ไทยแลนด์
Monday 26th of September 2022
0
نفر 0

จงอ่านอัลกุรอาน ในขอบเขตที่สะดวก

จงอ่านอัลกุรอาน ในขอบเขตที่สะดวก

 

 

การอิบาดะฮฺที่มีคุณค่ายิ่ง ประการหนึ่ง คือ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน สิ่งนี้นับว่า มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงตรัสในเรื่องนี้ว่า

"ดังนั้น พวกเจ้าทั้งหลาย จงอ่านในขอบเขตที่สะดวกจากอัลกุรอานเถิด”

 (อัลกุรอาน บทอัลมุซัมมิล โองการที่ 20)

 

การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในทุกๆ สภาพ

 

     

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่จะกำชับ และสั่งเสียสิ่งใดๆ นั้น สิ่งที่เขาสั่งเสียนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีผลต่อชะตากรรมชีวิต ส่วนหนึ่งจากคำสั่งเสีย ของท่านมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่มีต่อท่านอะลี (อ.) คือ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำ "และจำเป็นที่เจ้าจะต้องอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในทุกๆ สภาพ"

 

        

การอิบาดะฮ์จำนวนมาก จะถูกยกเว้น หรือไม่ก็มีการผ่อนปรน ในกรณีที่ความป่วยไข้ ยามเดินทาง หรือในช่วงของการญิฮาด (ต่อสู้) ในหนทางของอัลลอฮ์ แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงเน้นอย่างยิ่งว่า แม้จะอยู่ในสภาวะนี้ ก็จงอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ตราบเท่าที่สามารถจะกระทำได้

 

         

"พระองค์ทรงรอบรู้ว่า ต่อไปบางคนจากพวกเจ้า จะเป็นผู้เจ็บป่วย และคนอื่นๆ อีกบางคน จะออกเดินทางไปในหน้าแผ่นดิน เพื่อแสวงหา (ปัจจัยยังชีพ) จากความโปรดปราน ของพระผู้เป็นเจ้า และคนอื่นๆ อีกบางส่วน ก็จะออกทำศึก ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น พวกเจ้าจงอ่านในขอบเขต ที่สะดวก จากอัลกุรอานเถิด" (บทอัลมุซซัมมิล โองการที่ 20)

 

       

เคล็ดลับของประเด็นดังกล่าวนี้ คืออะไร! ทำไม การอ่านอัลกุรอานเป็นประจำ และทุกๆ วัน จึงถูกเน้นมากถึงเพียงนี้ บางทีเหตุผล หรือวิทยปัญญา (ฮิกมะฮ์) ของอัลกุรอาน ก็คือว่า

คัมภีร์อัลกุรอาน คือแบบแผนสำหรับการดำเนินชีวิตอันไพบูลย์ ของมุสลิมทุกคน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสมควร ที่บรรดามุสลิม จะต้องอ่านทุกๆ วัน เขาจะต้องเรียนรู้ ถึงบทเรียนแห่งการดำเนินชีวิต จากคัมภีร์ และปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนรู้

 

         

ดังเช่นที่มนุษย์จะเตรียมแผนการ สำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตนเอง และทุกๆ เช้า เขาจะทบทวนถึงแผนงานดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน มุสลิมทุกคน ที่ปรารถนาจะปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอาน จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เขาจะต้องอ่านอัลกุรอาน อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ วัน เพื่อว่าภายใต้การปฏิบัติตามคำสั่งสอน และการชี้นำของคัมภีร์

อัลกุรอาน เขาจะได้ย่างก้าวไปสู่ความสำเร็จ และความไพบูลย์ ทั้งชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า

 

ปริมาณของการอ่านแต่ละวัน

 

        

บางทีอาจมีผู้ถามว่า ในเมื่อการอ่านอัลกุรอานประจำวัน มีความสำคัญถึงเพียงนี้ ดังนั้น เราควรอ่านอัลกุรอาน วันละกี่อายะฮฺ!(โองการ) คำตอบสำหรับคำถามข้อนี้ มีปรากฏอยู่ใน

หะดีษจำนวนมาก ซึ่งเราจะขอนำมาเสนอไว้ในที่นี้ เพียงสองหะดีษ

 

จำนวนน้อยที่สุดในการอ่าน

 

        

