ไทยแลนด์
Thursday 27th of January 2022
389
0
نفر 0

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่1

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่1

สิ่งจำเป็นที่ต้องไม่ปรากฏในครอบครัว ตอนที่1

 
อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า

 

 

 
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
“จงอย่าตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น เนื่องจากทั้งหู ตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน”
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมของครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องกล่าวถึงคือ ความสัมพันธ์กับการหลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิตคู่ภายใต้ครอบครัว แน่นอน สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ มิใช่จริยธรรมอันมีความจำกัดเฉพาะครอบครัวเท่านั้น ทว่าเป็นจริยธรรมที่จะต้องนำไปใช้กับเพื่อนคนรอบด้าน บรรดาบุตรหลาน และเพื่อร่วมงาน เพียงแต่ว่าการให้ความสำคัญต่อครอบครัวคือ สิ่งจำเป็นที่มาก่อนบุคคลอื่น อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่น หรือครอบครัว หรือความประพฤติที่ต้องไม่ปฏิบัติต่อสามีและภรรยา เพราะเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และการทะเลาะวิวาทกัน อีกนัยหนึ่งหากจะกล่าวไปแล้ว จริยธรรมครอบครัว ไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ใดก็ตามล้วนก่อให้เกิดผลพวงในแง่บวกเสมอ กล่าวคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การรักษาสัญญา การให้เกียรติต่อกัน และความรัก
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นมารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมครอบครัว ขณะเดียวกันยังมีความประพฤติอีกหลายประการ จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาข้อสัญญาต่างๆ ภายในครอบครัวให้เกิดความมั่นคง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน มีความแตกต่างกันบางครอบครัวมีความสุขสันต์ แต่บางครอบครัวมีแต่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท ลูกหนีออกจากบ้าน ติดยาเสพติด หรือบางครอบครัวไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ หรือไม่อาจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุตร กับศาสนาและศีลธรรมอันดีงามได้ บางครอบครัวก็สร้างครอบครัวด้วยยากลำบากยากจน ชีวิตไม่เคยพบกับความราบรื่น แน่นอน มิได้หมายความว่าทั้งหมดเกิดจากความยากจนเพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นว่าบางครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยก็ประสบปัญหาเหล่านี้เหมือนกัน บางคนกล่าวว่าฐานะการเงินของฉันดี ไม่มีความเดือดร้อนเรืองเศรษฐกิจภายในครอบครัว ฉันมีพร้อมทุกสิ่ง แต่ฉันไม่อาจใช้ชิวิตอย่างมีความสุข และมีความเข้าใจดีต่อกัน กับภรรยาของฉันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเราขาดสะบั้นลงแล้ว ฉะนั้น สิ่งสำคัญยิ่งประการหนึ่ง อันจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขแบบยั่งยืนได้คือ การป้องกันไม่ให้มีอันตราย และความเสียหายเกิดขึ้นในครอบครัว

 
การหลีกเลี่ยงอันจำเป็นในชีวิต
อะไรคือสิ่งจำเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงในการดำรงชีวิตครอบครัว แน่นอน สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มีความจำเป็นต่อสังคมอื่นด้วยเช่นกัน แต่ข้าพเจ้าต้องการเน้นชีวิตครอบครัวเป็นหลัก เนื่องจากครอบครัวคือเสาหลักสำคัญของสังคม ถ้าครอบครัวมีความมั่นคง มีการพัฒนา และมีความจำเริญสังคมก็จะดีตามไปด้วย

389
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
...
โองการวิลายัต ...
...
ความประเสริฐของ ...
นัศรุลลอฮ์ : ...
...
...
ความหมายของตักวาในอัลกุรอาน
...

 
user comment