ไทยแลนด์
Tuesday 29th of September 2020
  12
  0
  0

ผู้มีใจบริสุทธิ์คือผู้รอดพ้น

ผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นคือผู้รอดพ้น ในทัศนะกุรอานต้นทุนแห่งความรอดพ้นจากไฟนรกคือหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้น อัลกุรอานโองการที่ 89 ซูเราะฮ์ ชุอะรออ์ กล่าวว่า : "วัน (กิยามะฮ์) คือวันที่ทรัพย์สินและลูกหลานจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย นอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้น"
ผู้มีใจบริสุทธิ์คือผู้รอดพ้น

ผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นคือผู้รอดพ้น
ในทัศนะกุรอานต้นทุนแห่งความรอดพ้นจากไฟนรกคือหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้น
อัลกุรอานโองการที่ 89 ซูเราะฮ์ ชุอะรออ์ กล่าวว่า :

"วัน (กิยามะฮ์) คือวันที่ทรัพย์สินและลูกหลานจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย นอกจากผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้น"


เราจะหาคำตอบโดยการพิจารณาในตัวบทฮะดิษกัน ในที่นี้จะขอยกฮะดิษสองบทมานำเสนอเพื่อที่จะมาดูกันว่า ผู้มีหัวใจบริสุทธิ์คือใคร ?

ฮะดิษบทที่ 1
ท่านอิมามซอดิกกล่าวว่า : หัวใจบริสุทธิ์คือหัวใจที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวคือหัวใจที่มีความรักให้กับพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว อีกทั้งเป็นหัวใจที่พร้อมน้อมรับคำสั่งของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวด้วย

ฮะดิษบทที่ 2
ท่านอิมามซอดิกยังกล่าวอีกว่า : หัวใจบริสุทธิ์คือหัวใจที่ปราศจากความโลภหลงในเรื่องของวัตถุ

ในฮะดิษบทนี้ไม่ได้ตำหนิถ้าเรามีหรือครอบครองทรัพย์สิน หรือมีความสุขสบายในแง่ของวัตถุ เรามีได้ เราครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้ แต่สิ่งที่ฮะดิษบทนี้ต้องการจะสื่อให้เราเห็นก็คือ เราอย่าได้หลงระเริงไปกับสิ่งเหล่านี้จนลืมพระเจ้า
จากคำกล่าวข้างต้นอยากให้ย้อนกลับมาดูใจตัวเรากันว่า เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วหรือไม่ ? เพราะคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นคือผู้รอดพ้นบทความโดย อันวารี


source : alhassanain
  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) ...
ความไว้วางใจ และ ...
อายะฮ์กุรซี กุญแจไขปัญหาต่างๆ
ความเป็นมาของคำว่า รอมฎอน
...
...
ศาสดาและวงศ์วานผู้ทรงเกียรติ
ริซกี (ปัจจัยดำรงชีวิต) ...
คำอธิบายเกี่ยวคุณลักษณะของพระเจ้า
เทววิทยาอิสลาม บทที่ 5

 
user comment