ไทยแลนด์
Saturday 8th of August 2020
  2984
  0
  0

ดุอาอ์ คือ ตัวกำหนดอิหม่าน”

ดุอาอ์ คือ ตัวกำหนดอิหม่าน”
“ดุอาอ์ คือ ตัวกำหนดอิหม่าน”
 
มนุษย์เราดุอาอ์ตามปริมาณของความเชื่อมั่นของเรา แต่ทว่าเวลาหนึ่งที่เรานั้นไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะดุอาอ์เพื่อการได้รับการเยียวยาหรือรักษาจากพระองค์ แต่เพื่อการมีชีวิต การตายนั้นเราไม่ได้ทำการขอดุอาอ์ เพราะ เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นว่า ตายแล้วก็สามารถทำให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้
 
แต่บรรดาอัมบียาอ์(นบีทั้งหลาย)ความเชื่อของพวกเขาที่มีต่อ พระองค์ไม่ใช่เป็นเช่นนี้ แต่ทว่าด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์(ซ.บ) อีซา(อ.)ได้ทำให้คนตายกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
 
พระองค์ทำสิ่งใดหรือที่ทำให้เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นต่อ พระองค์ ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์นั้นคือ ผู้ทรงทำการตอบรับความปรารถนา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่และไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาใดๆเลย
 
ของขวัญอันหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับมยุษย์ คือ พระองค์จะมอบในสิ่งต่างๆให้กับมยุษย์ตามปริมาณความเชื่อมั่นและตามเจตนารมณ์ ของมยุษย์ที่มีต่อพระองค์
 
ถ้าหากมนุษย์มีความเชื่อไปยังพระองค์ว่า พระองค์นั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีสิ่งใดสำหรับเขาที่จะไม่ได้รับจากพระองค์
  2984
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    เทววิทยาอิสลาม บทที่ 1
    ริซกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ...
    อัลกุรอาน พระมหาคัมภีร์แห่งอิสลาม
    ...
    บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์
    ผู้ชนะที่แท้จริง
    สังเขปชีวประวัติอุมมุลบะนีน
    สี่สิบฮะดีษจากอิมามริฎอ ...
    สวนฟะดักท่านหญิงฟาฏิมะฮ์
    9 ...

 
user comment