ไทยแลนด์
Tuesday 17th of May 2022
3983
0
نفر 0

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 2

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ตอนที่ 2

บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ   ตอนที่ 2

 

 

 
เงื่อนไข ๒ ประการเกี่ยวกับผ้าพันแผลกล่าวคือ

 

 
ประการแรก ต้องมีความสะอาด กล่าวคือถ้าเฝือกหรือผ้าพันแผลเปื้อนนะยิซและไม่อาจเปลี่ยนเฝือกหรือผ้าพันแผลใหม่ได้ไม่เป็นวาญิบต้องทำวุฏูอฺ แต่เป็นวาญิบให้ทำตะยัมมุมแทน หรือบางครั้งต้องทำตะยัมมุมควบคู่กับการทำวุฏูอฺแบบมีบาดแผล

 

 
ประการที่สอง เฝือกหรือผ้าพันแผลต้องได้รับอนุญาต กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ใช้มือที่เปียกลูบบนเฝือกหรือผ้าพันแผล ถ้าเป็นของที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนเฝือกหรือผ้าพันแผลใหม่ หรือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเสียก่อนความสงสัยเกี่ยวกับวุฎูอฺ
๑. ถ้าสงสัยว่าทำวุฎูอฺแล้วหรือยัง ให้ทำวุฎูอฺใหม่
๒.ระหว่างนะมาซ ถ้าสงสัยว่าทำวุฎูอฺหรือไม่นะมาซบาฏิล ต้องทำวุฎูอฺใหม่และเริ่มนะมาซใหม่ตั้งแต่ต้น
๓. หลังจากนะมาซเสร็จเรียบร้อยแล้ว สงสัยว่านะมาซที่ทำมีวุฎูอฺหรือไม่ นะมาซที่ทำแล้วถูกต้อง ส่วนนะมาซที่จะทำต่อไปต้องทำวุฎูอฺใหม่
๔.มั่นใจว่าทำวุฎูอฺแล้ว แต่สงสัยว่าวุฎูอฺบาฏิลแล้วหรือยัง (เช่นไม่รู้ว่าได้ผายลมหรือปัสสาวะหรือไม่) ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับความสงสัย ถือว่ายังมีวุฎูอฺอยู่
๕.รู้ว่าทำวุฎูอฺแล้ว และรู้ว่าได้ผายลมหรือปัสสาวะแล้วด้วยเช่นกัน แต่ไม่รู้ว่าทำสิ่งใดก่อน ฉะนั้น ถ้าไม่รู้สถานภาพก่อนทำวุฏูอฺและผายลมว่าเป็นอย่างไร ต้องทำวุฎูอฺใหม่ แม้จะรู้ว่าได้ทำวุฎูอฺเมื่อไหร่ แต่เป็นเพราะไม่รู้ว่าได้ผายลมก่อนหรือหลังทำวุฎูอฺ ในทางกลับกันถ้ารู้สภาพก่อนทำวุฎูอฺและผายลมว่าเป็นอย่างไร ให้ปฏิบัติตรงกันข้าม
๖. ระหว่างทำวุฎูอฺสงสัยว่าได้ล้างหรือเช็ดอวัยวะก่อนหน้านั้นหรือไม่ ดังนั้น สงสัยอวัยวะส่วนใดให้ย้อนกลับไปทำใหม่ เช่นระหว่างที่เช็ดเท้าสงสัยว่าเช็ดศีรษะแล้วหรือยัง
๗.หลังจากทำวุฎูอฺเสร็จแล้ว สงสัยว่าทำรายละเอียดปลีกย่อยของวุฎูอฺถูกต้องไหม ไม่จำเป็นต้องใส่ใจในความสงสัย ถือว่าวุฎูอฺถูกต้อง เช่น หลังจากวุฏูอฺสงสัยว่าได้ล้างแขนขวาหรือไม่[๗]
๘.หลังจากทำวุฎูอฺ สงสัยว่ามีสิ่งกีดขวางน้ำบนอวัยวะที่ต้องทำวุฎูอฺหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องใส่ใจในความสงสัย วุฎูอฺถูกต้อง[๘]
๙.รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งติดอยู่บนอวัยวะส่วนที่ต้องทำวุฎูอฺ แต่สงสัยว่าเป็นอุปสรรคกีดขวางน้ำหรือไม่ จำเป็นต้องขจัดออก หรือราดน้ำให้ถึงข้างใต้ของสิ่งนั้น[๙]
๑๐. ก่อนทำวุฎูอฺรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บนอวัยวะที่ต้องทำวุฎูอฺ แต่หลังจากวุฎูอฺสงสัยว่าได้ราดน้ำไปถึงบริเวณนั้นหรือไม่ มีความเป็นไปได้ ๓ กรณีดังนี้

 

 
– รู้ว่าขณะทำวุฏูอฺได้ใส่ใจต่อสิ่งกีดขวาง วุฎูอฺถูกต้อง
-ไม่รู้ว่าขณะทำวุฎูอฺ ได้ใส่ใจต่อสิ่งกีดขวางหรือไม่ วุฎูอฺถูกต้อง
– รู้ว่าขณะทำวุฎูอฺ ไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งกีดขวาง ต้องทำวุฎูอฺใหม่[๑๐]

 
๑๑. หลังจากวุฎูอฺได้เห็นสิ่งกีดขวางน้ำอยู่บนอวัยวะส่วนที่ทำวุฎูอฺ แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ก่อนหรือหลังทำวุฎูอฺ วุฎูอฺถูกต้อง แต่ถ้ารู้ว่าขณะที่ทำวุฎูอฺไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งนั้น อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องทำวุฎูอฺใหม่[๑๑]
๑๒.บุคคลที่มีความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับอมัลและเงื่อนไขของวุฎูอฺ เช่น สงสัยว่าน้ำที่ใช้ทำวุฎูอฺสะอาดไหม บน
อวัยวะมีสิ่งกีดขวางน้ำหรือเปล่า ต้องไม่ใส่ใจในความสงสัยนั้น[๑๒]

3983
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
لینک کوتاه

latest article

ฮิดายะฮ์ (การชี้นำ)ในอัลกุรอาน
อายะฮ์กุรซี กุญแจไขปัญหาต่างๆ
ลำดับเหตุการณ์อาชูรอ ณ ...
...
ผู้ชนะที่แท้จริง
บทเรียนที่ ๖ วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ ...
...
อรรถาธิบายอัลกุรอาน ...
ความซื่อสัตย์งดงามที่สุด
สงคราม “อาร์มาเกดอน” ...

 
user comment