فارسی
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

اهمیت نماز جماعت در حرم

نحوه نمایش

مطلب قبلی نماز زیارت
وظایف خادمان حرم اهل بیت(ع) مطلب بعدی
شیخ شهید فرموده: کسی که وارد حرم مطهر شود و ببیند نماز جماعت برپا شده، پیش از زیارت ابتدا به نماز کند و همچنین اگر وقت نماز شده، زیارت را ترک کند و وارد نماز گردد و اگر وقت نماز نیست، شروع به زیارت بهتر است، چراکه زیارت نهایت مقصد اوست و اگر بین زیارت، نماز اقامه شد، برای زائران مستحب است زیارت را قطع کنند و به نماز روی آرند که ترک نماز کراهت دارد و بر کارگزاران حرم است که مردم را امر به نماز کنند.

- نماز زیارت
- بوسیدن ضریح
- آداب اذن دخول خواندن
- وظایف خادمان حرم اهل بیت(ع)
- بوسیدن عتبه و آستانه حرم اهل بیت (ع)
- تکبیر گفتن هنگام دیدن قبر اهل بیت(ع)
- داستان تنبیه علی بن یقطین از سوی امام کاظم(ع)
- کلامی در زیارت زن ها و نکوهش مزاحمت ایشان با نامحرمان

مطلب قبلی نماز زیارت
وظایف خادمان حرم اهل بیت(ع) مطلب بعدی

لینک کوتاه
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا