ไทยแลนด์
Sunday 29th of November 2020
  1597
  0
  0

วิถีฟื้นฟูของอิมามมะฮ์ดี

วิถีฟื้นฟูของอิมามมะฮ์ดี

ประชาคมโลกไม่อาจจะฟื้นฟูได้ด้วยคมดาบ

พวกท่านทราบดีว่าขณะนี้มีประชากรโลกอยู่ประมาณ เจ็ดพันล้านคนในโลกใบนี้ วันที่ท่านอิมามมะฮ์ดีปรากฎกาย ประชากรโลกอาจจะเพิ่มจำนวนเป็นเจ็ดหมื่นล้านคนหรือมากกว่านี้ก็เป็นได้

เป็นไปได้ไหมที่จะฟื้นฟูโลกและประชากรโลกด้วยการฆ่าแกงกันเพียงอย่างเดียว? หากเป็นเช่นนี้ มันก็เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลั่งเลือดล้างแค้นกันต่อไป

สมมุติต้องฆ่าสักห้าพันล้านจากจำนวนเจ็ดพันล้านคนในปัจจุบัน เมื่อเหลือประชากรโลกสองพันล้านคน นี่ก็เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นกันต่อไปไม่จบสิ้น


จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะพัฒนามนุษยชาติด้วยการฆ่าแกงกัน?!

เราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าปัญหาที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้คืออะไร ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขได้ด้วยการรอคอยอิมามมะฮ์ดี

ไม่ไช่เรื่องแปลกที่ท่านอิมามมะฮ์ดีจะสามารถบริหารโลกได้ เพราะอภินิหารหรือมุอ์ญิซาตสูงสุดของท่านอิมามมะฮ์ดีคือการทำให้ประชากรโลกทรงปัญญา เพียงแค่เราอาจไม่รู้ว่าท่านจะใช้วิธีใดระดมปัญญาให้เกิดแก่ประชากรโลกทั้งมวล

มีฮะดีษรายงานว่า เมื่อถึงคราที่อิมามมะฮ์ดีผู้บริสุทธิปรากฎกาย อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะบันดาลให้ปัญญาเกิดแก่ประชากรโลกโดยการชี้นำของท่านอิมามมะฮ์ดี

وضع يده علي رؤس النّاس يكمل به عقولهم و احلامهم

และแน่นอนว่าการบริหารประชาชนทั้งโลกที่ทรงปัญญาย่อมเป็นเรื่องที่ไม่น่าฉงนใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสานุศิษย์และอัครสาวกของท่านอิมามมะฮ์ดีเป็นบุคคลเฉกเช่น ท่านอิมามโคมัยนี หรือ ท่านอายะตุลลอฮ์ บะฮ์ญัต แล้วล่ะก็ ปรากฎการณ์การบริหารโลกย่อมไม่ไช่สิ่งที่ไกลเกินมโนภาพ

ไม่ควรจะคิดว่า เราจะรอคอยท่านอิมามมะฮ์ดีเพื่อที่จะบริหารโลกและแก้ไขปัญหาด้วยคมดาบหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธและการล่าสังหารไม่อาจจะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาได้แต่อย่างใด

ไม้แข็งเหล่านี้มีไว้ใช้ในยามจำเป็นที่ไม่เหลือทางแก้อื่นใดเท่านั้น มนุษย์เราอยู่ใต้อาณัติของสติปัญญา แต่ท่านอิมามมะฮ์ดีจะใช้วิธีใดในการระดมปัญญาให้เกิดแก่ประชากรโลก
ไม่ว่าจะด้วยการกล่าวเทศนาก็ดี หรือการแนะแนวทางก็ดี หรือการสำแดงด้วยจริยภาพอันงดงามของท่านก็ดี เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอภินิหารที่ยากยิ่งกว่าอภินิหารใดๆในประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม,ทฤษฏี, ตำหรับตำรา และงานวิจัยต่างๆที่นำพาสู่การรอคอยท่านอิมามมะฮ์ดีนั้นจะสัมฤทธิผลก็ต่อเมื่อสามารถนำพาประชาคมโลกไปสู่ประชาคมที่ทรงปัญญา

และเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชากรโลกตายไปในสภาพแห่งญาฮิลียะฮ์ (ยุคอวิชชาก่อนอิสลาม) จะต้องหาวิถีทางที่จะรณรงค์ให้ชีวิตวันนี้ของพวกเขาเป็นชีวิตที่อุดมด้วยปัญญา

อย่างไรก็ตาม ยิ่งเราปฎิบัติตามคำสอนของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ผู้บริสุทธิมากขึ้นเท่าใด ท่านเหล่านั้นก็จะเอ็นดูและให้ความสนใจเรามากขึ้นเท่านั้น

  1597
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

...
ท่านหญิงซัยนับ บินอะลี ...
กลิ่นปากผู้ถือศีลอด!
“หนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้าน”
ชีวประวัติพอสังเขป ...
มะอาด : ...
บทบาทของอิมามริฎอ (อ.) ...
คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)
คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)
1 ซุลฮิจญะฮ์ ...

 
user comment