ไทยแลนด์
Friday 10th of July 2020
  1336
  0
  0

หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์

หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์

ความหมายส่วนหนึ่งของดุอา อบูฮัมซะฮ์ อัษษุมาลีย์ (อ่านยามย่ำรุ่งในเดือนรอมฏอนอันทรงเกียรติ)
โอ้ องค์อภิบาลของข้าฯ ขอทรงอย่าสั่งสอนข้าฯ ด้วยการลงทัณฑ์อันเจ็บแสบของพระองค์เลย

และขอทรงอย่าให้ข้าต้องประสบกับการพลิกแพลงสถานะโดยพระองค์เลย

ข้าฯจะพบความดีงามใดได้เล่า นอกจาก ณ พระองค์เท่านั้น

และข้าฯ จะพบทางรอดปลอดภัยได้อย่างไร ในเมื่อไม่เหลือทางรอดใดนอกจากทางของพระองค์

แม้แต่ผู้ประพฤติดีเองก็ไม่อาจจะประคองตนในความดีได้โดยปราศจากการช่วยเหลือและความเมตตาของพระองค์

และไม่มีคนที่ประพฤติชั่วคนใดที่สามารถหลุดพ้นจากอาณาจักรพลานุภาพของพระองค์ได้โอ้ องค์อภิบาลของข้าฯ โอ้ องค์อภิบาลของข้าฯ โอ้ องค์อภิบาลของข้าฯ ...ด้วยพระองค์เท่านั้น จึงทำให้ข้าฯรู้จักพระองค์ นั่นก็เป็นเพราะพระองค์นำทางข้าฯ สู่พระองค์

และเชิญชวนข้าฯให้ก้าวย่างสู่พระองค์ และมาตรว่าไร้ซึ่งความเมตตาของพระองค์ ข้าฯก็ไม่มีวันรู้ได้เลยว่าพระองค์เป็นสิ่งใดมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ที่ข้าพระองค์วิงวอน พลันพระองค์ทรงตอบรับโดยไม่รีรอ ถึงแม้ข้าฯจะเชื่องช้ายามที่พระองค์เรียกหาข้าฯก็ตาม

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ที่ข้าฯ วอนขอ พลันพระองค์ทรงประทานแก่ข้าฯ โดยทันใจ ถึงแม้ข้าฯ จะแสดงอาการตระหนี่ถี่เหนียวยามที่พระองค์หยิบยืมจากข้าฯ (โดยการหยิบยืมของบ่าวของพระองค์)

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ที่ข้าร้องเรียกพระองค์ให้ทรงสนองความต้องการของข้าได้ทุกชั่วยามตามที่ใจข้าฯปรารถนา

และอิงแอบกระซิบกระซาบต่อพระองค์ในความลับอันฝังลึกในใจข้าฯ โดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดนำความเข้ากราบเรียนแทน

พลันพระองค์ก็ทรงสนองตอบความต้องการของข้าฯ

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ซึ่งข้าฯ ไม่ขอวิงวอนผู้ใดนอกจากพระองค์ผู้เดียว

เพราะแม้นข้าฯ วิงวอนขอผู้อื่น ก็ไม่มีใครสนองตอบคำวิงวอนของข้าแม้แต่คนเดียว

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ซึ่งข้าฯ ไม่คาดหวังผู้ใดนอกจากพระองค์

เพราะแม้นข้าฯ คาดหวังจากผู้อื่น พวกเขาย่อมเหยียบย่ำความหวังของข้าฯ เป็นแน่แท้

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ซึ่งรับข้าฯไว้ในอุปการะเอง พระองค์จึงทรงทะนุถนอมข้าฯ

แต่หากทรงฝากฝังข้าฯแก่ผู้คนทั่วไป พวกเขาย่อมดูถูกเหยียดหยามข้าฯ โดยไม่ต้องสงสัยมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ซึ่งมอบความรักความเมตตาแก่ข้าฯ ทั้งที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องมีข้าฯแต่อย่างใด

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิแด่พระองค์ ผู้ทรงไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อพฤติกรรมของข้าฯ ประหนึ่งว่าข้าฯไม่เคยทำบาปเลยแม้สักครั้งเดียวด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงเป็นองค์สดุดีสูงสุด ผู้ควรค่าแก่การสดุดีเพียงองค์เดียวสำหรับข้าฯโอ้ อัลลอฮ์ แท้จริงข้าพระองค์ได้พบว่าหนทางที่ทอดยาวสู่พระองค์นั้นเปิดกว้าง

และต้นน้ำแห่งความหวังก็ไหลเชี่ยวสู่มหาสมุทรแห่งพระองค์

และการแสวงหาความช่วยเหลือผ่านความเอื้ออาทรของพระองค์นั้น ปราศจากอุปสรรคเสมอสำหรับผู้ตั้งความหวัง ณ พระองค์

และประตูแห่งการวิงวอนพระองค์ เปิดกว้างเสมอสำหรับผู้โอดครวญต่อพระองค์

และข้าฯรู้แน่ชัดว่าพระองค์คือผู้ตอบรับเสมอสำหรับผู้มีหวัง

และเป็นผู้บำบัดความโศกเศร้าเสมอสำหรับผู้มีความโศกาอาดูร

  1336
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    ...
    อิมามมะฮฺดี (อ.)ในช่วงเร้นกาย
    เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ ...
    ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม
    ผู้นำฮูซีประกาศ ...
    ปรัชญาฮัจญ์ ...
    ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
    ...
    หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
    ดุอาประจำวันที่ 19 ...

latest article

    ...
    อิมามมะฮฺดี (อ.)ในช่วงเร้นกาย
    เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ ...
    ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม
    ผู้นำฮูซีประกาศ ...
    ปรัชญาฮัจญ์ ...
    ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
    ...
    หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
    ดุอาประจำวันที่ 19 ...

 
user comment