ไทยแลนด์
Friday 29th of May 2020
  1501
  0
  0

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

 
รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา เป็นตัวชี้วัดถึงความ
เป็นคนดี และคนไม่ดี การเรียนรู้เรื่องความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า(เตาฮีด)สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้พัฒนาสามารถ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้มนุษย์เป็นพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีได้ เพราะเตาฮีดพูดถึงเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า

 
ตามหลักวิชาการถือว่าวิชานี้เป็น (อูศูลุดดีน) รากฐานของศาสนา เป็นวิชาหลัก ถ้าเราจะเปรียบเทียบ ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามันไม่มีราก ต่อ
ให้เรารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมันไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงอยู่ได้ สุดท้ายมันก็ล้มตายลง เป็นเหตุผลที่นักวิชาการเรียกว่า
รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การนมาซ การถือศีลอด การทำฮัจญ์ การญิฮาด จะดำรงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าใจรากฐานของ
ศาสนา ถ้าหากจะถามว่าทำไมคนๆหนึ่งไม่ทำนมาซ ทำไมคนๆหนึ่งไม่จ่ายซะกาต ทำไมคนๆหนึ่งไม่ถือศีลอด ทำไมคนๆหนึ่งไม่ทำญิฮาด
เหตุผลคือเพราะเขาขาดความรู้ความเข้าใจ ความศรัทธาในเรื่องของแก่นแท้ รากฐานของศาสนานั้นเอง

 

 
ขอขอบคุณสถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี

  1501
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    ชีวประวัติของท่านอะบุลฟัฎล์ ...
    ...
    นักปราชญ์สายฮะดีษของชีอะฮฺ
    ทัศนะของมัรเญีอฺตักลีดเกี่ยวกับ ...
    การคบชู้หมายถึงอะไร?
    เดือนแห่งการหวนกลับ
    ความเอื้อเฟื้อของอิมามมูซา ...
    ดุอาประจำวันที่ 17 ...
    เตาฮีด ...
    คำสั่งเสียของท่านอิมามอะลี (อ.)

 
user comment