ไทยแลนด์
Saturday 8th of August 2020
  12
  0
  0

บทธรรมเทศนาของอิมามริฎอ

บทธรรมเทศนาของอิมามริฎอ

 

คอลีฟะฮ์มะอฺมูน อับบาซีในยุคสมัยของอิมามอะลี ริฎอ(อ.) ได้แต่งตั้งอิมามอะลี ริฎอ(อ.) เป็นผู้สืบทอดหรือมกุฏราชกุมารด้วยกับเหตุผลทางการเมือง อิมามอะลี ริฎอจึงจำต้องยอมรับ และมะอฺมูนได้ขอร้องท่านอิมามให้เขียนบทคุตบะฮ์(ธรรมเทศนา) ให้เขา เพื่อเขาจะได้นำไปอ่านในเวลาที่เขานำนมาซประชาชนในวันศุกร์ ดังนั้น อิมามอะลี ริฎอ(อ.) จึงได้เขียนบทคุตบะฮ์สำคัญบทนี้ให้แก่เขา :


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

 

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งไม่ได้มาจากสิ่งใด และไม่ต้องการความช่วยเหลือจากการทำสิ่งใด หรือจากสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้น และไม่ได้บังเกิดสิ่งใดๆ จากมัน พระองค์เพียงแต่ตรัสกับมันว่า “จงเป็น” และมันก็เป็น

 

และฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ ผู้ทรงเอกะและไม่มีภาคีหุ้นส่วนใดๆ ทรงอยู่เหนือการมีคู่เคียง การแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม การมีคู่คิดหรือบุตร ฉันยังขอปฏิญาณด้วยว่ามุฮัมมัดคือบ่าวผู้ถูกเลือกของพระองค์ และเป็นผู้โดดเด่น ผู้ได้รับความไว้วางใจ

 

พระองค์ทรงส่งท่านมาพร้อมกับอัล-กุรอานที่มีความละเอียด เป็นการสำแดงที่เชื่อมโยงของพระองค์ และเป็นเครื่องจำแนกอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ดังนั้น พระองค์ได้แจ้งข่าวดีถึงรางวัลตอบแทนของพระองค์และได้เตือนถึงการลงโทษของพระองค์ ขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญแก่ท่านและครอบครัวของท่าน

 

ฉันขอฝากฝังไว้แก่พวกท่าน โอ้ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ผู้ทรงรู้ถึงความลับและการเปิดเผยของพวกท่าน และทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกท่านซ่อนเร้น ดังนั้น แน่นอนยิ่ง อัลลอฮ์จะไม่ทรงปล่อยพวกท่านให้อยู่โดยไร้จุดมุ่งหมาย และพระองค์ไม่ได้สร้างพวกท่านมาโดยไร้สาระ และพระองค์จะไม่ให้พวกท่านเป็นผู้ชี้นำ

 

พึงระวัง! พึงระวังเถิดปวงบ่าวของอัลลอฮ์! เพราะอัลลอฮ์ได้ทำให้พวกท่านระมัดระวังต่อ(การตอบแทนจาก)พระองค์ ดังนั้น จงอย่าทำให้(ตัวเอง)ต้องเสียใจ ด้วยการทำให้พระองค์โกรธกริ้ว และนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานในไฟนรก แท้จริง การทรมานจากสิ่งนั้นเป็นความชั่วที่ยาวนาน แท้จริง มันเป็นสถานที่และที่พำนักอันชั่วร้าย ไม่มีทางออก ดวงตาไม่ได้หลับ วิญญาณไม่เป็นและไม่ตาย (พวกเขา) ถูกล่ามโซ่และพันธนาการ (ถูกนำมา) สู่การลงโทษและการลงโทษที่เป็นเยี่ยงอย่าง ผิวหนังของพวกเขาจะถูกเผาไหม้ เราจะเปลี่ยนผิวอื่นให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษ แท้จริง อัลลอฮ์คือผู้ทรงอำนาจยิ่ง ผู้ทรงปรีชาญาณยิ่ง ไฟที่ควันของมันจะห้อมล้อมพวกเขา ดังนั้น การเรียกร้องของพวกเขาจะไม่ถูกได้ยิน การอ้อนวอนของพวกเขาจะไม่ถูกขานตอบ และจะไม่มีความเมตตาต่อการคร่ำครวญของพวกเขาเลย

 

ดังนั้น จงหนีห่างเถิด โอ้ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ จงไปหาอัลลอฮ์โดยผ่านวิญญาณที่สูญสิ้นเหล่านี้ ด้วยการร้องขออย่างต่อเนื่อง ในวันเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว ก่อนที่ความตายจะประสบแก่พวกท่าน มาพรากวิญญาณไปจากพวกท่าน มาสร้างความทุกข์ในหัวใจของพวกท่าน และมาอยู่ระหว่างพวกท่านกับการคืนกลับ ช่างห่างไกลเหลือเกิน! ดังนั้น มันจะไม่มีหนทางคืนกลับ และไปไม่ถึงยังที่อยู่อาศัย ขออัลลอฮทรงปกป้องพวกท่านและฉันโดยผ่านสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปกป้องมิตรสหายที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ ขอทรงชี้นำพวกท่านและฉันไปยังสิ่งที่พระองค์ได้ทรงชี้นำแก่ปวงบ่าวที่ดีของพระองค์

 

(อัด-ดุรฺรุล-นาซิม หน้า 215)


ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์ออนไลน์

  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    เทววิทยาอิสลาม บทที่ 1
    ริซกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ...
    อัลกุรอาน พระมหาคัมภีร์แห่งอิสลาม
    ...
    บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์
    ผู้ชนะที่แท้จริง
    สังเขปชีวประวัติอุมมุลบะนีน
    สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ...
    สวนฟะดักท่านหญิงฟาฏิมะฮ์
    9 ...

 
user comment