบอกแก่พวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหม คือบรรดาผู้สำรวมตนนั้น ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสรวงสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาล และจะได้รับบรรดาคู่ครองที่บริสุทธิ์และความพึงใจจากอัลลอฮฺด้วย อัลลอฮฺทรงเห็นเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามบรรดาบ่าวทั้งหลาย  ซึ่งคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า โอ้องค์อภิบาลของเรา แท้จริงพวกพวกเราได้ศรัทธาแล้ว โปรดทรงอภัยโทษความผิดของพวกเราด้วยเถิดและโปรดได้ทรงปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟรกด้วย (พวกเขาคือ) บรรดาผู้ที่อดทน ผู้ที่สัตย์จริง ผู้ที่ภักดี ผู้ที่บริจาคและผู้ที่ขออภัยโทษในยามใกล้รุ่ง”

 ในช่วงท้ายของโองการที่ ๑๕ พระองค์ได้กล่าวถึงบ่าวของพระองค์และในสองโองการถัดมาได้กล่าวถึงคุณสมบัติ ๖ ประการของบ่าวที่แท้จริงไว้ดังนี้

 บ่าวที่แท้จริงคือผู้ที่มุ่งจิตใจของเขาสู่พระผู้อภิบาลแต่เพียงผู้เดียว ความศรัทธาจะทำให้จิตใจของเขาได้รับแสงสว่างแห่งทางนำและจะมีความรู้สึกผิดชอบในการกระทำของเขา

 คุณสมบัติของบ่าวที่แท้จริงอีกอย่างคือ ความอดทน หมายถึงบ่าวของอัลลอฮฺจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนและการยืนหยัด ซึ่งในโองการข้างต้นกล่าวถึงการมีความอดทนอย่างสิ้นเชิง หมายถึงทุกๆความอดทนรวมถึงการอดทนและยืนหยัดในการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ , การยืนหยัดอดทนในการละทิ้งความชั่ว

 ท่านอิมามซอดิก (อ.) อธิบายโองการดังกล่าวไว้ว่า : ใครก็ตามที่กล่าว “ อัซตัฆฟิรุลลอฮ์ วะ อาตูบุอิลัยฮ์” (ข้าขออภัยโทษต่อองค์อัลลอฮฺผู้ทรงเป็นองค์อภิบาลของข้า และขอน้อมกลับไปสู่พระองค์) เจ็ดสิบครั้งในนมาซ “วิตร์” (เราะกะอัตสุดท้ายของนมาซ ตะฮัดญุด) ติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีอัลลอฮฺจะทรงให้เขาได้อยู่ในตำแหน่ง “ผู้ที่ขออภัยโทษในยามใกล้รุ่ง” และให้อภัยโทษต่อความผิดบาปของเขา

 บ่าวที่แท้จริงคือผู้ที่ซื่อสัตย์และปฏิบัติดี สิ่งที่เขามีความเชื่อและศรัทธาจะต้องถูกแสดงออกมาทางการกระทำของเขาและจะต้องออกห่างการหน้าไหว้หลังหลอกและการคดโกง

บ่าวที่แท้จริงจะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และจะต้องยืนหยัดในสิ่งนี้อย่างจริงจัง

บ่าวที่แท้จริงคือผู้ที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ การบริจาคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการบริจาคทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการให้ทานในทุกสิ่งที่มีอยู่ในครอบครองของตนไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือจิตใจบ่าวที่แท้จริงคือผู้ที่ขออภัยโทษในยามใกล้รุ่ง

 รากศัพท์คำว่า  “ซะฮัร” หมายถึงการปกปิด การปกคลุม เพราะว่าในเวลากลางคืนถูกปกคลุมไปด้วยความมืด  กุรอานจึงเรียกช่วงสุดท้ายของกลางคืนว่า “ซะฮัร”

 ช่วงดึกเป็นเวลาที่ผู้หลงลืมอยู่ในความหลับใหล ความวุ่นวายแห่งโลกวัตถุสงบลง เวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่บ่าวที่แท้จริงของอัลลอฮฺตื่นขึ้นและมุ่งจิตใจของพวกเขาสู่พระองค์เพียงผู้เดียว ก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ขออภัยโทษต่อความผิดบาป พวกเขาดื่มด่ำในความเป็นเอกานุภาพของพระองค์ โดยที่คร่ำครวญพรรณนาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับมุ่งหวังในความเมตาของพระองค์

ขอขอบคุณเว็บไซต์อัชชีอะฮ์

کلیپ های منتخب این سخنرانی
سخنرانی های مرتبط
پربازدیدترین
سخنرانی استاد انصاریان سخنرانی مکتوب استاد انصاریان سخنرانی ها سخنرانی استاد انصاریان در حسینیه آیت‌الله علوی دهه اول محرم 94 حسینیه آیت الله علوی تهرانی سخنرانی نهم