ในหะดีษ (วจนะ) บทหนึ่ง ซึ่งมีรายงานจากท่านอิม่ามบากิร (อ.) ชี้ให้เห็นว่า หากมุสลิมคนใด ไม่ต้องการที่จะถูกนับว่า เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้เผลอเรอ ผู้หลงลืม จำเป็นที่เขาจะต้องอ่านอัลกุรอาน อย่างน้อยวันละ 10 โองการ อิม่ามบากิร (อ.) ได้อ้างคำพูดประเด็นนี้ จากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ซึ่งท่านได้กล่าวว่า

"ผู้ใดที่อ่าน (อัลกุรอาน) สิบโองการในแต่ละคืน เขาจะไม่ถูกบันทึก ให้เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้หลงลืม"

 

         

อย่างไรก็ดี การอ่านในจำนวนดังกล่าวนี้ เป็นการอ่านที่นอกเหนือ ไปจากที่มุสลิมทุกคน จำเป็นต้องอ่านในการละหมาดของเขา เพราะบรรดาโองการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาด และการอ่านมัน ถือเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคน

 

"50 อายะฮฺ (โองการ) คือ การอ่านของบรรดาผู้ทำการรำลึก"

 

         

ในหะดีษบทข้างต้น ได้กล่าวต่อไปอีกว่า บุคคลใดก็ตามที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในทุกๆ วันๆ ละ 50 อายะฮ์(โองการ) เขาจะเข้าอยู่ในบรรดา ผู้ที่ทำการรำลึก ถึงพระผู้เป็นเจ้า ตลอดเวลา

 

จำนวนการอ่านของนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน

 

         

ท่านมัรฮูม เฟฎ กาชานี ผู้เป็นนักนิติศาสตร์ นักอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน และอาริฟผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นนี้ ไว้ในหนังสือ อัล"มะฮัจญะตุบบัยฎออ์" ของท่านว่า

 

         

ถ้าหากผู้อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นผู้ที่คิดใคร่ครวญ ในความหมายของคัมภีร์อัลกุรอาน ดังนั้น เขาได้ปฏิบัติตามริวายะฮฺ (คำรายงาน) หนึ่งที่กล่าวว่า ในแต่ละวัน ควรอ่านอัลกุรอานห้าสิบโองการ เพราะอิมามชอดิก (อ.) ได้กล่าวไว้ว่า

 

"คัมภีร์อัลกุรอาน คือ พันธสัญญาของอัลลอฮฺ ที่มีมายัง (มนุษย์ผู้เป็น) สิ่งถูกสร้างของพระองค์ แน่นอนยิ่ง เป็นสิ่งที่สมควรสำหรับผู้เป็นมุสลิม ที่เขาจะมองดูในพันธสัญญาของเขา และจะต้องอ่านจากมันในทุกๆ วัน (อย่างน้อย) ห้าสิบอายะฮฺ

 

         

บรรดาท่านผู้อ่านที่มีเกียรติ ทั้งชายและหญิง ก็ได้เห็นแล้วว่า การอ่านอัลกุรอาน อย่างน้อยวันละ 50 อายะฮฺ นั้น เป็นจำนวนที่สมควรอย่างยิ่ง ที่มุสลิมทุกคน ควรอ่านเป็นประจำในแต่ละวัน ดังนั้น จำนวนของการอ่านดังกล่าวนี้ สำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้ประกาศสาส์นของพระผู้เป็นเจ้า แก่มวลมนุษย์ เป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียว เนื่องจากจะเป็นห่วงสัมพันธ์ ระหว่างเขากับอัลกุรอาน หมายความคือ พันธะสัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้า

 

         

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความโปรดปราน และความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดานักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้มีเกียรติจะได้รับเตาฟิก

(ความสำเร็จ) ในการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในจำนวนดังกล่าว

 

จำนวนการอ่าน ของผู้ประกอบอาชีพ และบรรดาพ่อค้า

 

         

บรรดาเจ้าของร้าน และพ่อค้าทั้งหลายก็เช่นนั้น จำเป็นต้องให้ความสนใจ ต่อการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นพิเศษ มันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงพึงพอพระทัย เสียนี่กระไร หากบรรดาเจ้าของร้านของเรา จะดำเนินรอยตามเจ้าของร้าน และพ่อค้าต่างๆ ในยุคอดีต

 

         

