ไทยแลนด์
Wednesday 22nd of September 2021
186
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ในฐานะที่เป็นเนื้อก้อนหนึ่งจากท่านศาสดา(ซ็อลฯ) และเป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีแห่งสากลโลก กระทั่งว่าในด้านความประเสริฐนั้นท่
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)คือแบบอย่างที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติ ตอนที่หนึ่ง

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ในฐานะที่เป็นเนื้อก้อนหนึ่งจากท่านศาสดา(ซ็อลฯ) และเป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีแห่งสากลโลก  กระทั่งว่าในด้านความประเสริฐนั้นท่านมีความสูงส่งยิ่งกว่าท่านหญิงมัรยัม(อ.)เสียอีก ท่านไม่เพียงแต่จะเป็นแบบอย่างสำหรับมวลสตรีมุสลิมเท่านั้น ทว่าเป็นแบบอย่างสำหรับบรรดาสตรีทั้งมวลและยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นแบบอย่างสำหรับมนุษยชาติทั้งมวลในทุก ๆ ด้านของการดำเนินชีวิตอีกด้วย
แม้แต่บรรดาท่านอิมาม(อ.)เองทั้ง ๆที่ท่านเหล่านั้นก็เป็นแบบอย่างและเป็นข้อพิสูจน์(ฮุจญะฮ์)สำหรับมนุษยชาติ แต่พวกท่านก็ยังเรียนรู้และหล่อหลอมตนเองมาจากแบบอย่างของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)และกล่าวถึงท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะฮ์รอ(อ.)ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม(อุซวะตุลฮะซะนะฮ์)ของพวกท่าน
ท่านอิมามฮะซัน อัซการี(อ.)ได้กล่าวว่า :

نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ وَ جَدَّتُنا فاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنا
 
“พวกเรา คือ ข้อพิสูจน์ (ฮุจญัต) ของอัลลอฮ์เหนือปวงสิ่งถูกสร้างของพระองค์ และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)ย่าทวดของเรา ก็เป็นข้อพิสูจน์ของอัลลอฮ์เหนือพวกเรา”
(อัฏยะบุลบะยาน ฟีตัฟซีริลกุรอาน , เล่มที่ 13, หน้าที่ 225.)
 
และท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.ญ.)ได้เขียนในจดหมาย(เตาเกี๊ยะอ์)ของท่าน โดยได้เอ่ยถึงท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ในฐานะแบบอย่างที่งดงามของตนเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า :
 
فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 
 “ในบุตรีของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) นั้นมีแบบอย่างที่งดงามยิ่งสำหรับฉัน”
(บิฮารุลอันวาร , เล่มที่ 53, หน้าที่ 180)

แบบอย่างบางประการจากท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะฮ์รอ(อ.)


 เราจะกล่าวถึงแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บางประการ ดังนี้


1.ความสมถะและการเสียสละของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะรอ(อ.)
จากประเด็นที่ว่าความลุ่มหลงในวัตถุ(ฮุบบุดดุนยา)คือบ่อเกิดของความผิดพลาดและความผิดบาปทั้งมวลโดยที่ในหะดีษของท่านศาสนฑูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งที่ท่านกล่าวว่า :

«حب الدنيا رأس كل خطيئة»

"ความลุ่มหลงวัตถุคือที่มาของความผิดบาปทั้งมวล”
(ซะคออิรุลอุกบา , หน้าที่ 54)
และประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งมวลและการประจักษ์ด้วยสายตาของเราเองในการดำเนินชีวิตนี้ก็ได้เป็นเครื่องแสดงให้เราได้เห็นว่าการละเมิดสิทธิต่าง ๆ อาชญากรรมต่าง ๆ การกดขี่ข่มเหง การอธรรม การโกหกหลอกลวง การคดโกง การแก่งแย่งชิงดีกัน ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเกิดจากความลุ่มหลงและการยึดติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทอง ลาบยศ  ตำแหน่ง และชื่อเสียงทั้งสิ้น เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่าความสมถะ(ซุฮ์ด)และการระงับตนจากการยืดติดนี่เองที่เป็นรากฐานที่มาสำคัญของตักวา(ความยำเกรง) ความสะอาดบริสุทธิ์และความดีงาม
 
ทว่า"ความสมถะ"นั้น ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งเรื่องทางโลก(ดุนยา)และการใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษและแยกตัวออกจากสังคม หากแต่ว่าข้อเท็จจริงของคำว่าสมถะนั้นก็คือความมีอิสระและการไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ(ดุนยา)นั่นเอง
       
