ไทยแลนด์
Sunday 9th of August 2020
  1944
  0
  0

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)

21. ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า

“ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274)

22. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“ท่านศาสดา(ศ.) ได้เริ่มทำการอิอฺติกาฟในช่วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน ต่อมา ท่านทำในระหว่างสิบวันตรงกลางของเดือนรอมฎอน และในที่สุด ท่านทำ(อิอฺติกาฟ) ในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และถือปฏิบัติเช่นนั้นในสิบวันสุดท้าย(จนตลอดชีวิตของท่าน)” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274)

23. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“คัมภีร์เตารอตถูกประทานลงมาในวันที่หกของเดือนรอมฎอน คัมภีร์ไบเบิล(อินญีล) ถูกประทานลงมาในคืนที่สิบสองของเดือนรอมฎอน คัมภีร์ซะบูรฺ ถูกประทานลงมาในคืนที่สิบแปดของเดือนรอมฎอน และคัมภีร์อัล-กุรอาน ถูกประทานลงมาในค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 157)

24. ระหว่างการกล่าวเทศนาของท่านศาสดา(ศ.) เกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอน อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

“ฉันได้ลุกขึ้นแล้วถามว่า ‘โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ อะไรคือการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนี้?’ ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า ‘โอ้ อบุล-ฮะซัน การกระทำที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนี้คือการละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ’” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 42 หน้า 190)

25. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“ผู้ที่รู้ว่าเดือนรอมฎอน(มาถึง) และเขา(ไม่พากเพียรในเดือนนี้จนทำให้) ไม่ได้รับการอภัยโทษ อัลลอฮ์ทรงทำให้เขาห่างไกลจากตัวของเขาเอง” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 74 หน้า 74)

26. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง อิมามอะลี อิบนฺ ฮุเซน(ซัยนุลอาบิดีน)(อ.) จะไม่พูดถึงสิ่งใดนอกจากดุอา(ขอพร), ตัสบีฮ์(สรรเสริญอัลลอฮ์), อิสติฆฟารฺ(ขออภัยโทษ) และตักบีรฺ(กล่าวว่า ‘อัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่’)” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 88)

27. อิมามมุฮัมมัด บากิรฺ(อ.) กล่าวว่า

“แท้จริง วันศุกร์ของเดือนรอมฎอนมีความประเสริฐเหนือกว่าวันศุกร์ในเดือนอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) มีความประเสริฐเหนือกว่าศาสดาท่านอื่นๆ” (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 69 หน้า 376)

28. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“ไม่มีผู้มุอฺมินคนนใดที่ถือศีลอดหนึ่งวันในเดือนรอมฎอนด้วยเจตนาที่จะได้รับรางวัลตอบแทนของมัน นอกจากว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงมอบความประเสริฐให้แก่เขา 7 ประการ

    อาหารต้องห้ามที่ได้เข้าสู่ร่างกายของเขาจะละลายหายไป
    เขาจะเข้ามาใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮ์(ซ.บ.) มากยิ่งขึ้น
    อัลลอฮ์ทรงลบล้างความบาปของเขา
    อัลลอฮ์ลดความเจ็บปวดทรมานจากความตายแก่เขา
    อัลลอฮ์ทรงปกป้องเขาจากความหิวและความกระหายในวันแห่งการพิพากษา
    อัลลอฮ์ทรงยกโทษจากไฟ(นรก) ให้แก่เขา
    อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมอาหารที่ดีที่น่าพึงพอใจจากสวรรค์ให้แก่เขา”

(มุสตัดร๊อก วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 7 หน้า 395)

29. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

“และมัน(เดือนรอมฎอน) เป็นเดือนแห่งความอดทน และแท้จริง รางวัลของความอดทนคือสวรรค์” (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 66)

30. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

“อัลลอฮ์จะทรงปัดเป่าภัยพิบัติ 70 ประเภทออกไปจากผู้ที่ทำการบริจาคในเดือนรอมฎอน” (วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 9 หน้า 404)

  1944
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    ฟาฎิมะฮ์มิไช่หรือ?
    รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ...
    การรอคอยอิมามแห่งการปฏิวัติโลก
    บันทึกประวัติ “ปาเลสไตน์” ตอนที่ ๑
    วันที่ฉันสวมฮิญาบ
    ลัยละตุลก็อดรฺ ...
    ...
    ปรัชญาแห่งอุปสรรคในชีวิต
    ...
    มารู้จักอิมามมะฮฺดีย์

latest article

    ฟาฎิมะฮ์มิไช่หรือ?
    รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ...
    การรอคอยอิมามแห่งการปฏิวัติโลก
    บันทึกประวัติ “ปาเลสไตน์” ตอนที่ ๑
    วันที่ฉันสวมฮิญาบ
    ลัยละตุลก็อดรฺ ...
    ...
    ปรัชญาแห่งอุปสรรคในชีวิต
    ...
    มารู้จักอิมามมะฮฺดีย์

 
user comment