ไทยแลนด์
Monday 26th of September 2022
0
نفر 0

"ฝน"ในอัลกุรอาน

ฝน" ในกุรอาน ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสิ่งลึกลับอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เมื่อนานมาแล้ว หลังจากมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องตรวจจับสภาพอากาศขึ้นมา จึงได้มีการค้นพบขั้นตอนในการเกิดของฝน ฝนเกิดจากการก่อตัว ขึ้นในสามขั้นตอน ขั้นตอนแรก "วัตถุดิบ" ของฝนลอยขึ้นไปในอากาศ ต่อมาจึงได้ก่อตัวขึ้นเป็นเมฆ และท้ายที่สุดหยดน้ำฝนก็ปรากฏขึ้นมา
"ฝน"ในอัลกุรอาน

ฝน" ในกุรอาน
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสิ่งลึกลับอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เมื่อนานมาแล้ว หลังจากมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องตรวจจับสภาพอากาศขึ้นมา จึงได้มีการค้นพบขั้นตอนในการเกิดของฝน
ฝนเกิดจากการก่อตัว ขึ้นในสามขั้นตอน ขั้นตอนแรก "วัตถุดิบ" ของฝนลอยขึ้นไปในอากาศ ต่อมาจึงได้ก่อตัวขึ้นเป็นเมฆ และท้ายที่สุดหยดน้ำฝนก็ปรากฏขึ้นมา

ขั้นตอนทั้งสามนี้ถูก อธิบายไว้อย่างชัดเจนในอัล-กุรอานเมื่อหลายศตวรรษที่แล้ว เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของการก่อตัวเกิดเป็นน้ำฝน
"อัลลอฮฺทรง เป็นผู้ส่งลมทั้งหลาย แล้วมันได้รวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆ แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงทำให้มันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน เมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ เมื่อนั้นพวกเขาก็ร่าเริงยินดี" (อัล-กุรอาน 30/48)

ขอให้พิจารณาถึงสาม ขั้นตอนที่ถูกระบุถึงในโองการนี้

ขั้นตอนที่ 1 "อัลลอฮฺทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลาย..."
ฟองอากาศจำนวนมหาศาล ที่เกิดจากฟองของน้ำในมหาสมุทรที่แตกตัวอยู่ตลอดเวลา อันเป็นเหตุให้อนุภาคของน้ำถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้า อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้ ซึ่งอุดมไปด้วยเกลือ ถูกนำพาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยลม อนุภาคเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าละอองอากาศก่อตัวขึ้นเป็นเมฆด้วยการรวมตัวกันเข้าเป็นไอน้ำหยด เล็กๆ ด้วยกลไกที่เรียกว่า "กักน้ำ"

ขั้นตอนที่ 2 "....แล้วมันได้รวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆ แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงทำให้มันเป็นกลุ่มก้อน..."
เมฆก่อตัวขึ้นจากไอน้ำ ที่จับตัวกันรอบผลึกเกลือหรืออนุภาคของฝุ่นในอากาศ และเพราะหยดน้ำเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก (มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.01 - 0.02 ม.ม.) เมฆจึงลอยตัวอยู่ในอากาศและกระจายตัวไปทั่วท้องฟ้าได้ ท้องฟ้าจึงถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆ

ขั้นตอนที่ 3 "...แล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน..."
อนุภาคของน้ำที่อยู่ รอยรอบผลึกเกลือและอนุภาคฝุ่นนั้นเริ่มก่อตัวหนาแน่นขึ้นจนเกิดเป็นหยดน้ำฝน หยดน้ำฝนเหล่านี้ ซึ่งน้ำกว่าอากาศ จึงได้แยกตัวออกมาจากเมฆ และเริ่มตกลงมาสู่พื้นดินเป็นสายฝน
ทุกขั้นตอนของการเกิดฝนได้ถูกกล่าวถึงไว้แล้วในโองการจากอัล-กุรอาน ยิ่งไปกว่านั้น ขั้นตอนเหล่านี้ยังถูกอธิบายในลำดับที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มีคำอธิบายอยู่ในอัล-กุรอาน ซึ่งได้ประกาศข้อเท็จจริงเหล่านี้ไว้แก่ชนรุ่นหลายศตวรรษก่อนที่พวกเขาจะค้น พบได้โดยวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณเว็บไซต์ อะห์ลุลบัยต์อคาเดมี (ประเทศไทย)


source : alhassanain
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
...
อิมามฮะซัน อัสการีย์ ...
อัลมะอาด วันแห่งการฟื้นคืนชีพ
เหตุผลของการถือศีลอด?
การขัดเกลาจิตวิญญาณในอิสลาม ...
ความเป็นพี่น้องในอิสลาม
การคบชู้หมายถึงอะไร?
ปรัชญาการละหมาดในอิสลาม
อิมามฮุเซน (อ)คือ ...

 
user comment