บรรดาพ่อค้า และเจ้าของร้าน นับจากยุคอดีต มาจากกลุ่มบุคคล ที่มีความเคร่งครัดในศาสนา และมีความผูกพัน กับการอ่านอัลกุรอาน หรือแม้กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่า ในการรักษาสัญลักษณ์ต่างๆ ของอิสลาม การจัดตั้งชุมนุมการอ่านอัลกุรอาน บุคคลเหล่านี้ จะรุดหน้า ก่อนกลุ่มชนในระดับอื่นๆ ในสังคม ดังนั้น ในเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอิหร่าน ในยุคปัจจุบัน ก็จะเป็นแบบนี้เช่นกัน

 

         

ทุกคนคงจะเคยได้ยินหรือไม่ ก็คงได้อ่านมาแล้วว่า บรรดาพ่อค้าในสมัยอดีต นอกจากพวกเขา จะพักการขาย และปิดร้านรวงของตน ในช่วงเวลาละหมาดแล้ว พวกเขายังมีการละหมาดประจำวัน ในรูปของญะมาอะฮฺ อีกด้วย และพวกเขา จะเริ่มต้นงานประจำวันของตนเอง ด้วยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า และการรำลึกถึงพระองค์ บรรดาพ่อค้า หรือเจ้าของร้าน จำนวนมาก ภายหลังจากเปิดร้านค้า และจัดเตรียมสินค้าในร้าน เรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะเปิดคัมภีร์อัลกุรอาน และเริ่มต้นงานประจำวันของตนเอง ด้วยพจนารถแห่งพระผู้ทรงสร้าง แบบฉบับอันดีงามดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นสาเหตุ ที่ทำให้พวกเขาได้รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า อยู่ตลอดวันในการค้าขาย และทำให้พวกเขาปลอดภัย จากกระซิบกระซาบของซัยฏอนมารร้าย และการค้าของฮะรอม (ต้องห้าม) ยังผลทำให้พวกเขา เข้าอยู่ในกลุ่มของบรรดาพ่อค้า ที่อัลลอฮฺทรงรักพวกเขา และพระองค์ได้ทำให้การค้าขาย และอาชีพของพวกเขา มีความจำเริญ (บะรอกะฮฺ)

 

      

ท่านอิมามชอดิก (อ.) ได้กล่าวเกี่ยวกับบรรดาพ่อค้า ชาวมุสลิมไว้เช่นนี้ว่า "สิ่งใดกระนั้นหรือ ที่หักห้าม...พ่อค้าที่หมกมุ่นกับการค้าขายในตลาด โดยที่เมื่อเขากลับถึงบ้านของตนเอง... เขาจะไม่นอนจนกว่า... เขาจะได้อ่านสักซูเราะฮฺหนึ่ง จากอัลกุรอาน เพราะทุกๆ อายะฮฺที่เขาจะอ่านนั้น จะถูกบันทึกสิบความดี สำหรับเขา และความชั่วร้ายสิบประการ จะถูกลบไปจากเขา"

 

ช่วงเวลาต่างๆ ของการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน

 

      

จากบรรดาโองการอัลกุรอาน และหะดีษทั้งหลาย สามารถสรุปได้ว่า การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และการรำลึกถึงอัลลอฮฺ ในทุกๆ ช่วงเวลา และโองการเป็นสิ่งที่ดียิ่ง แต่สำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้ ได้ถูกสั่งเสีย และกำชับไว้เป็นพิเศษ คือ

 

      

ช่วงเวลายามเช้า ภายหลังละหมาดซุบฮิ ช่วงเวลาก่อนนอน ในยามค่ำคืน ช่วงเวลาดึก และช่วงเวลาก่อนรุ่งอรุณ

 

      

ด้วยเหตุนี้เอง สมควรอย่างยิ่ง สำหรับแต่ละบุคคล ที่จะกำหนดเอาเวลาบางส่วน จากเวลาเหล่านี้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพ และโอกาสของตนเอง เพื่อเป็นโปรแกรม การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับตนเอง.

 

บทความโดย : อบุลฟัฏล์ อัลลามี มะยานยี

แปลโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

ขอขอบคุณเว็บไซต์ islamicstudiesth

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

รู้จักเพื่อน พิจารณามิตร ...
ชีวประวัติของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ...
...
...
อิมามฮะซัน อัสการีย์ ...
อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ
เหตุผลของการถือศีลอด?
การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ...
ความเป็นพี่น้องในอิสลาม
การคบชู้หมายถึงอะไร?

 
user comment