"ผู้สมถะ"(ซาฮิด) ก็คือผู้ซึ่งถ้าหากโลกทั้งมวลถูกมอบให้อยู่ในอำนาจของเขา เขาก็จะไม่ยึดติดหรือจะไม่มีจิตใจที่ผูกพันต่อมัน ถ้าหากวันหนึ่งเขาพบว่าพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ว่าเขาจะต้องสละทั้งหมดของมัน เขาก็พร้อมโดยดุษฎีที่จะยอมเสียสละทั้งหมดเหล่านั้น
และถ้าวันหนึ่งการรักษาเสรีภาพ เกียรติยศศักดิ์ศรีและความศรัทธาอยู่ในการที่เขาจะต้องยอมเสียสละทรัพย์สินและชีวิตของตนเองแล้ว  เขาก็พร้อมที่จะกู่ตระโกนร้องคำขวัญที่ว่า :
«هيهات منا الذلة»


“ความต่ำต้อยช่างห่างไกลจากเราเสียนี่กระไร”(คำพูดของท่านอิมามฮูเซน)   
และเป็นไปตามโองการคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้ที่สมถะนั้นคือผู้ที่จะไม่รู้สึกเสียใจต่ออดีตและสิ่งที่สูญเสียไปจากเขา และจะไม่รู้สึกดีใจจนเกินเหตุต่อสิ่งที่เขาได้รับในปัจจุบัน :


ليكلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتيك


 
“เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เศร้าเสียใจต่อสิ่งที่ได้สูญเสียไปจากพวกเจ้า และจะไม่รู้สึกปลื้มปริติยินดีต่อสิ่งที่มาสัมผัสกับพวกท่าน”
(ซูเราะฮ์อัลฮะดีด , อายะฮ์ที่ 23)
 
จากเนื้อหาโดยสังเขปนี้เราจะไปพิจารณาดูบุคลิกภาพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ในขอบข่ายของเนื้อหาข้างต้นนี้จากมุมมองของฮะดีษต่าง ๆ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือต่าง ๆ ของพี่น้องอะฮ์ลิซซุนนะฮ์
 
ในริวายะฮ์(คำรายงาน)บทหนึ่ง อิบนุฮะญัรและบุคคลอื่น ๆ ได้อ้างรายงานมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ) ว่า  : ทุกครั้งเมื่อท่านศาสดา(ซ็อลฯ)กลับมาจากการเดิน อันดับแรกท่านจะไปพบท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)บุตรีของท่าน และจะใช้เวลาอยู่กับท่านหญิงในระยะเวลาหนึ่ง แต่ในครั้งหนึ่ง ประชาชนได้ทำกำไลข้อมือที่ทำจากเงินสองอัน  สร้อยคอและต่างหูสองอันให้แก่ท่านหญิง พร้อมกับติดผ้าม่านให้ในห้องของท่านหญิง
           
เมื่อศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)และเห็นภาพดังกล่าวนี้ ท่านก็ได้ออกมาจากห้อง ไปยังมัสยิดในสภาพที่ร่องรอยของความไม่พอใจปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของท่านและไปนั่งอยู่บนมิมบัร(ธรรมาสน์)
 
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)รู้ถึงความไม่พอใจของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)เนื่องจากเครื่องประดับอันเล็กน้อยเหล่านั้น ท่านหญิงจึงได้ส่งเครื่องประดับเหล่านั้นทั้งหมดไปให้บิดาของตน เพื่อใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์
เมื่อท่านศาสดา(ซ็อลฯ)ได้แลเห็นสิ่งนั้นท่านได้กล่าวขึ้นถึงสามครั้งว่า :
 
فعلت فداها ابوها


“ฟาฏิมะฮ์ได้พลีสิ่งเหล่านี้แด่บิดาของนาง”
         
เป็นที่ชัดเจนยิ่งว่ากำไลเงินคู่หนึ่ง สร้อยคอและต่างหูเงินไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากนัก และที่ไร้ราคายิ่งไปกว่านั้นก็คือผ้าม่านที่เรียบง่ายที่คนเราใช้ติดปากประตูห้อง  แต่ทว่าท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็ฮลฯ)เห็นว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับสถานะของท่านหญิงฟาฎิมะฮ์(ซ็อลฯ) และท่านถือว่าเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของนางนั้นอยู่ที่การมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ของเธอต่างหาก
           
ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ได้เรียนรู้บทเรียนนี้เป็นอย่างดีจากบิดาของตน และท่านได้ละทิ้งจากสีสรรและสิ่งเย้ายวนแห่งวัตถุ(ดุนยา)และได้ปลดเปลื้องตนออกจากการตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น และสิ่งใดที่ทานมีอยู่นั้น ท่านจะใช้จ่ายออกไปในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าและปวงบ่าวผู้ยากจนขัดสนของพระองค์
 ในฮะดีษบทหนึ่งซึ่งมีบันทึกอยู่ในหนังสือ “ฮิลยะตุลเอาลิยาอ์”ซึ่งมีเนื้อความว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)นั้นแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะสวมใส่ปกปิดร่างกายให้มิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อที่จะต้อนรับแขกที่จะเข้า     มาภายในบ้านของตนก็ยังไม่มี จนกระทั่งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ต้องเอาผ้าคลุมกาย(อะบาอ์)ของท่านให้ท่านหญิงเพื่อที่จะสวมใส่ปกปิดร่างกายของตน และเตรียมพร้อมตนสำหรับการที่แขกกำลังจะมาเยี่ยมป่วยท่าน
 
เรื่องราวเกี่ยวกับของใช้ในวันแต่งงานของท่านหญิงและพิธีการในค่ำคืนของการส่งตัวเจ้าสาวที่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนั้น ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสมถะและการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายของท่านหญิง
การรับใช้บริการและการปรนนิบัติของท่านหญิงภายในบ้านของท่านอิมามอะลี(อ.)ผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นที่เด่นชัดเช่นเดียวกัน   ถึงขั้นที่ว่าในการจัดเตรียมอาหารนั้น ตามคำรายงาน(ริวายะฮ์)ได้กล่าวว่า มือข้างหนึ่งของท่านได้โม่แป้งข้าวสาลีเพื่อทำขนมปัง ส่วนมืออีกข้างหนึ่งนั้นอุ้มลูกน้อยของท่านไว้ในเอว     
ทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสมถะของท่านท่าน ท่านหญิง คือประจักษ์พยานในความหมายของฮะดีษต่อไปนี้ คือ :
          
ท่านอบูนะอีม อิสฟาฮานีได้เล่ารายงานไว้เช่นนี้ว่า :
 
لقد طحنت فاطمة بنت رسول‌اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم حتى مجلت يدها، وربا، و اثر قطب الرحى فى يدها
 
“ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บุตรีของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้โม่แป้งจนกระทั่งว่ามือของท่านนั้นเป็นตุ่มบวมและรอยด้านของมือจับโม่หินนั้นปรากฏร่องรอยอยู่บนฝ่ามือของท่าน”
(ฮิลยะตุลเอาลิยาอ์ , เล่มที่ 2, หน้าที่ 41  )         
ในหนังสือ “มุสนัด”ของท่านอะห์มัด อิบนุฮัมบัลซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่งของพี่น้องอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ได้อ้างคำรายงานจากท่านอะนัส บินมาลิก ว่า:       
วันหนึ่งท่านบิลาล อิบนิรอบะฮ์ได้มาอะซานนมาซซุบฮิ์ล่าช้ากว่าปกติ ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)ได้ถามว่า : ทำไมเจ้าจึงมาช้า?
บิลาลกล่าวว่า : ข้าพเจ้าได้เดินผ่านบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) ในสภาพที่ท่านกำลังโม่แป้งด้วยมือข้างหนึ่งและลูกของท่านก็กำลังร้องไห้อยู่ ข้าพเจ้าจึงกล่าวขึ้นว่า : ถ้าท่านอนุญาตก็ให้ข้าพเจ้าโม่แป้งแทน แล้วท่านก็กล่อมให้ลูกเงียบเถิด หรือจะให้ข้าพเจ้ากล่อมเด็กแล้วท่านจะโม่แป้งก็ได้
ท่านหญิงกล่าวว่า : ฉันมีความเมตตา(และอ่อนโยน)ต่อลูกของฉันมากกว่าท่าน (ด้งนั้นข้าพเจ้าจึงได้โม่แป้งให้ท่านหญิง และท่านหญิงก็ได้กล่อมให้ลูกของท่านเงียบ) และนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ามาช้า
ท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)จึงกล่าวว่า :


فرحمتها رحمك اللَّه
“เจ้าได้เมตตาต่อนาง ดังนั้นขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเจ้า”
(มุสนัด อะห์มัด อิบนิฮัมบัล , เล่มที่ 3 , หน้าที่ 150)


ขอขอบคุณเว็บไซต์ซอฮิบซะมาน


source : alhassanain
186
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

...
วจนะศาสดาจากท่านหญิง
...
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?
ความซื่อสัตย์งดงามที่สุด
มุศฮัฟฟาฏิมะฮ์คืออะไร?
ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า
หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์

latest article

...
วจนะศาสดาจากท่านหญิง
...
ในประโยคคำปฏิญาณ (อัชฮะดุ อันลา ...
คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?
ความซื่อสัตย์งดงามที่สุด
มุศฮัฟฟาฏิมะฮ์คืออะไร?
ความสำคัญในการรู้จักพระเจ้า
หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์

 
user comment