ไทยแลนด์
Tuesday 2nd of June 2020
  1078
  0
  0

การบริหารริซกี

การบริหารริซกี

ฮะดีษที่เกี่ยวกับการแสวงหาและเพิ่มพูนริซกี

ท่านนบีกล่าวว่า
ผู้ใดกล้ารับประกันว่าจะทำดีกับบุพการี และเชื่อมสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ ฉันก็กล้าที่จะรับประกันว่าทรัพย์สินของเขาจะเพิ่มพูน อายุขัยของเขาจะยืนยาว และเขาจะเป็นที่รักในหมู่พวกพ้องอย่างแน่นอน

ท่านนบีกล่าวว่า
การทำอิบาดะฮ์ (สักการะภักดีต่ออัลลอฮ์) นั้นมีอยู่ด้วยกันสิบส่วน และเก้าในสิบนั้นก็คือการแสวงหาริซกีที่ฮะลาล (เป็นที่อนุมัติทางศาสนา)

ท่านนบีกล่าวว่า
ใครก็ตามที่ประพฤติดีต่อคนในครอบครัว ริซกีของเขาจะได้รับการเพิ่มพูน

ท่านนบีกล่าวว่า
การแสวงหาริซกีที่ฮะลาลนับเป็นภารกิจภาคบังคับ (วาญิบ) เหนือมุสลิมีนและมุสลิมะฮ์ทุกคน

อิมามอลีกล่าวว่า
จงรู้ไว้เถิดว่าริซกีนั้นมีสองประเภท ประเภทที่เธอต้องบากบั่นแสวงหามัน และประเภทที่จะมันจะแสวงหาเธอแม้เธอจะมิได้แสวงหามันก็ตาม


ท่านนบีกล่าวว่า
มีสี่ประการที่จะเพิ่มพูนริซกี
การมีจรรยามารยาทที่งดงาม การแสดงอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อเพื่อนบ้าน การระวังไม่เบียดเบียนผู้อื่น และการลดการคร่ำครวญเสียใจเกินควร

ท่านนบีกล่าวว่า
ผู้ใดบริโภคอาหารที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองในการแสวงหาสิ่งฮะลาล ประตูแห่งสรวงสวรรค์ทั้งหลายจะเปิดกว้างเพื่อให้พวกเขาเลือกทางเข้าสรวงสวรรค์ตามที่ใจปรารถนา

ท่านนบีกล่าวว่า
จงสอยริซกีลงมาด้วยการให้เศาะดะเกาะฮ์(ให้ทาน)เถิด การตื่นแต่เช้าจะอำนวยความเป็นสิริมงคลและจะทำให้เนียะมัตต่างๆได้รับการเพิ่มพูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องริซกี การมีลายมือที่งดงามก็ถือเป็นหนึ่งในกุญแจที่ไขไปสู่ริซกี วาจาที่ดีก็มีส่วนในการเพิ่มริซกีเช่นเดียวกัน

อิมามบากิรกล่าวว่า
มนุษย์ทุกคนได้รับการกำหนดริซกีฮะลาลไว้แล้วซึ่งพระองค์จะมอบให้กับเขาในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็จะทรงวางสิ่งยั่วยวนใจอันเป็นฮะรอมก็จะอยู่ใกล้ๆเขา หากเขาเลือกสิ่งฮะรอม พระองค์ก็จะทรงริบริซกีฮะลาลที่กำหนดไว้สำหรับเขาเสีย และ ณ พระองค์มีสิ่งดีงามนอกเหนือจากสองสิ่งดังกล่าวอีกมากมายมหาศาล

อิมามบากิรกล่าวว่า
ขอแนะนำให้พวกท่านจงดุอาให้กับพี่น้องร่วมศาสนาโดยไม่ต้องเผยให้ใครทราบ เพราะการกระทำนี้จะทำให้ริซกีหลั่งใหลสู่พวกท่าน

ท่านนบีกล่าวว่า
แขกเหรื่อที่เยี่ยมเยียนท่านจะพกพาริซกีของพวกเขามากับตนด้วย และจะนำความผิดบาปของคนในบ้านออกไป

ท่านนบีกล่าวว่า
แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยกับการประทานริซกีเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะมีปฎิกิริยาต่อริซกีนั้นอย่างไร หากว่าเขาแสดงความพอใจ พระองค์ก็จะประทานความจำเริญแก่ริซกีนั้น แต่หากเขาแสดงความไม่พอใจ ริซกีนั้นก็จะปราศจากความจำเริญและบารอกัตแปลจาก tebyan.net

โดย อิบนุ อิลยาส

  1078
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    วจนะของอิมามมุฮัมมัด ...
    สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 2 ...
    อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งทางนำ
    ...
    เตาฮีด ...
    ชีวประวัติศาสดาแห่งอิสลาม ตอนที่ 2
    ...
    นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)
    ...
    เตาฮีด ...

 
user comment