ไทยแลนด์
Tuesday 13th of April 2021
157
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.) อิมามอะลี ริฎอ(ฮ.) มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่าน เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม อิบรอฮีม อิบนฺ อับบาส ได้รายงานว่า "ฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินว่ามีใครที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าอะบุล ฮะซัน อัร-ริฎอ(อ.) ท่านไม่เคยหันหลังให้ใคร ไม่เคยขัดจังหวะใคร ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครในสิ่งที่ท่านช่วยได้ ไม่เคยยืดขาต่อหน้าผู้ร่วมสนทนา ไม่เคยเอนหลังพิงสิ่งใดในขณ
คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

อิมามอะลี ริฎอ(ฮ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่าน
เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม
อิบรอฮีม อิบนฺ อับบาส ได้รายงานว่า "ฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินว่ามีใครที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าอะบุล ฮะซัน อัร-ริฎอ(อ.) ท่านไม่เคยหันหลังให้ใคร ไม่เคยขัดจังหวะใคร  ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครในสิ่งที่ท่านช่วยได้ ไม่เคยยืดขาต่อหน้าผู้ร่วมสนทนา ไม่เคยเอนหลังพิงสิ่งใดในขณะที่ผู้นั่งร่วมกับท่านไม่ได้พิง ไม่เคยเรียกคนรับใช้หรือผู้ช่วยของท่านด้วยชื่อที่ไม่ดี ท่านไม่เคยถ่มน้ำลายหรือว่าระเบิดเสียงหัวเราะดังๆ ท่านจะเพียงแค่ยิ้มมากกว่า เมื่อท่านจะรับประทานอาหารท่านจะเรียกผู้ช่วยทั้งหมดของท่านมารับประทานกับท่านด้วย รวมทั้งพ่อบ้านและคนเลี้ยงม้า ในตอนกลางคืนท่านจะนอนเพียงเล็กน้อย แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนไปกับการนมาซและอ่านอัล-กุรอาน ท่านยังได้ทำการบริจาคอย่างมากมาย ซึ่งส่วนมากแล้วท่านบริจาคในยามกลางคืนที่มืดมิด"

จากรายงานบทนี้ สามารถระบุถึงคุณลักษณะอันประเสริฐของอิมามอะลี ริฎอ(อ.) ได้ดังนี้

-          ท่านไม่เคยหันหลังให้ใคร ไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือศัตรู ท่านจะต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มอย่างอบอุ่น

-          ท่านไม่ขัดจังหวะใครในขณะที่เขากำลังพูดอยู่ แต่ท่านจะปล่อยให้เขาพูดจนจบ

-          คุณธรรมที่น่ายกย่องอีกประการหนึ่งของท่านคือท่านจะไม่ยืดขาของท่านออกไปต่อหน้าผู้ที่นั่งร่วมอยู่กับท่าน แต่ท่านจะนั่งอย่างสุภาพเรียบร้อย

-          ท่านไม่พิงหลังกับสิ่งใดในขณะที่ผู้นั่งร่วมกับท่านไม่ได้พิง

-          ท่านไม่เรียกคนรับใช้หรือผู้ช่วยของท่านด้วยชื่อที่ไม่ดี ถึงแม้พวกเขาจะทำผิดก็ตาม

-          ท่านไม่เคยถือตัวกับคนรับใช้หรือผู้ช่วยของท่านเลย ท่านเรียกพวกเขาให้มานั่งร่วมรับประทานอาหารกับท่าน

-          ท่านนมาซอย่างมากมายโดยใช้เวลาในยามกลางคืนทำการนมาซและอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ

-          ท่านทำคุณความดีกับคนยากจนอย่างมากมาย ท่านบริจาคทานให้พวกเขาในยามกลางคืนที่มืดมิดเพื่อไม่ให้ใครจำท่านได้

นี่คือคุณลักษณะอันประเสริญยิ่งของอิมาม ซึ่งอิบรอฮีม อิบนฺ อับบาส ได้ประจักษ์ด้วยตัวเอง

 

ที่มาของฉายานาม "อัร-ริฎอ"

นักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งมีความคิดว่า กาหลิบมะอฺมูน เป็นผู้ตั้งฉายานามนี้ให้แก่ท่าน เพราะเขามีความพึงพอใจในตัวท่านและได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้สืบทอดของเขา

อิมามมุฮัมมัด ญะวาด(อ.) ได้ปฏิเสธคำกล่าวนี้ต่อหน้ากลุ่มสาวกของท่าน โดยได้กล่าวว่า "แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺผู้ทรงจำเริญและสูงส่งยิ่ง ได้ตั้งฉายานามว่า อัร-ริฎอ ให้แก่ท่าน เพราะท่านเป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ของศาสนทูตของพระองค์(ศ.) และของบรรดาอิมาม(อ.)"

มีบางคนถามท่านว่า "แล้วบรรพบุรุษของท่านที่ผ่านไปนั้น ไม่ได้เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ของศาสนทูต(ศ.) และของบรรดาอิมาม(อ.) หรอกหรือ?"

อิมามญะวาด(อ.) ตอบว่า "เป็น"

ชายคนนั้นก็ถามอีกว่า "แล้วทำไมบิดาของท่านคนเดียวจึงมีฉายานามว่า อัร-ริฎอ"

ท่านตอบว่า "เพราะทั้งศัตรูฝ่ายตรงข้ามและผู้สนับสนุนที่เชื่อฟังท่าน ต่างก็มีความพึงพอใจในตัวท่าน ในขณะที่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของท่านคนใดเลย ดังนั้นท่านคนเดียวที่ได้รับฉายานามว่า อัร-รอฎอ"ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี


source : alhassanain
157
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

บทซิยาเราะฮฺท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ...
อคติสร้างความแตกแยก
...
ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎอ
อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 2
เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 1
ชะฮีด” ...
ความสำคัญของพ่อแม่ในอิสลาม

latest article

บทซิยาเราะฮฺท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ...
อคติสร้างความแตกแยก
...
ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎอ
อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 2
เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 1
ชะฮีด” ...
ความสำคัญของพ่อแม่ในอิสลาม

 
user comment