ไทยแลนด์
Friday 2nd of October 2020
  70
  0
  0

การมอง

การมอง 
การมองเห็นเป็นหนึ่งในความโปรดปรานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น มนุษย์ควรใช้ความโปรดปรานดังกล่าวเพื่อสร้างความสมบูรณ์ และพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์นั้น หรืออย่างน้อยที่สุดควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด
การมองธรรมชาติที่สวยงาม ถ้าไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่เป็นไร แต่การปกปิดตนเองไม่ให้คนอื่นเห็น หรือการมองเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้ มีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะขอกล่าวบางประการเท่านั้น
มะฮฺร็อมกับนามะฮฺร็อม
มะฮฺร็อม หมายถึงบุคคลที่แต่งงานกันไม่ได้ ฮะรอม ฉะนั้น การมองกันของคนกลุ่มนี้ไม่มีขอบเขตเหมือนกับคนบางกลุ่ม
บุคคลที่สมรสด้วยไม่ได้สำหรับเด็กชายและผู้ชาย
๑. มารดา และย่าหรือยาย
๒. ลูกสาวหรือลูกสาวของบรรดาบุตร (หลานสาว)
๓. พี่หรือน้องสาว
๔. ลูกสาวของน้องหรือพี่สาว (หลานสาว)
๕. ลูกสาวของน้องหรือพี่ชาย (หลานสาว)
๖. อาสาว (อาของตน หรือของบิดา หรือมารดา)
๗. น้าสาว (น้าของตน หรือของบิดา หรือมารดา)
ฮะรอมโดยสาเหตุ
บุคคลกลุ่มดังกล่าวมามีความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงเป็นญาติสนิทที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ แต่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากการแต่งงาน จึงทำให้เป็นฮะรอมสำหรับเด็กผู้ชาย หรือผู้ชาย ได้แก่
๑. มารดา ย่า หรือยายของภรรยา
๒. ลูกสาวภรรยา (ลูกติดมาจากสามีเก่า) แม้ว่าไม่ใช่ลูกสาวตนเอง ถ้าได้หลับนอนกับภรรยาแล้ว ตลอดจนผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาถ้าได้หลับนอนกับเธอแล้ว ไม่สามารถหลับนอนกับลูกสาวของเธอได้
๓. ภรรยาของบิดา (ภรรยาที่ไม่ใช่มารดาของตนแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้ว)
๔. ภรรยาของลูกชาย (ลูกสะใภ้)
หญิงอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็นนามะฮฺร็อม หมายถึงสามารถแต่งงานกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาของพี่ชาย หรือน้องชาย น้องหรือพี่สาวภรรยาที่เลิกกันแล้ว (ตราบที่ยังเป็นภรรยาอยู่ไม่สามารถแต่งงานกับน้องหรือพี่สาวของภรรยาได้) ฮะรอม หมายถึงไม่อนุญาตให้แต่งงานกับหญิงที่เป็นพี่น้องกัน นอกเสียจากว่าเลิกกันหรือว่าเสียชีวิต
บุคคลที่สมรสด้วยไม่ได้สำหรับเด็กหญิงหรือผู้หญิง
๑. บิดาหรือปู่ ตา
๒. ลูกชาย หรือลูกชายของบรรดาบุตร (หลานชาย)
๓. พี่หรือน้องชาย
๔. ลูกชายของน้องหรือพี่สาว (หลานชาย)
๕. ลูกชายของน้องหรือพี่ชาย (หลานชาย)
๖. อา (อาของตน หรือของบิดา หรือมารดา)
๗. น้า (น้าของตน หรือของบิดา หรือมารดา)
ฮะรอมโดยสาเหตุ
บุคคลกลุ่มดังกล่าวมามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมิใช่สาเหตุ จึงเป็นญาติสนิทที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ แต่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากการแต่งงาน จึงทำให้ฮะรอมสำหรับเด็กผู้หญิง หรือผู้หญิง ได้แก่
๑. สามี (ฮะรอมสำหรับบุตรี พี่น้องสาว น้าสาว อาสาวเป็นต้น)
๒. บิดาสามี และปู่ ตา
๓. ลูกชายสามี (ลูกติดภรรยาเก่า) ถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกชายของตน และหลานชายของเขา
๔. สามีใหม่ของมารดา (ถ้าได้หลับนอนกับมารดาแล้ว)
๕. สามีของลูกสาว (ลูกเขย)
ถ้าหญิงได้ให้นมตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในตำราฟิกฮฺ เด็กชายคนนั้นไม่สามารถแต่งงานกับนางและคนอื่น ๆ (ญาติสนิทของนาง)ได้ อีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่า แม่นม ฮะรอมไม่สามารถแต่งงานกันได้  (อยู่ในฐานะเดียวกันกับมารดาของตนเอง)
ชายอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็นนามะฮฺรัม หมายถึงสามารถแต่งงานกันได้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีของพี่หรือน้องสาว น้องหรือพี่สามีที่เลิกกันแล้ว

  70
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

อย่าหมิ่นคนจน…
ปรัชญาแห่งดุอา
ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ...
อีด อัฎฮา ตรุษใหญ่ของอิสลาม
...
...
...
อาชูรออ์ ...
แบบอย่างความรัก ความเมตตา ...
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...

 
user comment